Masterclasses New Public Auditing

Nieuwe netwerken, sociale media, individualisering, decentralisatie, losse samenwerkings-vormen en informelere omgangsvormen, roep om transparantie: de maatschappelijke context waarin publieke organisaties functioneren verandert in hoog tempo en wordt complexer. Hoe beweegt u zich als auditor in dit dynamische en soms weerbarstige krachtenveld? Hoe versterkt u uw rol en zorgt u voor toegevoegde waarde voor organisaties op het gebied van zorg, onderwijs, publieke taken en veiligheid? Hoe geeft u die uitdaging vorm?

De auditor als strategisch gesprekspartner
De masterclasses New Public Auditing van het Zijlstra Center bieden u een strategische kijk op auditing. Uitgangspunt is de dynamiek waar publieke en maatschappelijke organisaties zich in bevinden. Door die dynamiek onderdeel te maken van het auditproces kunt u wezenlijk bijdragen aan de ontwikkeling van een organisatie. Meetbare indicatoren en instrumentele stappen alleen zijn niet toereikend voor een geslaagd en waardevol auditproces. Wil een organisatie daadwerkelijk een kwaliteitsslag maken en zich verder ontwikkelen, dan is aandacht nodig voor gedrag, organisatiecultuur en de dynamiek waarin de organisatie opereert. In dat proces kunt u als auditor een belangrijke rol als strategisch gesprekspartner vervullen. 

Vijf Masterclasses voor ervaren auditors
In vijf inspirerende bijeenkomsten leert u over de veranderende rol van een public auditor en wat dat betekent voor de eigen praktijk en het handelingsrepertoire van de auditor. Aan bod komen vragen als:

  • Hoe komt een divers samengesteld auditteam tot gewaardeerde oordeelsvorming?
  • Welke nieuwe modellen van kijken zijn er en in welke context passen deze verschillende perspectieven?
  • Welke vragen stelt een public auditor? Wanneer is hij van toegevoegde waarde?

Deelnemers zijn ervaren senior auditoren die werkzaam zijn in of voor een publieke of maatschappelijke organisatie.

Eigen casuïstiek
Tijdens de Masterclasses staat uw eigen casuïstiek centraal. Lezingen en workshops door en met hoogleraren worden afgewisseld met werksessies waarin u gezamenlijk verkent hoe de aangereikte academische kennis en inzichten kunnen bijdragen aan verrijking van uw eigen praktijk en welke nieuwe handelingsperspectieven deze u bieden. U sluit af met een presentatie over een eigen onderwerp of dilemma.

Na afloop van het programma hebt u uw kennis op het gebied van public auditing verdiept, uw competenties versterkt en weet u als public auditor meer betekenis te geven aan de vraagstukken en het handelen van de organisaties waarvoor u werkt. U hebt u ontwikkeld tot waardevol strategisch gesprekspartner voor het bestuur en management van deze organisaties.

  • Duur: 5 bijeenkomsten van 13.00 – 21.00 uur; frequentie iedere 5-6 weken
  • Start: 20 september 2018
  • Kosten: € 2.975,-­‐   
  • De Masterclasses staan onder leiding van dr. Ronald Stevens die gedurende alle bijeenkomsten als moderator aanwezig zal zijn.
  • VOORLICHTINGSBIJEENKOMST: dinsdag 4 september 2018, om 16.00 uur op de VU. AANMELDEN

Programma

1.            20 september 2018 - Publieke sector in beweging en de rol van de Public Auditor

2.            8 november 2018 -Bedrijfsvoering in control en riskmanagement 

3.            6 december 2018 -De auditor als reflective practitioner

4.            31 januari 2019 - Netwerken en samenwerken

5.            21 maart 2019 - Rekenschap vanzelfsprekend: ontwikkelingen in Bestuur & Toezicht

Interesse en inschrijven

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dr. Ronald Stevens via hetzijlstracenter@vu.nl / 020 – 598 9865 

Inschrijven kan door het inschrijfformulier in te vullen. Na ontvangst van het inschrijfformulier, neemt Ronald Stevens contact met u op voor een intake-gesprek. U bepaalt daarin gezamenlijk of over en weer de Masterclasses aansluiten op uw vraag. Na dit gesprek ontvangt u een definitieve bevestiging van deelname aan de Masterclasses.