Reports/books -Dutch


Butter, F.A.G. den en D.B. Leliefeld, 2006, Regiefunctie in de maakindustrie: de casus IHC Holland, Amsterdam Trade University, Amsterdam, december 2006.

Butter, F.A.G. den en W.J. van Scheltinga, 2008, Kosten en baten van AEO-certificering, Onderzoeksrapport in opdracht van Trade Forum NV, Amsterdam, August 2008.

Butter, F.A.G. den, 2009, Transactiemanagement; Sleutelcompetentie voor Nederland bij een Regierol in de Globalisering, Den Haag: SMO.

Butter, F.A.G. den, 2012, De Telgen van Hermes, Amsterdam: VU University Press.

Butter, F. den, J. Joustra en N. Boerma, 2015, Koppelzones; Lagere Transactiekosten door Organisatorische Innovatie, Amsterdam: Futuro Uitgevers. 

Groot, H.L.F. de,  M.J. Smit, J. Möhlmann en O. Raspe, 2015, De Vaart der Volkeren: Buitenlandse Bedrijven en Hun Werknemers in Amsterdam en de Rest van Nederland, Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag.