Staf

Binnen het Center for Executive Coaching werken we met een groot aantal ervaren docenten en supervisiebegeleiders. Al deze begeleiders zijn zeer ervaren executive (team)coaches en als docenten reeds jaren betrokken bij postgraduate onderwijs, onderzoek en publicaties op het vakgebied. De betrokken hoogleraren binnen het centrum zijn Yvonne Burger en Erik de Haan.

Dr. Alex Alexiev

AlexalexievDr. Alex Alexiev is onderzoeker en docent strategie en ondernemerschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij bestudeert het werk van managementteams en richt zich daarbij in het bijzonder op de vraag hoe bestuurders een positieve bijdrage kunnen leveren aan het ontstaan en stimuleren van een veerkrachtige, verantwoorde en innovatieve organisatie. Zijn wetenschappelijk werk verschijnt regelmatig in gerenommeerde academische tijdschriften zoals Journal of Management Studies, R&D Management en Journal of Business Research, in boeken en bij internationale congressen. Daarnaast geeft hij workshops en adviseert hij op het gebied van strategische besluitvorming en innovatie.

In de loop der jaren werkte Alexiev met organisaties uit diverse sectoren zoals IBM, Sanoma, ABN Amro, Siemens, CMS Legal Services en het Nationale Opera & Ballet. Binnen het centrum werkt hij aan een onderzoek over de bijdrage van coaches aan het strategieproces en spant hij zich in voor de ontwikkeling van academische vaardigheden bij de deelnemers van de programma’s.

Persoonlijke website: www.alexiev.nl

Prof. dr. Yvonne Burger

Prof. dr. Yvonne BurgerYvonne Burger is deeltijdhoogleraar aan de Vrije Universiteit en werkt daarnaast als zelfstandig organisatieadviseur en executive coach. Ook is zij lid van de Raad van Toezicht  van  Hogeschool Windesheim, als voorzitter van de commissie onderwijs & onderzoek. Haar adviesterreinen zijn organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en individuele ontwikkeling. Zij heeft (internationale) ervaring in verschillende branches – zowel binnen het bedrijfsleven als binnen de overheid - en is lid van de Orde voor Organisatiekundigen en Adviseurs. Namens de OOA is zij Academic Fellow van de ICMCI. Zij is lid van de wetenschappelijke raad van de OOA/ROA. Yvonne publiceert regelmatig in boeken en tijdschriften en spreekt op congressen en symposia. Ze is columnist in het vakblad ‘Tijdschift voor Coaching’. Met Erik de Haan schreef zij Coachen met collega´s dat onlangs in de vijfde druk versscheen, en met Léon de Caluwé en Paul Jansen het boek Mensen Veranderen. In 2013 verscheen haar boek Spiegel aan de top, over de praktijk van executive coaching. Website: www.yvonneburger.nl

Prof. dr. Erik de Haan

Prof. dr. Erik de HaanErik de Haan is directeur van Ashridge’s Centre for Coaching en programmaleider van de Ashridge Masters in Executive Coaching en het PG Certificate in Advanced Supervision. Hij is eveneens Hoogleraar in Organisatieontwikkeling en Executive Coaching aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Als theoretisch natuurkundige combineert hij zijn analytisch vermogen met zijn sensitiviteit voor wat mensen beweegt. In zijn opdrachten staat altijd het ontginnen van reeds aanwezige kennis en vermogens centraal. Erik werkt als procesbegeleider bij langer durende en intensieve veranderinitiatieven en als coach voor individuen en managementteams. Hij werkt vooral binnen universiteiten, ziekenhuizen en grote multinationale ondernemingen. Erik's praktijk bestaat onder meer uit (1) advies en procesregie voor organisatieverandering en strategie, (2) begeleiding van managementteams en werkconferenties; (3) coaching voor adviseurs en managers. Erik de Haan is sinds begin 2003 gevestigd in Londen en staat onder contract bij Ashridge Consulting, het adviesbureau van de Ashridge Business School in Berkhamsted. Hij schreef negen boeken en ruim honderd professionele artikelen, in verschillende talen. Persoonlijke webpagina op facultaire site; persoonlijke website: www.erikdehaan.com

Mieke Reidinga

Mieke ReidingaMieke Reidinga is werkzaam als zelfstandig organisatie-adviseur en teamcoach. Zij begeleidt organisaties bij het realiseren van strategische opgaven en verandervraagstukken, door te adviseren over veranderkundige interventies en op te treden als teamcoach voor directie en management. Tevens is ze begeleider voor leiderschapsontwikkeling en bij samenwerkingsvraagstukken.

Mieke is kerndocent bij Schouten University in de mastermodules Veranderkunde en Professioneel adviseren. Eerder was zij vier jaar aan de VU verbonden als docent van de Basisopleiding management consultant. Mieke studeerde bedrijfskunde en werkte daarna twaalf jaar bij Twynstra Gudde. Als managing partner leidde zij de adviesgroep HRM Strategie & Instrumenten en later de adviesgroep Organisatieontwikkeling.

Carine Metselaar

Metselaar, CarineCarine Metselaar werkt sinds 2001 als zelfstandig executive coach en sinds 2010 als coaching supervisor. Als executive coach is zij ook 12 jaar associate geweest van het Center for Creative Leadership in Brussel en 7 jaar van Mannaz in Kopenhagen. Beide organisaties zijn gespecialiseerd in leadership development. Van 2010 tot 2015 was Carine als supervisor verbonden aan de postgraduate opleiding Executive Coaching van het Center for Executive Coaching aan de Vrije Universiteit. Tot enkele jaren geleden werkte zij voornamelijk internationaal, de laatste jaren concentreert haar werk in executive coaching en supervisie zich in de Benelux. Binnen Imason, waarvan zij een van de twee oprichters en partners is, houdt zij zich momenteel ook bezig met game based learning, in het bijzonder gericht op de ontwikkeling van jong talent. Als gecertificeerd organisatie-adviseur was zij destijds lid van de Ooa en redactielid van het blad Management Consulting. Kort geleden is Carine begonnen met de voorbereidingen voor een PhD onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen naar individuele betekenisgeving aan persoonlijkheidsdiagnostiek binnen de context van organisatie-ontwikkeling.


Martijn Vroemen

Martijn VroemenMartijn Vroemen is zelfstandig gevestigd coach en adviseur en initiatiefnemer van Teamchange, een netwerk van zeer ervaren organisatieprofessionals. In zijn werk is hij altijd bezig met teams in een context van verandering. Martijn is psycholoog, en daarom altijd bezig met vragen die in de onderstroom van groepen leven. Hij coacht teams in alle lagen van de organisatie, en in alle sectoren, zowel profit als non-profit. Daarnaast begeleidt hij veranderprocessen bij organisaties die meer teamvriendelijk willen worden en hij verzorgt ontwikkelprogramma’s voor teamleiders en teamcoaches. Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker en workshopbegeleider. Martijn is een ervaringsdeskundige die leert in de praktijk en daar regelmatig over schrijft. Artikelen en blogs, en diverse boeken, zoals het kritische Kantoorlog (2005) en het succesvolle handboek Team op Vleugels (2009). In 2017 verschijnt hiervan een opvolger, speciaal voor Teamcoaches. Veel artikelen staan op de website van Teamchange.

Dr. ir. Caroline van den Berg

Caroline van den BergCaroline van den Berg is als docent en supervisiecoach verbonden aan het Center for Executive Coaching. Zij is als executive coach geaccrediteerd bij zowel het EMCC (European Mentoring and Coaching Counsel) als bij Ashridge Business School. Zij is werkzaam bij Ernst & Young (EY) en heeft zeer ruime ervaring in het coachen van executives zowel intern al extern bij wereldwijd opererende organisaties. Kernpunten in haar benadering zijn: positieve en optimistische kijk op de mogelijkheid van mensen om te veranderen, met inzet van motivatie en nieuwsgierigheid als belangrijke drijfveren; het belang van management van persoonlijke energie als katalysator voor persoonlijke daadkracht en groei.

Tim Theeboom

Theeboom, Tim Tim Theeboom is van huis uit psycholoog en promoveerde in 2016 op onderzoek naar de effectiviteit van coaching in organisaties. Van 2008 tot 2018 werkte hij achtereenvolgend als promovendus, universitair docent en track coordinator (mastertrack Coaching & Vitaliteit in Organisaties) aan de afdeling arbeids- en organisatiepsychologie van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende coachingsopleidingen (o.a. Schouten University) en professionaliseringsdagen voor coaches. Tim publiceerde verschillende artikelen in zowel wetenschappelijke tijdschriften als vakbladen en spreekt met enige regelmaat op internationale congressen over coachingsgerelateerde onderwerpen. Naast zijn werk als onderzoeker en docent werkt Tim als coach, trainer en adviseur. Hij werkte in het verleden voor verschillende adviesbureaus en is momenteel associate partner bij Reflect Academy, een adviesbureau dat gespecialiseerd is op het gebied van coaching, training en advies voor hoge scholen en universiteiten.