Published articles -Dutch


Butter, F.A.G. den, 2001, Een nieuwe gouden eeuw met ICT, Economisch Statistische Berichten 86(4297), 208-210.

Butter, F.A.G. den en R.H.J. Mosch, 2002, Het belang van vertrouwen in de internationale handel: een empirische verkenning, Maandschrift Economie 66, 314-336.

Beer, P.T. de, F.A.G. den Butter, H.P. van Dalen en R.H.J. Mosch, 2002, De vitaliteit van het handelsbeleid, in: C.A. Hazeu en G.J. Kronjee (red.), De Vitaliteit van de Nationale Staat in een Internationaliserende Wereld, Groningen: Wolters-Noordhoff, 265-280.

Butter, F.A.G. den en H. Visser, 2003, Handel brengt welvaart, Economisch Statistische Berichten 88(4412), Dossier Handel en Transactiekosten, D5-D8.

Butter, F.A.G. den, J. Hop en H. Visser, 2005, Fair trade als nieuwe handelstechnologie, Economisch Statistische Berichten 90(4453), 66-68.

Butter, F.A.G. den en M. van der Vlis, 2005, De glasvezel: het publiek belang van een technologische transitie, Tijdschrift voor Openbare Financiën 37(2), 78-83.

Butter, F.A.G. den, 2006, De toekomst van de Nederlandse maakindustrie ligt bij de regievoeringEconomisch Statistische Berichten 91(4493), 420-423.

Boerma, N. en G. Johanns, 2007, Overheid uit de klem, Openbaar Bestuur, juni/juli 2007, 18-21.

Butter, F.A.G. den, F. Lazrak en S.P.T. Groot, 2007, Standaards als bron van welvaart, Kwartaalschrift Economie 4(2), 139-165.

Butter, F.A.G. den, 2007, Nederland als transactie-economie: regievoering en handel hebben de toekomst, Haarlemse Voordrachten LXVII, Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem, mei 2007.

Butter, F.A.G. den, 2007, Beleidsimplicaties in economisch kader, in: E.A.R. Levinga en F. Schreppers (red.), Supply Chain Management Meervoudig Beschouwd, Den Haag, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 68-106.

Butter, F.A.G. den, 2007, Innovatiebeleid, Tijdschrift voor Openbare Financiën 39(1), 59-64.

Butter, F.A.G. den en D. Leliefeld, 2007, Van productie naar regievoering: IHC Holland Merwede als voorbeeld, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 81 (10), 488-496.

Butter, F.A.G. den en P. Corveleijn, 2007, Standaardisering van het Europese effectenverkeerEconomisch Statistische Berichten 92, 708-711.

Butter, F.A.G. den, 2008, Handel en innovatiebeleid, in: W.W. Boonstra en S.C.W. Eijffinger (red.), Een Klassiek Econoom met een Brede Blik; Opstellen Aangeboden aan Prof. Dr. Hans Visser, Den Haag: SDU Uitgevers, 95-112.

Butter, F.A.G. den, P. Risseeuw en M. van den Berg, 2008, De rol van trustkantoren in de Nederlandse economie, Economisch Statistische Berichten 93(4542), 535-537.

Groot, S.P.T. en J.L. Möhlmann, 2008, Het belang van de export voor de Nederlandse economie, CPB Memorandum, 191, Den Haag.

Berghuis, E. en F.A.G. den Butter, 2009, Veranderende wereldhandelspatronen door globaliseringEconomisch Statistische Berichten 94(4555), 134-137.

Groot, S.P.T., J.L. Möhlmann en H.L.F. de Groot, 2009, De regionale schokbestendigheid van de Nederlandse economie, Economisch Statistische Berichten, 94(4560), blz. 312–314.

Butter, F.A.G. den, 2010, Innovatief verbinden door transactiemanagement, in: J.P. van den Toren en F. Oude Voshaar (red.),  Verbinden, Innoveren en Concurreren, Innovatieplatform, 51-64.

Butter, F.A.G. den, 2010, ‘Verbinden typisch Nederlandse kennis en kunde maakt het land inovatief’, Me Judice, 27 april 2010.

Bunte, F.H.J., F.A.G. den Butter en Y. Dijkxhoorn, 2010, De Nederlandse regiefunctie in de bloemenhandel, Economisch Statistische Berichten 95(4598), 710-713. 

Butter, F.A.G. den, 2010, ‘Richt innovatiebeleid op type economische activiteit, niet op de traditionele bedrijfstak’, Me Judice, 4 december 2010.

Butter, F.A.G. den, 2011, ‘Innovatiebeleid van het kabinet streeft naar de verkeerde top’, Me Judice, 22 februari 2011. 

Boons, M.A.F.A., en F.A.G. den Butter, 2011, Transactiemanagement en Lean management: kostenreductie vanuit een verschillend perspectief, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 85, 333-341.

Butter, F.A.G. den en M.M.E. den Butter, 2011, Vrachtbriefgegevens als handels- en conjunctuurindicator, Economisch Statistische Berichten 96(4614-4615), 434-436.

Butter, F.A.G. den, 2011, Innovatiebeleid zoals het moet: de snelle Hollandse fiets, Me Judice, 4e jaargang, 29 september 2011.

Butter, F.A.G. den, en R. Hayat, 2011, Financiële handel in halal, Economisch Statistische Berichten, 96, blz. 778-781.

Möhlmann, J.L., S.P.T. Groot en H.L.F. de Groot, 2011, De conjunctuurgevoeligheid van Europese sectoren en regio’s, TPEdigitaal, 5(1), blz. 46–61.

Tesfay, N., F.A.G. den Butter en E.I. Motchenkova, 2012, Valkuilen voor de snelle economische groei van Eritrea, Economisch Statistische Berichten, 97, blz. 216-218.

Butter, F.A.G. den, 2012, Duitse bazaareconomie staat een arbeidsmarktwonder niet in de weg, Me Judice, 9 juni 2012.

Butter, F.A.G. den, en A. Es-Saghir, 2012, De economie van crowdfunding, Economisch Statistische Berichten, 97, blz. 404-407.

Butter, F.A.G. den, 2012, Cultuuromslag bij de banken begint bij herstel besef van publiek belangMe Judice, 7 augustus 2012.

Butter, F.A.G. den, 2012, Hoop op groei als wankele basis voor een houdbare begroting, Tijdschrift voor Openbare Financiën, 44 (3), blz. 143-156.

Butter, F.A.G. den en R.E. van der Hoeven, 2012, Pleidooi voor één minister van handel en ontwikkelingssamenwerking, Me Judice, 25 oktober 2012.

Groot, S.P.T., H.L.F. de Groot, A.M. Lejour en J.L. Möhlmann, 2012, Belang BRIC-landen voor Nederland, Economisch Statistische Berichten, 97(4627), blz. 38–41.

Butter, F.A.G. den, 2013, Vervang HFC door echt kennisinstituut voor financiële sector, Me Judice, 7 februari 2013.

Butter, F.A.G. den en S.A. ten Wolde, 2013, Borging van het publiek belang in samenwerkingsverbanden;de rol van intermediairs bij de verlaging van de implementatiekosten van overheidsbeleid, Beleid & Maatschappij, 40 (3), blz. 232-250.

Butter, F.A.G. den en E.S. Mihaylov, 2013, Veranderende vaardigheden op de Nederlandse arbeidsmarkt,, Economisch Statistische Berichten, 98 (4670),  blz. 618-621.

Butter, F.A.G. den, J.V. Joustra en A.J.T.H. Reinders, 2014, De transactiekosten-economie van de Dance-industrie, Economisch Statistische Berichten, 99 (4679),  blz. 116-119.

Butter, F.A.G. den, 2015, Dienstverlening draagt groei industrie, niet andersom, Me Judice, 30 maart 2015.