In Company opleidingen van het Zijlstra Center

Opleidingen op maat


Naast de reguliere opleidingsprogramma's aan de Vrije Universiteit, verzorgt het Zijlstra Center ook gespecialiseerde In Company opleidingen. In nauwe samenwerking met opdrachtgevers binnen (semi)overheidsinstellingen en non-profitorganisaties biedt het center oplossingen voor opleidings- en organisatieontwikkelingsvraagstukken op het gebied van control, governance en leiderschap. Dit kan gaan om bijvoorbeeld een workshop of masterclass, een gerichte collegereeks, een professionaliseringstraject of een compleet scholingsprogramma. We doen dit vanuit een visie die is gebaseerd op drie uitgangspunten:

 • In Company opleidingsprogramma’s kunnen het beste vraag gestuurd worden ontwikkeld, vanuit de context en doelstellingen, verwachtingen en wensen van de opdrachtgever;
 • Het invullen van het programma is maatwerk, de invalshoek en de gebruikte voorbeelden en casusposities moeten aansluiten bij de situatie van de opdrachtgever en de deelnemers;
 • Ook ná de opleiding is het borgen en onderhouden van de opgedane kennis en vaardigheden van belang.

Een In Company opleiding die is opgezet vanuit deze uitgangspunten is een waardevolle investering in mensen en een effectief middel om organisaties verder te ontwikkelen of te veranderen.empty

Voor meer informatie over de In Company mogelijkheden, neemt u contact op met prof.dr. Rob van Eijbergen, Academic Director In Company trajecten, via 020 - 598 9865 of hetzijlstracenter@vu.nl


empty

Portfolio


Het Zijlstra Center heeft inmiddels vele succesvolle programma’s ontwikkeld en uitgevoerd op het gebied van control, governance en leiderschap, waaronder een traject bij de gemeente Amsterdam, de gemeente Haarlem, de gemeente Utrecht, de gemeente Zwolle, de Rechtspraak en de Nationale Politie.


Opleidingen in samenwerking met partners

In een aantal programma’s werkt het Zijlstra Center samen met externe partners:

 • In samenwerking met JS Consultancy is een leergang voor starters in de publieke sector ontwikkeld: de Young Public Controllers opleiding. Studenten volgen hierbij naast een baan in de praktijk bij gemeenten of andere publieke organisaties een dag in de week colleges.
  Start: meerdere instapmomenten
  Meer informatie 
 • In samenwerking met de Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV) is een opleiding ontwikkeld specifiek voor bestuurssecretarissen in de (semi-)publieke sector
  Start: maart 2017
  Meer informatie / programma en inschrijven
 • In samenwerking met de FAMO is leergang Samenwerking binnen en buiten de gemeente opgezet, speciaal gericht op verschillende functionarissen (financieel, HRM, Control..) binnen de bedrijfsvoering bij de lokale overheid.
  Start: Oktober 2016
  Meer informatie / programma en inschrijven
 • In samenwerking met deVTOI worden diverse cursussen voor toezichthouders in het onderwijs aangeboden.
  Start: doorlopend
  Meer informatie / programma en inschrijven
 • In samenwerking met VERUS wordt de leergang Waardengedreven bestuur en toezicht in het onderwijs aangeboden.
  Start: januari 2017
  Meer informatie / programma en inschrijven