Het Zijlstra Center

For Public Control, Governance and Leadership

logo hZC 2015

empty

empty

BEKIJK ONS GEVARIEERDE ONDERWIJSAANBOD VOOR PUBLIC PROFESSIONALS

Laat je inspireren tijdens de INFORMATIESESSIE op dinsdag 31 oktober 2017, 16.00 uur op de VU.
DIRECT AANMELDEN

MEER INFORMATIE OVER HET VERANDERLAB
MEER INFORMATIE OVER HET LEADERSHIPLAB

Het Zijlstra Center draagt door academisch onderzoek en onderwijs bij aan de verbetering van control, governance en leiderschap van publieke en non-profitorganisaties, met de ambitie om de maatschappelijke waarde van deze organisaties beter zichtbaar te maken en te vergroten.

We staan als samenleving voor complexe vraagstukken. Hoe willen we bijvoorbeeld onze (jeugd-, ouderen-) zorg, onderwijs, leefbaarheid en veiligheid nu en in de toekomst vormgeven en organiseren? Wat verwachten we wel en niet van burgers, overheid en (semi-)publieke organisaties? Waar trekken ze wel en niet samen op? Bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen lopen we aan tegen de grenzen van bestaande structuren en werkwijzen.

Met de decentralisaties die eind vorige eeuw zijn ingezet zijn de decentrale overheden en (semi-)publieke organisaties belangrijke vormgevers van de huidige en toekomstige samenleving geworden. Zij spelen een cruciale rol in het ontwikkelen van nieuwe praktijken en het omgaan met en hanteren van complexe vraagstukken in de samenleving.

Fundamentele transitie
De publieke sector bevindt zich in een fundamentele transitie. We zien een trend waarbij (semi-)publieke organisaties zich ontwikkelen tot open netwerken waarin sturing vanuit waarden en horizontale relaties belangrijker wordt. Tegelijkertijd verwachten we van deze organisaties dat ze meer en meer ‘in control’ komen. Dit leidt tot een paradox: enerzijds verdere flexibilisering en hybridisering van organisaties en anderzijds meer ‘control’ en institutionalisering.

Deze transitie en nieuw te ontwikkelen en ontstane praktijken in werkwijze en organisatie van (semi-)publieke organisaties vormen de basis voor het onderzoek en onderwijs van het Zijlstra Center.

Over het Zijlstra Center

Organisatie

Medewerkers 

Evenementen  

Nieuws

Contact