Columns, newspaper articles and other - Dutch


Butter, F.A.G. den, 2003, Ook handel kan innovatief zijn’, Forum, Opinieblad van VNO-NCW 9(10), blz.18-19.

Butter, F.A.G. den, 2004, Wees innovatief in de handel!’, NRC Handelsblad, 2 augustus 2004, blz. 7.

Butter, F.A.G. den, 2005, Besteed de productie uit, maar houd wel de regie’, NRC Handelsblad, 18 januari 2005, blz. 7.

Butter, F.A.G. den, 2005, ‘Een kennisinstituut voor 'Nederland Handelsland’, VUurwerk 1(1), blz. 19.

Butter, F.A.G. den, 2007, ‘Grenzeloos samen werken’, Carreer & Co, augustus/september 2007, 2, blz. 49.

Butter, F.A.G. den, 2008, Transactiekosten (interview), in: C. Coumou, L. Sleper en K. Van der Zwan, Trends in IT-beveiliging 2009, Academic Service, Den Haag: SDU, blz. 30-42.

Butter, F.A.G. den, 2008, ‘Onbegrip voor marktfalen als oorzaak van de kredietcrisis’, Me Judice, 6 oktober 2008.

Butter, F.A.G. den, 2009, ‘Keynes zou in deze crisis ook voor Zalm hebben gekozen’, Me Judice, 29 januari 2009.

Butter, F.A.G. den, 2009, ‘Commissie Maas gaat het gat in de dijk niet dichten’, Me Judice, 16 april 2009.

Butter, F.A.G. den, 2009, ‘Stop ontspoord ondernemersgedrag met een economisch en niet een moreel appel’, Me Judice, 9 november 2009.

Butter, F.A.G. den, 2010, ‘Jacques Polak: van onschatbare waarde voor modelbouw en denken IMF’, Me Judice, 4 maart 2010.

Butter, F.A.G. den, 2010, ‘Wat kan de euro nog redden?Euro-obligaties + uittredingsprocedure’, Me Judice, 9 december 2010.

Butter, F.A.G. den, 2013, Nederland leeft van handelsinnovaties, BLOG website Transactieland.nl, Posted on 4 februari 2013. 

Butter, F.A.G. den, 2013, 50 miljoen euro voor stageplaatsen, Sprank, 4 april 2013, blz. 5.

Butter, F.A.G. den, 2013, Een Funda voor wencontracten, Uitzendwerk, 4, Oktober 2013, blz.7.                                                                            RITM 2 
                 Knowledge on value creation through transactions in the era of globalization