Spiegel aan de top Coachen met collega's Supervisie in actieMensen veranderenRecent zijn de volgende boeken verschenen binnen het Center: 

Coachen met collega’s
Supervisie in actie
Relationele coaching
Mensen veranderen
Spiegel aan de top
De schaduwkant van leiderschap
Supervisie: gids voor supervisanten


Meer informatie over deze publicaties > 

Daarnaast verschijnen er regelmatig artikelen in tijdschriften. Een aantal recente artikelen kunt u hier downloaden.

Yvonne Burger: ‘ Menselijkheid in organisaties ’, rede uitgesproken bij inauguratie als hoogleraar, 18 januari 2008 aan de Vrije Universiteit Amsterdam
      
Yvonne Burger (co auteur): ‘ Mindfulness als begeleidingsinstrument ’ in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, nr. 3 (2013)

Erik de Haan en Yvonne Burger: ‘ Klik blijkt belangrijkste voorspeller ’, n.a.v. eerste bevindingen onderzoek naar de effecten van coaching, in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, nr. 4 (2013)

Yvonne Burger: ‘Executive teamcoaching, alle zintuigen open!’ artikel in Tijdschrift voor Coaching, nr. 3 (2014)

Erik de Haan: ‘De Schaduwkant van Leidinggeven’, in Tijdschrift voor Coaching, nr. 3 (2014)

Erik de Haan en Yvonne Burger: ‘Werkt Executive Coaching?’, in De Psycholoog, januari 2015

Yvonne Burger: 'De commissaris als executive coach', artikel in Coachlink Magazine, april 2015

Erik de Haan en Yvonne Burger : 'Visie op de toekomst van de begeleidingskunde', in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, nr. 2 (2015)

Yvonne Burger:  'De coach als veranderaar van de toekomst ', interview met Yvonne Burger in Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, nr. 1 (2016)

Yvonne Burger:   'Groeiende vraag naar coaching', interview met Yvonne Burger in Nederlands Dagblad, april 2016

Yvonne Burger: 'Het begeleiden van spanningen in bestuurs- en directieteams: een praktische aanpak' in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, (2016)

Yvonne Burger en Erik de Haan: 'Coachingonderzoek als laboratorium van het adviesvak' in Management & Consulting, nr 4, (2016)

Erik de Haan, Anthony M. Grant, Yvonne Burger and Per-Olof Eriksson: 'A large-scale study of executive and workplace coaching: The relative contributions of relationship, personality match, and self-efficacy' in Consulting Psychology Journal, (2016)

Yvonne Burger: 'Executive coaching in de top van organisaties: De organisatiecoach als spiegel' in Management & Organisatie, (2016)


Voor meer informatie en publicaties verwijzen we naar onze websites: www.yvonneburger.nl of research portal Y. Burger, en www.erikdehaan.com of research portal E. de Haan.