De strategische griffier

Verdieping voor griffiers bij overheidsorganisaties

Het vak van griffier is een vak in ontwikkeling. In de turbulente omgeving van het publieke domein wordt van griffiers verwacht dat zij enerzijds vorm en richting geven aan het dagelijkse reilen en zeilen van de raad. Maar ook dat zij een leidende rol op zich nemen in het contact naar buiten toe, met de samenleving. Strategische adviestaken en beïnvloedingsvaardigheden worden steeds belangrijker, maar komen in de drukte van alledag nogal eens in de verdrukking.

Elke griffier heeft binnen dit brede takenpakket zijn of haar persoonlijke set aan tools, waarden, normen en organiseerprincipes ontwikkeld. Bovendien spelen de eigen persoonlijkheid en in het verleden opgedane ervaringen daarbij altijd een rol. De wisselwerking tussen de persoon en zijn omgeving vormt een belangrijk richtsnoer voor toekomstig handelen: als een rijke bron, maar ook als een cruciale beperking. De vraag die zich aandient is of dit richtsnoer in alle gevallen voldoende adequaat is.

Het Zijlstra Center (Vrije Universiteit Amsterdam) biedt een programma aan voor (plaatsvervangend) griffiers die hun strategische positionering en profilering willen onderzoeken en verder ontwikkelen, zodat zij hun werk gerichter en steviger kunnen uitvoeren. Het programma biedt de mogelijkheid om de eigen werkelijkheid te confronteren met die van andere griffiers, met actuele inzichten en kennis, in een besloten en veilige omgeving, met veel aandacht voor het intermenselijke aspect. 

Duur: 7 dagen (altijd op vrijdag, van 9.30 – 17.00 uur); frequentie iedere 5-6 weken
Start: Vrijdag  10 mei 2019
Prijs: € 2.750,- (vrijgesteld van BTW) minimaal 15 deelnemers
 
Het programma De strategische griffier staat onder leiding van prof. dr. Rob van Eijbergen en  prof. dr. ir. Gerda van Dijk (het Zijlstra Center, Vrije Universiteit Amsterdam)

Programma de strategische griffier

De bijeenkomsten (op vrijdag, van 9.30 – 17.00 uur) volgen altijd dezelfde opbouw: in de ochtend wordt door de vaste docenten of een gastdocent een inhoudelijk introductie gegeven over het centrale thema van die dag; in de middag reflecteren de deelnemers daarop en gaan met elkaar in gesprek over hoe zij het geleerde kunnen toepassen op de eigen praktijk. In afstemming met de deelnemers kan gedurende het programma gewerkt worden aan een gezamenlijk slotdocument, waarin opgedane ideeën en inzichten gepresenteerd worden.

Doel is om de deelnemers bewuster te maken van hun eigen (strategische) positionering en profilering en zo een stevig fundament onder de eigen ontwikkeling te leggen. Een belangrijk nevendoel is om met elkaar een community van ervaren (plaatsvervangend) griffiers te vormen die samen het vak verder ontwikkelen.

Vragen die bijvoorbeeld aan de orde kunnen komen zijn:

• Welke rol neem je op welk moment en wanneer wissel je van rol?
• Hoe blijf je betrokken en toch op voldoende afstand van de raad?
• Hoe ga je om met Zonnekoning gedrag?
• Hoe intervenieer je in een slecht functionerende raad?
• Hoe stel je het functioneren van je eigen team effectief ter discussie?
• Hoe zorg je voor een goed samenspel tussen de B en W en de raad?
• Hoe baken je je eigen grenzen binnen dit alles goed af?

Bijeenkomst 1 - vrijdag 10 mei 2019
Thema: The dark side of leadership en groepen

Bijeenkomst 2 - vrijdag 7 juni 2019
Thema: Wat gebeurt er in de wereld?

Bijeenkomst 3 - vrijdag 28 juni 2019
Thema: Coaching en beïnvloeding

Bijeenkomst 4 - vrijdag 20 september 2019
Thema: Financiën

Bijeenkomst 5 - vrijdag 11 oktober 2019
Thema: Macht

Bijeenkomst 6 - 22 november 2019
Thema: Oriëntatie op Brussel

Bijeenkomst 7 - 24 januari 2020
Thema: Profilering en positionering


Interesse en inschrijven

Heeft u belangstelling voor het programma De strategische griffier of behoefte aan verdere informatie?

  • Vraag de brochure aan
  • Neem contact op met een van de docenten voor verdere toelichting via hetzijlstracenter@vu.nl / 020 598 9865
  • Schrijf direct in met het inschrijfformulier