Postgraduate opleiding tot Controller in de publieke en non-profitsector

Perspectief in Public Controlling


De functie van controller in de publieke sector maakt in allerlei opzichten een snelle groei door. De context waarin je werkt wordt complexer, de eisen en verantwoordelijkheden groter. Van jou als controller wordt verwacht dat je een breed gekwalificeerde professional bent die vanuit bedrijfseconomisch perspectief vooruit kan blikken, de juiste partners bij elkaar weet te brengen, belangen kan afstemmen en daarmee bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Vanuit deze visie is de postgraduate opleiding tot Certified Public Controller (CPC) aan de VU ontwikkeld: een opleiding die je het brede kader biedt om jouw rol als controller in de dynamische omgeving van de publieke en non-profitsector optimaal in te vullen.

De CPC opleiding heeft veel aandacht voor het veranderende speelveld waarbinnen je als controller opereert. In een periode van twee jaar (bestaande uit 3 modules en het schrijven van een eindscriptie) werk je aan een stevig fundament op bedrijfseconomisch vlak, maar ook aan je vaardigheden om de opgedane kennis over te brengen op anderen en je bewustzijn voor maatschappelijke waardecreatie. Daarmee brengt de opleiding je in positie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan groei en ontwikkeling, zowel voor de organisatie of sector waarin je werkt, als voor jou persoonlijk. Na afloop kun je met een kort aanvullend programma de Master of Science in Accounting & Control afronden. 

Voor wie?
Business controllers, concern controllers, (financieel) managers, projectleiders of (financieel) adviseurs in de (semi-)publieke sector. 

Duur: 4 modules (anderhalf jaar + scriptie)
Studielast: 15-20 uur per week (inclusief colleges op dinsdagmiddag en -avond)
Kosten: € 21.120,- of € 6.990,- per losse module
Start:januari2018

Interesse?
We informeren je graag verder!

Vraag de studiebrochure aan 

Meld je aan voor de voorlichtingsbijeenkomst op:

  • Dinsdag 26 september, 17.30 uur: Aanschuifcollege ‘Governance vanuit Europees perspectief’ door prof. Gerda van Dijk (VU).
    NEEM JE LEIDINGGEVENDE MEE NAAR DIT COLLEGE! Voor dit college nodigen we ook de leidinggevenden van de huidige studenten uit om aan te schuiven, om hen wat meer beeld van de opleiding te geven. Ook voor belangstellenden die aanschuiven geldt dat hun leidinggevenden van harte welkom zijn. Geef dit s.v.p. aan bij je aanmelding.


  • Dinsdag 7 november, 14.00 uur: Aanschuifcollege ‘Europa en internationale handel’ door prof. Raymond Gradus (VU)

  • Dinsdag 31 oktober, 16.00 uur: Informatiebijeenkomst over de CPC opleiding, op de VU

  • Vrijdag 10 november, 15.00 uur: Informatiebijeenkomst in Assen ‘De balans tussen control en vertrouwen’.
    Tijdens deze bijeenkomst wisselen we met de deelnemers van gedachten over de balans tussen control en vertrouwen. Hoe kan een overheidsinstelling of maatschappelijke organisatie bijvoorbeeld vanuit een meer risicogerichte optiek werken? En hoe kan dat bijdragen aan een doelmatiger en doeltreffender controlbestel? We delen graag de ontwikkelingen op dit gebied en hoe die terugkomen in onze opleidingen op het gebied van Public Control.

  • Dinsdag 14 november, 17.30 uur: Aanschuifcollege ‘Strategie en implementatie’ door Arjan Widlak (Kafka Brigade)

Of neem contact op voor een individueel intakegesprek via hetzijlstracenter@vu.nl


Een mooi carrièreperspectief

De CPC-opleiding is een waardevolle investering in je loopbaan én in het publiek belang. De opleiding wordt sinds 2002 aan de VU aangeboden en heeft tot doel om controllers in publieke en non-profitorganisaties op het hoogste niveau op te leiden. Je leert diagnosticeren, analyseren en tot oplossingen van complexe vraagstukken te komen die zich vaak tot over de grenzen van je eigen vakgebied en organisatie uitstrekken. Na afloop mag je de titel CPC voeren: Certified Public Controller, een kwaliteitstitel die wordt uitgegeven door de beroepsvereniging voor Public Controllers, de EICPC. Aansluitend op de beroepsgerichte CPC-opleiding bestaat de mogelijkheid om in één semester een wetenschappelijke opleiding af te ronden: de Master of Science (MSc) in Accounting & Control.

Bovendien bouw je met de studie tegelijk aan een interessant en nuttig netwerk van collega public controllers. Het Zijlstra Center voert een actief alumnibeleid, dus ook na de opleiding kom je elkaar weer tegen bij de drukbezochte jaarlijkse alumnibijeenkomst, de diverse evenementen voor public professionals die het Zijlstra Center regelmatig organiseert, maar ook in de collegebanken, bij het Zijlstra PE programma dat speciaal voor de alumnistudenten is ontwikkeld.

Vooropleiding
Om toegelaten te worden tot de CPC-opleiding beschik je over:

- een doctoraal examen of academische master en ten minste drie jaar ervaring in een financiële, management- of beleidsfunctie
- een academisch bachelorexamen en ten minste drie jaar ervaring in een financiële, management- of beleidsfunctie
- een hbo-diploma en heb je een relevante aanvullende opleiding voltooid (bijvoorbeeld een verkorte post-hbo contorllersopleiding), aangevuld met ten minste drie jaar ervaring in een financiële, management- of beleidsfunctie


VRAAG DE STUDIEBROCHURE AAN VOOR MEER INFORMATIE 

Algemene voorwaarden

Studiereglement op aanvraag via hetzijlstracenter@vu.nl