Center for Executive Coaching

Executive Coaching is een vak geworden. Zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven heeft executive coaching zich ontwikkeld tot een geaccepteerde en gewaardeerde vorm om individuele ontwikkeling en teamontwikkeling in organisaties te faciliteren. 

Het Center for Executive Coaching van de Vrije Universiteit is een kenniscentrum binnen deSchool of Business and Economics. Het is onze ambitie om de academische basis van de coachingsprofessie te versterken en een sterke brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. 

Binnen het centrum worden postgraduate en masteropleidingen aangeboden aan executive coaches en executive teamcoaches. Het centrum stimuleert en begeleidt onderzoek naar vraagstukken die verband houden met de effectiviteit van coaching en werkrelaties. Door actief contact te houden met alumni draagt het centrum bij aan de ontwikkeling van een community van beroepsbeoefenaren die hun vak serieus nemen en die willen bijdragen aan de verdere (academische en praktische) ontwikkeling van de coachingsprofessie.

We werken hierbij in een netwerk van ervaren professionals die met beide voeten in de wetenschap én in de praktijk staan.

Op deze site vindt u informatie over onderwijs, onderzoek, publicaties en activiteiten voor alumni.

Prof. dr. Yvonne Burger
Yvonne Burger
Prof. dr. Erik de Haan
Erik de Haan
Caroline van den Berg
Caroline van den Berg
Mieke Reidinga
Mieke Reidinga
Vroemen, Martijn
Martijn Vroemen
Metselaar, Carine
Carine Metselaar
Alexalexiev
Alex Alexiev
Theeboom, Tim
Tim Theeboom

Actueel

Artikel Yvonne Burger en Mieke Reidinga
Lees hier het recente artikel over Waarderend Teamcoachen door Yvonne Burger en Mieke Reidinga gepubliceerd in het Tijdschrift voor Coaching.


Bijeenkomsten alumni 2021
In 2021 organiseert het Center weer diverse bijeenkomsten voor alumni. De Nieuwjaarsbijeenkomst/ boekpresentatie heeft inmiddels plaatsgevonden. De online bijeenkomst was een groot succes; meer dan 80 alumni namen deel aan het programma. Een combinatie van plenair en elkaar ontmoeten en ideeen uitwisselen in kleine groepjes. De eerste kennisbijeenkomst staat gepland voor 29 maart (workshop met Ien van der Pol). Meer informatie over deze bijeenkomst vind je hier.

Nieuw gedeeld voorzitterschap Center for Executive Coaching
Met ingang van 1 juli 2020 is sprake van een gedeelde voorzittersrol: de leiding van het Center for Executive Coaching is in handen van Yvonne Burger en Erik de Haan. Erik is reeds vanaf het begin betrokken geweest bij het center en is kerndocent in het programma Executive Coaching. Yvonne Burger heeft in beide programma's  een rol als docent en is daarnaast als adviseur nauw verbonden aan en het center.

Meer nieuws

Blijf op de hoogte van actualiteiten rondom onze opleiding, onderzoek en literatuur via onze Facebook pagina: VU Center for Executive Coaching.