Docenten

Prof. dr. Fieke van der Lecq (1966) is gepromoveerd econoom en sinds 2008 deeltijdhoogleraar Pensioenmarkten. Daarnaast vervult zij diverse commissariaten en toezichthoudende functies, waaronder twee in Raden van Toezicht van pensioenfondsen. Als kroonlid van de SER is zij betrokken bij vernieuwingen in de pensioensector en als academisch lid van de Occupational Pensions Stakeholder Group van EIOPA beziet zij ontwikkelingen in Europees perspectief. Meer informatie

Zie ook www.ecovisie.net

FiekevanderLecq
Jeroen van den Bosch AAG(1968) is sinds 2010 senior toezichthouder bij de AFM op de afdeling Verzekeren & Pensioenen en houdt toezicht op pensioenuitvoerders. Daarnaast is hij vertegenwoordiger van het Actuarieel Genootschap binnen de Pensions Committee van de Actuarial Association of Europe. Naast zijn toezichthoudende rol is hij ook betrokken bij de voorbereiding en implementatie van verschillende wetten. In het recente verleden betroffen dat onder ander de Wet Pensioencommunicatie en de Wet Verbeterde Premieregeling. Van 2007 tot 2010 was hij werkzaam bij Ortec Finance BV binnen het team Private Wealth Management. Van 1994 tot en met 2007 is Jeroen in verschillende functies werkzaam geweest bij Philips Pensioenfonds en Philips Nederland. In zijn laatste functie bij Philips Nederland was hij verantwoordelijk voor het pensioenbeleid van Philips in Nederland.


JeroenvandenBosch

Prof. dr. Lisa Brüggen (Universiteit Maastricht) is hoogleraar financiële dienstverlening aan de Universiteit Maastricht, School of Business and Economics (SBE). Zij is een internationaal erkend expert in dienstenmarketing, financiële dienstverlening en pensioencommunicatie. Ze heeft verschillende prijzen ontvangen, waaronder de Emerging Scholar Award van de American Marketing Association. Ook verkreeg ze NWO- en Netspar-beurzen voor haar onderzoek naar pensioencommunicatie en de vraag hoe men zich beter kan voorbereiding op het naderende pensioen. Haar werk werd gepubliceerd in toonaangevende internationale tijdschriften, zoals het Journal of Marketing. Ze deelt haar bevindingen graag op een toegankelijke manier met de pensioensector. Meer informatie

LisaBruggen

Ir. Fokko Covers (1958) is sinds 1999 als bestuurder betrokken bij het pensioenfonds van Elsevier, in eerste instantie als voorzitter en in de periode 2008-2016 als directeur van dit fonds. In 2016 is hij betrokken geweest bij de overdracht van dit fonds aan PGB.
Sinds 2016 is hij bestuurslid van het Pensioenfonds van de Tandartsen, alsmede voorzitter van de Beleggingscommissie.
Sinds 2009 is Fokko actief als toezichthouder. In de periode 2009-2017 is hij lid geweest van de Raad van Toezicht van het pensioenfonds van Robeco. Sinds 2017 is hij als lid van de Raad van Toezicht betrokken bij het pensioenfonds voor de Woningcorporaties. Verder is hij lid van diverse visitatiecommissies, onder meer bij het pensioenfonds Nedlloyd en Equens.
Daarnaast is Fokko als bestuurslid/vice-voorzitter intensief betrokken bij de Kring van Pensioenspecialisten (KPS).

FokkoCorvers

Flip Klopper (1951) is sinds 2008 actief als intern toezichthouder en bestuursadviseur bij pensioenfondsen, instellingen en bedrijven. Daarnaast is hij inzetbaar voor conflictbemiddeling en begeleidt hij zelfevaluaties. Tot 2008 was hij directielid van de Nederlandsche Bank en bestuurslid van de Pensioen- en Verzekeringskamer. Van 1993 tot 2002 werkte hij voor ING, o.a. als General Counsel van ING Groep en als directielid van Nationale-Nederlanden. Hij begon zijn loopbaan bij het Ministerie van Financiën, aanvankelijk als vakjurist, daarna in verschillende financiële beleidsfuncties. Flip Klopper studeerde rechten in Rotterdam en Leiden. Postdoctorale opleidingen volgde hij o.a. aan de universiteiten van Aberdeen en Edinburgh (UK) en de Wharton School (VS).

FlipKlopper
Drs. Niels Kortleve is responsible for developing propositions on combining pensions with health care and housing and on international affairs for PGGM. He started at PGGM in 1998 and has held roles in the investment and actuarial departments working on the pension deal, balance sheet management and solvency for pension funds. After studying econometrics, he began his career in 1988 as quant researcher at Robeco Group before moving to Rabobank International as fixed income analyst. He is a member of the Public Affairs Committee and joint chairman of the working group Pension Security for Pensioenfederatie; member of PensionsEurope’s IORP working group; chairman of the Partner Research Council of Netspar as well as a senior research fellow at Netspar. He is chairing a multi-company steering committee on housing, care and pensions. From March 2011 to March 2016, Niels was a member of the Occupational Pensions Stakeholder Group of EIOPA and he is a former chair of the ALM committee of the VBA (‘Dutch CFA’).NielsKortleve

Dr. Danielle A.M. Melis MBA (1972) is bedrijfseconome en promoveerde in 2014 op het thema Institutional Investor Stewardship. Danielle werkte vanaf 1995 achtereenvolgens voor MeesPierson, NIBC en Rabobank. Zij combineert haar achtergrond in de financiële sector met kennis en ervaring op het gebied van corporate governance in diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies in de financiële sector. Danielle is bestuurder van STAP Algemeen Pensioenfonds (sinds 2016), tevens voorzitter van de Audit Adviescommissie. Daarnaast is zij Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten SPMS (sinds 2014) en lid van de Raad van Toezicht van Kempen Capital Management Beleggingsfondsen (sinds 2017). Van 2009 tot 2017 was Danielle verbonden aan Nyenrode, tot 2017 als voorzitter van het Nyenrode Corporate Governance Instituut. Danielle is gastdocent bij de Erasmus School of Law en de VU. Zij is member van de Editorial Board van ‘SHIFT TO Long term investing’ en maakt deel uit van de Werkgroep ‘Betrokken Aandeelhouderschap’ van Eumedion. Internationaal maakt ze deel uit van het International Corporate Governance Network (ICGN), sinds 2013 als member van de ICGN Shareholders’ Responsibilities Committee.

DanielleMelis

Drs. AnneMarie Smit is sinds maart 2016 aan het Regulatory team van KPMG verbonden. Daarvoor was zij bij de Nederlandsche Bank (DNB) als hoofd van het Expertisecentrum toetsingen verantwoordelijk voor toetsingen van bestuurders en commissarissen in de gehele financiële sector. Voor de Europese Centrale Bank was zij voorzitter van de werkgroep die toetsingen binnen Europa harmoniseert. Binnen KPMG leidt AnneMarie de Governance-praktijk services. Zij richt zich op vraagstukken die spelen binnen of tussen bestuur en RvC. Bijvoorbeeld over rolopvatting, samenwerking, relatie met de externe toezichthouder, zelfevaluatie, permanente educatie, opvolgingskwesties en ondersteuning van RvC bij eigen onderzoek. Meer informatie

AnnemarieSmit

Sandra Smits (1967) is gespecialiseerd in persoonlijk leiderschap, waarbij effectiviteit in gedrag en communicatie centraal staat. Ze is Boardroom Coach, begeleid besturen en toezichthouders in (zelf)evaluaties en traint bestuurders en toezichthouders in hun persoonlijke performance en geschiktheid in hun voorbereiding op het toetsingsgesprek bij DNB. Voorheen was Sandra werkzaam bij o.a. Robeco in verschillende functies en bij KPMG als voorzitter van de branchegroep Fund & Asset Management in Nederland. Hier heeft zij zich onder andere bezig gehouden met governance, risk management en het begeleiden van fiduciaire aanbestedingen. Daarnaast heeft Sandra een licentie als practitioner van Insights Discovery en is zij docent bij het Pensioen Executive programma van de Erasmus Universiteit. Sandra is tevens toezichthouder en participeert in drie commissariaten. Meer informatie

SandraSmits

Prof. dr. Lineke Sneller  RC is hoogleraar Interne beheersing, in het bijzonder IT Value bij Nyenrode Business University. Naast haar werk bij Nyenrode is Lineke onder meer lid van de Raad van Commissarissen van Achmea, ProRail, Infomedics, CCV, en lid van de board van Ortec International. Zij is verder lid van de managementcooperatie Bureau voor Management & ICT. Lineke behaalde haar doctoraal bedrijfeconometrie aan de Erasmus Universiteit, en werd registercontroller bij Nivra-Nyenrode. Ze heeft ruim vijftig boeken en artikelen geschreven, over Enterprise Resource Planning, waarde van IT, IT Governance, Corporate Governance en de rol van de CIO. In 2010 verdedigde ze haar proefschrift Does ERP add company value? In de afgelopen jaren heeft Lineke diverse CIO- en directieposities bekleed, bij Vodafone, Tele2, InterfaceFLOR, PTT Post en Ortec. Ze is voorzitter geweest van de IT-beroepsvereniging Ngi, en lid van de raad van advies van de Vereniging van Registercontrollers. In 2010 werd ze CIO of the Year.

Lineke_Sneller

Drs. Sako Zeverijn MBA (1957) vervult een aantal functies bij ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen. Hij is voorzitter van het bestuur van Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot en vicevoorzitter van het beroepspensioenfonds Tandartsen. Sinds 2009 is hij actief als toezichthouder. Hij is voorzitter van de raad van toezicht van het BPF Woningcorporaties en is lid van de raad van toezicht van het OPF Robeco. Daarvoor was hij lid van de raad van toezicht van het BPF Medewerkers Notariaat. Als lid van de visitatiecommissie visiteerde hij onder meer de pensioenfondsen Fresenius, Arcadis, Elsevier Ondernemingen en Wolters Kluwer. Hij was onafhankelijk voorzitter van het OPF Xerox; is directeur geweest van het OPF Siemens Nederland en directeur pensioenzaken van het OPF ING.

SakoZeverijn
Terug naar informatie over de leergang Reflectie op pensioentoezicht