Young Public Controllers opleiding

Voor startende controllers bij gemeenten

Voor starters in het domein van de publieke sector wordt samen met JS Consultancy de Young Public Controllers opleiding aangeboden. Deelnemers worden voorbereid op een succesvolle carrière in de publieke sector. Naast een baan in de praktijk bij een gemeente of andere publieke organisatie volgen zij een dag in de week college, gericht op innovatie en brede control die inspeelt op de actuele ontwikkelingen in de samenleving.

Het programma bestaat uit drie leerlijnen:

  • Kennislijn met kennisuitwisseling en groepsopdrachten: denk aan kennistrips, innovatie binnen de overheid, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, public controlling game.
  • Persoonlijke ontwikkelingslijn: denk aan persoonlijk leiderschap, Insights Discovery, effectief communiceren, adviesvaardigheden, verandermanagement, projectmatig creëren, beïnvloeden, intervisie, (loopbaan)coaching.
  • Inspiratielijn met kennismodules: denk aan control in publieke omgeving, bestel publieke sector, BBV, risk management/internal control (COSO/weerstandsvermogen), sociaal domein, toezicht & governance, treasury, IT governance, auditing.

Voor wie?
Voor startende (Business) controllers, projectleiders of (financieel) adviseurs in de publieke sector. 

Duur: 1 jaar
Studielast: 10-15 uur per week (inclusief colleges op dinsdagmiddag en -avond)
Start:diverse instapmomenten


KjellYPCZaanstad

Kjell volgt de Young Public Controllers opleiding:

“Vanuit JS Consultancy ben ik als trainee bij Zaanstad gedetacheerd met een onderzoekende rol op het gebied van organisatiecultuur. De Young Public Controllers opleiding is onderdeel van het traineeship. Dat betekent vier dagen werken en één dag colleges. De opleiding biedt zowel innovatieve wetenschappelijke kennis als praktische vaardigheden. Zo was het voor mij bijvoorbeeld een eyeopener om bij het thema risicomanagement breder te kijken dan het financiële perspectief. De vertaalslag naar de praktijk stimuleert de reflectie en helpt om met een frisse blik naar de organisatie te blijven kijken en om deze blik over te brengen op anderen.”

 

Interesse?
Informeer naar de mogelijkheden via hetzijlstracenter@vu.nl / 020 598 9865