Economische Waardering van Erfgoed

Publicaties


Engelstalige publicaties

Artikelen in internationale tijdschriften


Hoofdstukken in boeken

  • Faroek Lazrak, Peter Nijkamp, Piet Rietveld and Jan Rouwendal: Cultural heritage and Creative Cities: An Economic Evaluation Perspective. In: L.F. Girard, T. Baycan and P. Nijkamp (eds) Sustainable City and Creativity: Promoting Creative Urban Initiatives. Asgate, 2011, 225-243.
  • Faroek Lazrak, Peter Nijkamp, Piet Rietveld and Jan Rouwendal: Cultural Heritage: Hedonic prices for Non-market Values. In: Wolf Schäfer, Andrea Schneider und Tobias Thomas (eds.) Märkte und Politik – Einsichte aus Perspektive der Politischen Ökonomie Festschrift for Klaus Zimmerman, Metropolis, 2009, 285-299.


Discussion papers


Nederlandstalige publicaties


Digitale publicaties

  • Maurice de Kleijn, Jan Rouwendal, Mark van Duijn, Karima Kourtit, Faroek Lazrak en Ruben van Loon: Economische waardering Erfgoed Monitor

Als onderdeel van het onderzoek naar de economische waardering van erfgoed is ook interactieve website ontwikkeld met daarin de onderzoeksresultaten geografisch weergegeven. Deze zogeheten "monitor" biedt services waarmee de verschillende onderzoeksresultaten kunnen worden getoond. De monitor is gepubliceerd in het door de Universiteitsbibliotheek (UBVU) ism het Spatial Information Laboratory (SPINlab) ontwikkelde Geoplaza.