De strategische griffier

Verdieping voor griffiers bij overheidsorganisaties

Het vak van griffier is een vak in ontwikkeling. In de turbulente omgeving van het publieke domein wordt van griffiers verwacht dat zij enerzijds vorm en richting geven aan het dagelijkse reilen en zeilen van de raad. Maar ook dat zij een leidende rol op zich nemen in het contact naar buiten toe, met de samenleving. Strategische adviestaken en beïnvloedingsvaardigheden worden steeds belangrijker, maar komen in de drukte van alledag nogal eens in de verdrukking.

Het Zijlstra Center (Vrije Universiteit Amsterdam) heeft een programma ontwikkeld voor griffiers die hun strategische positionering en profilering willen onderzoeken en verder ontwikkelen, zodat zij hun werk gerichter en steviger kunnen uitvoeren. Het programma biedt de mogelijkheid om de eigen werkelijkheid te confronteren met die van andere griffiers, met actuele inzichten en kennis, in een besloten en veilige omgeving, met veel aandacht voor het intermenselijke aspect.

In zeven bijeenkomsten reflecteren de deelnemers samen met academici op de grote, actuele thema’s en vraagstukken die zij in hun dagelijkse werkzaamheden tegenkomen en hun eigen rol daarin. In de ochtend wordt een inhoudelijke workshop/lezing gegeven over het centrale thema; in de middag reflecteren de deelnemers daarop en gaan met elkaar in gesprek over hoe zij het geleerde kunnen toepassen op de eigen praktijk.

Deelnemers zijn griffiers bij overheidsorganisaties (gemeenten, provincies en rijksoverheden) die ervaren dat veel van de functionele organisatievraagstukken uitingen zijn van dieper liggende vraagstukken van onze veranderende samenleving, zonder ze precies te kunnen duiden. Binnen deze context zoeken zij verdieping die hen helpt om de volgende stap binnen hun functie (of zelfs breder) te zetten, door kritisch te kijken naar het eigen handelen, functioneren en interveniëren.

Duur: 7 dagen (altijd op vrijdag, van 9.30 – 17.00 uur); frequentie iedere 5-6 weken
Start: April 2018
Prijs: € 2.750,- (vrijgesteld van BTW) bij minimaal 15 deelnemers     Het programma staat onder leiding van prof. dr. Rob van Eijbergen en  prof. dr. ir. Gerda van Dijk (het Zijlstra Center, Vrije Universiteit Amsterdam)

Programma de strategische griffier

Het programma is ontwikkeld door het Zijlstra Center, in samenspraak met een aantal griffiers, zodat het nauw aansluit bij de thema's en ontwikkelingen die relevant zijn voor de functie van griffier. De bijeenkomsten (op vrijdag, van 9.30 – 17.00 uur) volgen altijd dezelfde opbouw: in de ochtend wordt door de vaste docenten of een gastdocent een inhoudelijke workshop/lezing gegeven over het centrale  thema van die dag; in de middag reflecteren de deelnemers daarop en gaan met elkaar in gesprek over hoe zij het geleerde kunnen toepassen op de eigen praktijk. Thema's die bijvoorbeeld aan bod komen zijn: Wat gebeurt er in de wereld?, Coaching en beïnvloeding, Financiën, The dark side of leadership, Macht, Loopbaanoriëntatie, Profilering en positionering. In afstemming met de deelnemers wordt per editie het exacte programma vastgesteld. Gedurende het programma kan gewerkt worden aan een gezamenlijk slotdocument, waarin opgedane ideeën en inzichten gepresenteerd worden.

Voor meer informatie ocer het programma 'De strategische griffier' en/of aanvraag van de brochure kunt u contact opnemen met hetzijlstracenter@vu.nl / 020 598 9865