Leergang Bestuur en Toezicht in het semipublieke domein: wat is strategisch partnerschap?

Maak uw eigen ambitie als toezichthouder concreet

 

Prof. dr. ir. Rienk Goodijk: “Toezichthouden is een vak en vereist een steeds verdergaande professionalisering, ook in de wijze waarop bestuur en intern toezicht zich tot elkaar verhouden en met elkaar omgaan. Toezichthouden is méér dan ‘op afstand’ controleren of de bestuurder het wel goed doet. Bestuurders hebben toezichthouders nodig die met hen sparren, hen scherp houden.”RienkGoodijk

Het Zijlstra Center (VU) heeft een leergang ontwikkeld voor bestuurders en intern toezichthouders van zorginstellingen, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en andere organisaties in het (semi-)publieke domein. De nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van governance in het semipublieke domein en de relatie, het strategisch partnerschap, tussen bestuur en intern toezicht, gebaseerd op onderzoek en best practices komen in zes masterclasses aan bod. Met docenten en gastsprekers uit de sector maakt u vervolgens aan de hand van praktijkcases en governance-dilemma’s een vertaling naar uw eigen praktijk.

Deelnemers zijn zowel bestuurders als intern toezichthouders uit het (semi)publieke domein die vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid inzichten met elkaar delen en mogelijkheden verkennen van strategisch partnerschap tussen bestuur en toezicht.

Programma

  1. De actuele ontwikkelingen op het gebied van governance in het (semi-) publieke domein - 9 oktober 2018

  2. Boardroom dynamics, leiderschap en gedrag - 27 november 2018

  3. Besturen van en toezien op de kwaliteit van de interne bedrijfsvoering en de risico’s - 15 januari 2019

  4. De informatievoorziening en omgang met belanghebbenden/stakeholders - 5 maart 2019

  5. Vertrouwen, legitimering en verantwoording - 16 april 2019

  6. Invulling geven aan strategisch partnerschap - 4 juni 2019
     
Duur: 6 Masterclasses (op dinsdag, van 13.00 - 20.00u) 
Start:9 oktober 2018
Kosten: € 3.495,- De leergang staat onder leiding van prof. dr. ir. Rienk Goodijk
VOORLICHTINGSBIJEENKOMST: dinsdag 19 juni 2018, om 16.00 uur op de VU. AANMELDENempty

PE logo  Voor toezichthouders bij woningcorporaties staat de leergang voor 36 PE punten geregistreerd bij de Aedes Academy


Meer informatie / inschrijven
Neem contact op met het Zijlstra Center:

E hetzijlstracenter@vu.nl
T 020 598 9865