Staf

Binnen het Center for Executive Coaching werken we met een groot aantal ervaren docenten en supervisiebegeleiders. Al deze begeleiders zijn zeer ervaren executive (team)coaches en als docenten reeds jaren betrokken bij postgraduate onderwijs, onderzoek en publicaties op het vakgebied. De betrokken hoogleraren binnen het centrum zijn Yvonne Burger en Erik de Haan.

Prof. dr. Yvonne Burger

Prof. dr. Yvonne BurgerYvonne Burger is deeltijdhoogleraar aan de Vrije Universiteit en werkt als daarnaast als zelfstandig organisatieadviseur en executive coach. Zij is geassocieerd met Twynstra Gudde. Haar adviesterreinen zijn organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en individuele ontwikkeling. Zij heeft (internationale) ervaring in verschillende branches – zowel binnen het bedrijfsleven als binnen de overheid - en is lid van de Orde voor Organisatiekundigen en Adviseurs. Namens de OOA is zij Academic Fellow van de ICMCI. Zij is lid van de Raad van Advies van Rechtbank Gelderland en lid van de wetenschappelijke raad van de OOA/ROA. Yvonne publiceert regelmatig in boeken en tijdschriften en spreekt op congressen en symposia. Ze is columnist in het vakblad ‘management & consulting’. Met Erik de Haan schreef zij Coachen met collega´s dat onlangs in de vijfde druk versscheen, en met Léon de Caluwé en Paul Jansen het boek Mensen Veranderen. In 2013 verscheen haar boek Spiegel aan de top, over de praktijk van executive coaching. Website: www.yvonneburger.nl

Prof. dr. Erik de Haan

Prof. dr. Erik de HaanErik de Haan is directeur van Ashridge’s Centre for Coaching en programmaleider van de Ashridge Masters in Executive Coaching en het PG Certificate in Advanced Supervision. Hij is eveneens Hoogleraar in Organisatieontwikkeling en Executive Coaching aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Als theoretisch natuurkundige combineert hij zijn analytisch vermogen met zijn sensitiviteit voor wat mensen beweegt. In zijn opdrachten staat altijd het ontginnen van reeds aanwezige kennis en vermogens centraal. Erik werkt als procesbegeleider bij langer durende en intensieve veranderinitiatieven en als coach voor individuen en managementteams. Hij werkt vooral binnen universiteiten, ziekenhuizen en grote multinationale ondernemingen. Erik's praktijk bestaat onder meer uit (1) advies en procesregie voor organisatieverandering en strategie, (2) begeleiding van management teams en werkconferenties; (3) coaching voor adviseurs en managers. Erik de Haan is sinds begin 2003 gevestigd in Londen en staat onder contract bij Ashridge Consulting, het adviesbureau van de Ashridge Business School in Berkhamsted. Hij schreef negen boeken en ruim honderd professionele artikelen, in verschillende talen. Persoonlijke webpagina op facultaire site; persoonlijke website: www.erikdehaan.com

Mieke Reidinga

Mieke ReidingaMieke Reidinga is werkzaam als zelfstandig organisatie-adviseur en teamcoach. Zij begeleidt organisaties bij het realiseren van strategische opgaven en verandervraagstukken, door te adviseren over veranderkundige interventies en op te treden als teamcoach voor directie en management. Tevens is ze begeleider voor leiderschapsontwikkeling en bij samenwerkingsvraagstukken.

Mieke is kerndocent bij Schouten University in de mastermodules Veranderkunde en Professioneel adviseren. Eerder was zij vier jaar aan de VU verbonden als docent van de Basisopleiding management consultant. Mieke studeerde bedrijfskunde en werkte daarna twaalf jaar bij Twynstra Gudde. Als managing partner leidde zij de adviesgroep HRM Strategie & Instrumenten en later de adviesgroep Organisatieontwikkeling.

Martijn Vroemen

Martijn VroemenMartijn Vroemen is zelfstandig gevestigd coach en adviseur en initiatiefnemer van Teamchange, een netwerk van zeer ervaren organisatieprofessionals. In zijn werk is hij altijd bezig met teams in een context van verandering. Martijn is psycholoog, en daarom altijd bezig met vragen die in de onderstroom van groepen leven. Hij coacht teams in alle lagen van de organisatie, en in alle sectoren, zowel profit als non-profit. Daarnaast begeleidt hij veranderprocessen bij organisaties die meer teamvriendelijk willen worden en hij verzorgt ontwikkelprogramma’s voor teamleiders en teamcoaches. Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker en workshopbegeleider. Martijn is een ervaringsdeskundige die leert in de praktijk en daar regelmatig over schrijft. Artikelen en blogs, en diverse boeken, zoals het kritische Kantoorlog (2005) en het succesvolle handboek Team op Vleugels (2009). In 2017 verschijnt hiervan een opvolger, speciaal voor Teamcoaches. Veel artikelen staan op de website van Teamchange.

Dr. ir. Caroline van den Berg

Caroline van den BergCaroline van den Berg is als docent en supervisiecoach verbonden aan het Center for Executive Coaching. Zij is als executive coach geaccrediteerd bij zowel het EMCC (European Mentoring and Coaching Counsel) als bij Ashridge Business School. Zij is werkzaam bij Ernst & Young (EY) en heeft zeer ruime ervaring in het coachen van executives zowel intern al extern bij wereldwijd opererende organisaties. Kernpunten in haar benadering zijn: positieve en optimistische kijk op de mogelijkheid van mensen om te veranderen, met inzet van motivatie en nieuwsgierigheid als belangrijke drijfveren; het belang van management van persoonlijke energie als katalysator voor persoonlijke daadkracht en groei.