De commissaris van NU

Ethisch vaardig in de Boardroom

Een opleiding voor commissarissen en toezichthouders uit zowel de (semi-)publieke als private sector, die het belang én de complexiteit van hun professie erkennen; die zich realiseren dat zij als individu een cruciale rol spelen in het besluitvormingsproces van meervoudige waardenafweging in de boardroom; die zich willen verdiepen in relevante academische kennis én praktijkvoorbeelden en deze willen vertalen naar de eigen toezichtspraktijk en het handelingsrepertoire. BEKIJK DE KORTE VOORLICHTINGSFILM

Leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht liggen onder het vergrootglas. Door kleine en grote incidenten in bijvoorbeeld de bancaire-, onderwijs- en woningbouwsector is de regelgeving verscherpt. Maar ook genoteerde organisaties krijgen steeds meer te maken met ‘een samenleving die op de achterbank van het toezicht zit’. Goed toezichthouden is zowel in publieke als private organisaties een kunst. Het vereist dan ook continue professionalisering om dit vak naar behoren te kunnen uitvoeren. En daar komt steeds meer ook de reflectieve kant bij kijken.
De samenleving verwacht van toezichthouders niet alleen dat zij toezicht houden op de harde kant van de organisatie, die voldoet aan de wet- en regelgeving en financieel gezond is, maar ook dat zij in staat zijn op morele en ethische gronden tot een meervoudige waardenafweging te komen; dat zij dat doen in een dynamische, continue veranderende context die per definitie slechts beperkt begrepen kan worden. Zij kunnen omgaan met onzekerheid.

Het Zijlstra Center (Vrije Universiteit Amsterdam) en Hemingway Professional Governance hebben in deze opleiding hun academische kennis en discipline, netwerken, ervaring van de dagelijkse praktijk en handelingsrepertoire gecombineerd en beschikbaar gemaakt, met de ambitie om commissarissen en toezichthouders (verder) te helpen om moreel en ethische aspecten professioneel te betrekken bij de besluitvorming in de Boardroom. 

Duur: 8 vrijdagen van 9.30 - 17.00 uur, verspreid over 11 maanden
Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam en Hemingway (beide dicht bij NS station Amsterdam Zuid)

Kosten: € 9.750,-   (excl. BTW)   
Start: 24 mei 2019
DOWNLOAD DE BROCHURE

Voor wie?
Ervaren commissarissen en toezichthouders, uit de (semi-)publieke en private sector, ontmoeten elkaar in deze leergang. Zij beheersen de basics van toezichthouden en willen zich vanuit die basis verder willen ontwikkelen in:

  • de wijze waarop ethiek werkt en kan bijdragen aan besluitvorming;
  • effectieve manieren voor zelfreflectie op hun rol als commissaris;
  • toezichthouden in situaties waarin sprake is van vaak tegenstijdige belangen.

Het startniveau is academisch of een equivalent hiervan.

Na afloop van het programma hebben deelnemers een scherp zich op de professie van toezichthouden, de eisen die hieraan gesteld worden en inzicht in hun eigen rol. Zij hebben een stevig fundament onder de eigen ontwikkeling weten te leggen door reflectie op eigen casuïstiek en door kennis te nemen van actuele ontwikkelingen en relevante literatuur.

Kerndocenten / Moderatie
Prof. dr. ir. Gerda van Dijk (Vrije Universiteit, het Zijlstra Center)
Prof. dr. Rob van Eijbergen (Vrije Universiteit, het Zijlstra Center)
Mr. Maarten den Ottolander (Hemingway Professional Governance)