Het Zijlstra Center

For Public Control, Governance and Leadership

logoHZCSBE

empty

empty

BEKIJK ONS GEVARIEERDE ONDERWIJSAANBOD VOOR PUBLIC PROFESSIONALS

Laat je inspireren tijdens de INFORMATIESESSIE op di 31 oktober 2017, 16.00 uur op de VU. AANMELDEN

LUSTRUMCONGRES 'CONTROL & ORDER' >> verslag en de compilatiefilm
Meer informatie over de leergang Reflectie op pensioentoezicht
Het Zijlstra Center draagt door academisch onderzoek en onderwijs bij aan de verbetering van control, governance en leiderschap van publieke en non-profitorganisaties, met de ambitie om de maatschappelijke waarde van deze organisaties beter zichtbaar te maken en te vergroten.


We staan als samenleving voor complexe vraagstukken. Hoe willen we bijvoorbeeld onze (jeugd-, ouderen-) zorg, onderwijs, leefbaarheid en veiligheid nu en in de toekomst vormgeven en organiseren? Wat verwachten we wel en niet van burgers, overheid en maatschappelijke organisaties? Waar trekken ze wel en niet samen op? Bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen lopen we aan tegen de grenzen van bestaande structuren en werkwijzen. 

Publieke en non-profitorganisaties ontwikkelen zich steeds meer tot open netwerken waarin sturing plaatsvindt vanuit waarden, vertrouwen en horizontale relaties. Tegelijkertijd verwachten we van deze organisaties dat ze meer en meer ‘in control’ komen. De paradox van enerzijds verdere flexibilisering en hybridisering van organisaties en anderzijds meer ‘control’ en institutionalisering stelt hoge eisen aan organisaties, leidinggevenden, professionals en politici. Het ontwikkelen en delen van kennis en inzicht in de praktijken van publieke en non-profitorganisaties vormt de basis voor het onderzoek en onderwijs van het Zijlstra Center. 

Ontmoetingsplaats voor wetenschap en praktijk
Het Zijlstra Center werkt vanuit een transdisciplinaire aanpak: diverse academische disciplines werken intensief samen met publieke en non-profitorganisaties. Immers deze organisaties spelen een cruciale rol bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en het realiseren van maatschappelijke waarde. Het Center biedt een ‘vrije ruimte’ waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten, een platform waar het publieke debat over actuele ontwikkelingen in het publieke domein geagendeerd en gevoerd kan worden op het gebied van governance, control en leiderschap.

Het Zijlstra Center is onderdeel van de School of Business and Economics (SBE) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het Center is opgericht in 2009 en vernoemd naar voormalig premier en minister van Economische Zaken en Financiën Jelle Zijlstra, een van de oprichters van SBE. 

Publicaties
Evenementen Nieuws
OrganisatieMedewerkers Contact