Opleiding voor bestuurssecretarissen

Bestuurssecretaris: spin in het web

Als bestuurssecretaris heb je een belangrijke rol bij het organiseren van bestuur en besluitvorming binnen jouw organisatie. Je bent de rechterhand van het bestuur en vaak ook secretaris van de raad van toezicht. Dat maakt je een belangrijke schakel tussen het bestuur en de interne organisatie enerzijds, en de externe relaties met belangrijke stakeholders /belanghebbenden anderzijds. Als spil in het organiseren van (politiek) bestuurlijke contacten en het bij elkaar brengen van de juiste partijen ben je vaak de initiërende en daarop sturende functionaris. Om in dit brede krachtenveld te kunnen functioneren, dien je als bestuurssecretaris te beschikken over een breed pakket van kennis en diverse vaardigheden.

Het Zijlstra Center heeft een opleiding ontwikkeld voor bestuurssecretarissen in de publieke en non-profitsector, waarin deze brede benadering centraal staat. Tijdens vijf interactieve bijeenkomsten oriënteer je je op de ontwikkelingen en veranderingen in de functie van bestuurssecretaris en formuleer je hoe jij daar je persoonlijke invulling aan geeft.

  • Duur: Vier dagen (van 9.00 tot 17.00 uur) en een afsluitende middag
  • Start: Maandag 25 maart 2019 (overige data volgen)
  • Kosten: € 2.990,- (als onderwijsinstelling zijn we vrijgesteld van BTW).

PROGRAMMA

  • Dag 1 Boardroom Dynamics en organisatiediagnose
  • Dag 2 Veranderkunde en integrated reporting
  • Dag 3 Portfoliomanagement en netwerken
  • Dag 4 Doelgericht beïnvloeden in organisaties
  • Dag 5 Eindpresentaties (middag)

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie of aanmelden voor de opleiding, neemt u s.v.p. contact op met hetzijlstracenter@vu.nl / 020 – 598 9865