Het bedrijfsmodel van Amazon en de beloning van managers: drie essays in de zoektheorie

06/27/2019

11.45

Aula

The Amazon business model, the platform economy and executive compensation: Three essays in search theory

B. Hu

prof.dr. P.A. Gautier, copromotor dr. M. Watanabe

School of Business and Economics

Economics

PhD conferral

Evenwicht

Bij de tussenpersoonwijze is de bemiddelaar gespecialiseerd in het zelf kopen en verkopen en maakt deze veelal gebruik van voorraden (bijv. handelaren in financiële markten). Bij de marktmakerwijze biedt de bemiddelaar tegen betaling een plaats op de markt aan, waarbij de deelnemende kopers en verkopers kunnen zoeken en handelen (bijv. eBay, makelaars en handelaren op financiële markten). Door zoekfricties heeft de bemiddelaar te maken met een uitruil tussen een groter transactievolume bij het als tussenpersoon optreden en een hogere prijs per item bij het als marktmaker optreden. Deze uitruil bepaalt de optimale bemiddelingswijze. Uiteindelijk kan een mengsel van de tussenpersoon- en marktmakerwijze, zoals Amazon die toepast, optimaal zijn in het evenwicht in de bemiddeling.

Beloningen

Tot slot maakt Hu een inschatting van de invloed van baanladders op beloningscontracten van bestuurders. In het theoretische model krijgt een bestuurder aanbiedingen van andere bedrijven terwijl een dynamisch beloningscontract de strijd met het moral hazard probleem binnen het bedrijf en concurrentie van de externe arbeidsmarkt aangaat. Hu laat zien dat concurrentie om bestuurders leidt tot een stijging van de totale beloning. Daarnaast is het een nieuwe bron van prikkels, genaamd  arbeidsmarktprikkels, welke resultaatgerichte prikkels in bonussen, aandelen en opties vervangen. 

Meer informatie over het proefschrift in DARE