VU Masterclasses voor raadsleden

Grip op uw gemeente

Als raadslid wordt u geacht van vele markten thuis te zijn. De snelheid van ontwikkelingen en toegenomen bevoegdheden in het lokaal bestuur hebben het werkveld van de gemeenteraad complexer en dynamischer gemaakt. Niet alleen moet u goed op de hoogte zijn van wat er speelt in uw gemeente, u dient kennis van zaken te hebben van de bestuurlijke ordening en het krachtenveld binnen uw gemeente, bekend te zijn met een breed scala aan politieke en financiële processen en over een goed ontwikkeld gevoel voor integriteit te beschikken. En niet in de laatste plaats: in contact te staan met de samenleving. Kortom, raadslid zijn is steeds meer een vak geworden dat vraagt om verdere professionalisering.

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft een serie masterclasses ontwikkeld waarin een breed palet van kennis en vaardigheden aan bod komt waarover u als gemeenteraadslid vandaag de dag dient te beschikken. In bijeenkomsten van een dagdeel, verzorgd door topdocenten van de VU, komen zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod die u helpen bij de ontwikkeling van uw (veranderende) rolinvulling als raadslid.

U kunt uw eigen pakket samenstellen en zo voor een vast bedrag per jaar zes masterclasses naar keuze volgen. U kunt ook voor losse masterclasses inschrijven of de driedaagse summercourse op 29,30 en 31 augustus volgen. We bieden ongeveer maandelijks een masterclass aan.

Kosten: € 1.550,- voor een abonnement op naam; € 395,- voor deelname aan een losse bijeenkomst
Kosten driedaagse summercourse: € 1.750,-       
Start: 30 mei 2018. U kunt op elk moment instappen.

Bijzondere samenwerking
De Masterclasses voor Raadsleden zijn ontwikkeld door het Zijlstra Center (School of Business and Economics), de afdeling Bestuurswetenschappen en Politicologie (Faculteit der Sociale Wetenschappen) en de VU Law Academy (Faculteit de Rechtsgeleerdheid), allen verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De ervaren docenten die de masterclasses geven staan garant voor een kwalitatief hoogwaardig programma met een multidisciplinair karakter.

Download de brochure voor het hele programma en de docenten

Direct inschrijven


Deelname

U kunt deelnemen als abonnee en zodoende zes masterclasses per jaar naar keuze volgen. Het is ook mogelijk een abonnement te delen met collega-raadsleden uit uw gemeente of partij. Ook deelname aan losse masterclasses is mogelijk. De masterclasses vinden plaats in de middag (doorgaans op donderdag of vrijdag), van 13.00-17.00 uur, op de Vrije Universiteit Amsterdam.


Tarieven 2018
Abonnement* op naam (persoonsgebonden):€ 1.550,-
Abonnement* vanuit de gemeente of partij:€ 1.950,-
Losse deelname€ 395,- per bijeenkomst
Summercourse augustus 2018€ 1.750,- (inclusief maaltijd tussen de middag)

*inschrijving is altijd per kalenderjaar
De bedragen zijn allemaal inclusief eventueel materiaal en vrijgesteld van BTW.

Meer informatie en inschrijven

Download de brochure voor het hele programma en de docenten
Direct inschrijven

Als u vragen heeft, neemt u contact op via 020-598 9865 / hetzijlstracenter@vu.nl