Ondernemerschap in de Nederlandse ruimtevaartsector: de rol van institutionele logica, legitimiteit en bedrijfsincubatie

06/26/2019

09.45

Aula

Entrepreneurship in the Dutch space sector: The role of institutional logics, legitimacy and business incubation

D. Sagath

prof.dr. J.P. Cornelissen, dr.ir. J.C. van Burg, copromotor dr. C.G. Giannopapa

School of Business and Economics

Economics

PhD conferral

Innovatie en ondernemerschap spelen een belangrijke rol in het succes van de Europese ruimtevaartsector. De dynamiek van de afgelopen jaren heeft aangetoond dat institutionele druk van belangrijke spelers zoals het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA), de Europese Unie (EU) en Europese staten het innovatieproces blijven beïnvloeden. Het niveau van 'onafhankelijke' en 'baanbrekende' innovatie en ondernemerschap in de ruimtevaartsector onder de huidige omstandigheden staat ter discussie. Dit debat gaat over de vraag of het volledige potentieel van de industrie op vruchtbare wijze wordt benut.

Het proefschrift van Daniel Sagath draagt ​​bij aan dit debat door ondernemerschapspatronen in Nederland te analyseren en door de Nederlandse ruimtevaartsector te vergelijken met een aantal andere ESA-lidstaten. Het brengt de ondernemingspatronen in verband met institutionele logica, legitimiteit, incubatie van bedrijven en technologieoverdrachtinfrastructuur, en stimuleringsprogramma's van de overheid. Sagath biedt dus belangrijke inzichten in hoe institutionele logica, bedrijfsincubatiepraktijken en faciliterende programma's invloed hebben op ondernemerschap en innovatie. Bovendien levert hij praktische kennis om maatregelen te ontwerpen die de ontwikkeling van een ondernemende en innovatieve zakelijke omgeving in de Nederlandse en Europese ruimtevaartsector bevorderen.

Meer informatie over het proefschrift in DARE