Het Zijlstra Center

logoHZCSBE

LEZING CONTROLE EN VERANTWOORDING IN EEN NETWERKSAMENLEVING 

Op 15 februari a.s. verzorgt Arno Visser, President van de Algemene Rekenkamer, een lezing over controle en verantwoording in een netwerksamenleving.
Donderdag 15 februari, 15.30 uur| Vrije Universiteit Amsterdam | PE punten: 2 | deelname is kosteloos | aanmelden via hetzijlstracenter@vu.nl

PE logo

BEKIJK ONS GEVARIEERDE ONDERWIJSAANBOD VOOR PUBLIC PROFESSIONALS
Laat je inspireren tijdens de INFORMATIESESSIE op di 24 april 2018, 16.00 uur op de VU. Aanmelden


Het Zijlstra PE programma voor 2018 is gereed.Een gevarieerd programma vol actuele thema'sop het gebied van Public Control, Audit, Govenance & Leadership,tegen een scherpe prijs. Inschrijven kan als abonnee (€1.750,- per kalenderjaar) of per dag (à €550,-). Bekijk het programma PE logo
Meer informatie over de leergang Reflectie op pensioentoezicht
Het Zijlstra Center draagt door academisch onderzoek en onderwijs bij aan de verbetering van control, governance en leiderschap van publieke en non-profitorganisaties, met de ambitie om de maatschappelijke waarde van deze organisaties beter zichtbaar te maken en te vergroten.

We staan als samenleving voor complexe vraagstukken. Hoe willen we bijvoorbeeld onze (jeugd-, ouderen-) zorg, onderwijs, leefbaarheid en veiligheid nu en in de toekomst vormgeven en organiseren? Wat verwachten we wel en niet van burgers, overheid en maatschappelijke organisaties? Waar trekken ze wel en niet samen op? Bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen lopen we aan tegen de grenzen van bestaande structuren en werkwijzen. 

Publieke en non-profitorganisaties ontwikkelen zich steeds meer tot open netwerken waarin sturing plaatsvindt vanuit waarden, vertrouwen en horizontale relaties. Tegelijkertijd verwachten we van deze organisaties dat ze meer en meer ‘in control’ komen. De paradox van enerzijds verdere flexibilisering en hybridisering van organisaties en anderzijds meer ‘control’ en institutionalisering stelt hoge eisen aan organisaties, leidinggevenden, professionals en politici. Het ontwikkelen en delen van kennis en inzicht in de praktijken van publieke en non-profitorganisaties vormt de basis voor het onderzoek en onderwijs van het Zijlstra Center. 

Ontmoetingsplaats voor wetenschap en praktijk
Het Zijlstra Center werkt vanuit een transdisciplinaire aanpak: diverse academische disciplines werken intensief samen met publieke en non-profitorganisaties. Immers deze organisaties spelen een cruciale rol bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en het realiseren van maatschappelijke waarde. Het Center biedt een ‘vrije ruimte’ waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten, een platform waar het publieke debat over actuele ontwikkelingen in het publieke domein geagendeerd en gevoerd kan worden op het gebied van governance, control en leiderschap.

Het Zijlstra Center is onderdeel van de School of Business and Economics (SBE) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het Center is opgericht in 2009 en vernoemd naar voormalig premier en minister van Economische Zaken en Financiën Jelle Zijlstra, een van de oprichters van SBE. 

Publicaties
Evenementen Nieuws
OrganisatieMedewerkers Contact