Leergang Reflectie op pensioentoezichtFieke van der Lecq, hoogleraar Pensioenmarkten, het Zijlstra Center, VU: “Het toezicht op pensioenfondsen en andere uitvoeringsorganisaties wordt steeds professioneler. Dat is van groot belang, nu pensioenfondsen voor grote veranderingen staan. Zowel de regelingen als het uitvoeringslandschap evolueren naar nieuwe vormen, die hopelijk meer toekomstbestendig zijn. Goed intern toezicht kan dergelijke transities begeleiden. Ondertussen moet het fonds stabiel blijven en diverse verwachtingen waarmaken. Daarom moeten toezichthouders hun rol stevig kunnen invullen.”FvdrLecq

Afstand en nabijheid

Voor de tweede maal biedt het Zijlstra Center (VU) een leergang aan waarin gereflecteerd wordt op diverse thema’s waar intern toezichthouders in de pensioensector mee te maken hebben. Centraal staat het kiezen van de eigen positie, enerzijds in nabijheid van het fonds en anderzijds met voldoende afstand tot de beleidsbepalers. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de relatie tot het (uitvoerend) bestuur, de dialoog met de deelnemers, de verhouding tot de extern toezichthouders, het toezicht houden op uitbestedingsrelaties, het bepalen van het langetermijnperspectief, groepsdynamiek en teamperformance.

Vraagstukken worden vanuit de pensioen(fondsen)sector bezien, maar ook vergeleken met de rol van commissarissen in het bedrijfsleven en die van toezichthouders in andere non-profitsectoren. In elke bijeenkomst wordt relevante theorie behandeld, gevolgd door een praktijktoepassing, zodat de nieuwe inzichten direct naar de eigen situatie kunnen worden vertaald.

Voor wie?
U bent intern toezichthouder van een pensioenfonds, b.v. lid van een Raad van Toezicht, lid van een visitatiecommissie of niet-uitvoerend bestuurder (NUB). Ook als toezichthouder van andere uitvoeringsorganisaties in de pensioensector (PPI, APF, etc.) behoort u tot de doelgroep. Naast het verwerken van de lesstof is er ook ruimte voor leren van elkaar. Daarom is het zelf vervullen van een relevante toezichtfunctie een ingangseis. 

- Duur: 5 bijeenkomsten van 16:00 – 19:30 uur
- Start: 12 april 2018
- Kosten: € 2.500,-­ (vrijgesteld van BTW)  

De bijeenkomsten staan onder leiding van prof.dr. Fieke van der Lecq

Programma en inschrijven

De leergang Reflectie op pensioentoezicht bestaat uit een samenhangend programma van 5 bijeenkomsten binnen het thema ‘afstand en nabijheid’. Elke bijeenkomst kent de volgende opbouw: na een gedeelte theorie gaat u in gesprek met een ervaringsdeskundige en in de avond aan de slag met een casus of groepsopdracht. Tussendoor wordt voor een maaltijd gezorgd.

ThemaDatum
Docenten               Over de docenten
1. Afstand en nabijheid in de rolverdelingdo 12 april 2018
Fieke van der Lecq (VU), AnneMarie Smit (KPMG)
2. Afstand en nabijheid in het interne toezichtma 7 mei 2018
Fieke van der Lecq (VU), Sandra Smits (Mens & Kennis)
3. Afstand en nabijheid in uitbestedingsrelaties woe 6 juni 2018
Fieke van der Lecq (VU), Lineke Sneller (Nyenrode Business Universiteit)
4. Afstand en nabijheid in de tijdMa 10 september 2018
Fieke van der Lecq (VU),Daniëlle Melis (intern toezichthouder)
5. Afstand en nabijheid in de deelnemersrelatiesWoe 10 oktober 2018
Lisa Brüggen (Universiteit Maastricht), Jeroen van den Bosch (AFM)

Vooraf schaft u zelf het boek ‘Goed toezicht’ van Dick Ruimschotel aan (à € 60,-).

Inschrijven
U schrijft in voor het gehele programma met het inschrijfformulier. Na ontvangst daarvan ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. Bij verhindering kunt u de betreffende bijeenkomst(en) naderhand inhalen. Na het volgen van alle modules ontvangt u een certificaat van deelname.

Meer informatie
Neemt u contact op met hetzijlstracenter@vu.nl / 020 598 9865