Meetings and events

VerDuS conferentie
maandag 19 november 2012, 13.30 - 20.00 uur Beurs van Berlage, Amsterdam. 

Young Scientist session
Wednesday 13 June 2012, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Den Haag.

Conferentie Duurzame bereikbaarheid en concurrentiekracht van stedelijke regio’s
Op maandagmiddag 21 november 2011 vond de jaarlijkse DBR-conferentie voor mobiliteitsprofessionals plaats, in Utrecht. De organisatie was wederom in handen van NWO en Nicis Institute.

Conference Sustainable Accessibility of the Randstad
8 November 2010