Zijlstra PE programma

Het Zijlstra PE Programma: Permanente educatie voor CPC, RA en RC


Het Zijlstra Center biedt een gevarieerd PE programma dat u in staat stelt in drie jaar tijd 120 PE punten te behalen. Actuele thema’s op het gebied van Public Control , Audit, Governance en Leadership worden door vooraanstaande hoogleraren en (gast)docenten behandeld in de vorm van cursusdagen en seminars.

PE Verplichting
Certified Public Controllers hebben twee jaar na de beëindiging van hun studie een verplichting tot permanente educatie (PE): een verplichting om in drie jaar 120 punten (uren) aan relevant onderwijs te besteden. Het Zijlstra Center heeft een abonnementensysteem ontwikkeld waarmee u deze 120 PE punten in drie jaar tijd ruim kunt behalen tegen een aantrekkelijke prijs. Jaarlijks wordt voor circa 100 PE-punten een programma ontwikkeld, dat in samenspraak met een onafhankelijke programmacommissie, bestaande uit deelnemers uit het programma en deskundigen uit de sector, tot stand komt.

Voor wie?
De cursussen van het Zijlstra PE-programma staan geregistreerd bij de EICPC (voor CPC) en bij de NBA/VRC (voor RA en RC), maar staan ook open voor andere professionals die hun kennis en deskundigheid willen vergroten op het gebied van control-, governance- en leiderschapsvraagstukken, specifiek gericht op (lokale) overheden en de non-profitsector.

Prijs en inschrijving
U schrijft u in voor het Zijlstra PE programma voor een vast bedrag per jaar van € 1750,- (tarief 2017). Hiermee verzekert u zich van kwalitatief hoog PE onderwijs dat ingaat op de meest actuele thema’s op het gebied van Public Control, Audit, Governance en Leadership tegen een scherpe prijs. Inschrijving stelt de deelnemer in staat 120 PE punten in drie jaar tijd te behalen en geldt tot wederopzegging. Na schriftelijke opzegging gaat de beëindiging van de inschrijving per eerstvolgend kalenderjaar in.

U kunt u voor het Zijlstra PE programma inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen. Dit kunt u digitaal opsturen naar hetzijlstracenter@vu.nl of per post naar: 

Vrije Universiteit
SBE / Het Zijlstra Center
Antwoordnummer 2941
1000 SN Amsterdam

Deelname aan cursusdagen indien u géén abonnement hebt bedraagt € 550,- per dag (à maximaal 8 PE–punten). Inschrijven voor een losse cursusdag kan door u aan te melden via hetzijlstracenter@vu.nl o.v.v. uw naam, de cursusdag en het factuuradres.

Er zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Meer informatie?
Voor meer informatie neemt u contact op met hetzijlstracenter@vu.nl of 020 - 598 98 65


 

Programma 2017

Woe 25 oktober 9.00 – 17.00 uur Vrije Universiteit, Agora 1
PE punten: 7
De gevolgen van de begroting of het regeerakkoord voor zorg, sociale zekerheid of het onderwijs
Met: prof. Dr. Raymond Gradus (VU/hZC), dr. Jan-Maarten Van Sonsbeek (hZC, CSO Ministerie van SZW) en Jan Kees de Graaf (Senior beleidsmedewerker Ministerie van SZW). Er wordt nog steeds hard gewerkt aan een nieuw regeerakkoord. Tijdens deze PE dag zal een overzicht van de belangrijke maatregelen uit dit akkoord worden gegeven, vooral op terrein van zorg, sociale zekerheid en onderwijs. Tevens zal ingegaan worden op de achterliggende CPB stukken als MacroEconomischeVerkenning (MEV) en de Middellange Termijn (MLT) raming.
Woe 1 november 9.00 – 17.00 uur Vrije Universiteit, Agora 3 PE punten: 7      Control, Audit & ICT
Met: Dr. André Krouwel (VU/FSW) en prof.dr. Abbas Shahim RE (VU/IT Audit opleiding)   Een dag over hoe de ontwikkelingen op het gebied van IT het vakgebied van Control beïnvloeden. De ochtend over hoe big data het primaire proces van de organisatie verandert en de waardecreatie vernieuwt en ’s middags over hoe de IT de bedrijfsvoering vernieuwt en vooral de control verandert. André Krouwel laat zien welke betekenis ‘big data’ heeft en zal gaan hebben voor publieke organisaties. Nieuwe soorten data omzetten in kennis en inzichten – ook wel business intelligence, business analytics of data science genoemd – wordt steeds belangrijker. Abbas Shahim neemt u ’s middags mee in de nieuwe ontwikkelingen van IT en vooral hoe de beheersing daarvan georganiseerd moet worden maar ook hoe automatisering sommige controlwerkzaamheden overbodig maakt en dus de rol van control en audit doet verschuiven.
Do 16 november 9.00 – 17.00 uur Vrije Universiteit PE punten: 7 punten als u de hele dag aanwezig bent. 4 punten als u alleen in de middag deelneemt.   LUSTRUMCONGRES 'Control & Order. Rechtmatigheid en doelmatigheid in een nieuwe tijd.'
In het kader van het vijftienjarig bestaan van de opleiding voor controllers in de publieke en non-profitsector (CPC opleiding) aan de VU, organiseert het Zijlstra Center op donderdag 16 november het lustrumcongres 'Control & Order. Rechtmatigheid en doelmatigheid in een nieuwe tijd.' Tijdens het congres staan we stil bij de vraag: Hoe kunnen we in control komen in een situatie van disorder? Waar kan control van toegevoegde waarde zijn, maar ook: waar liggen de grenzen van control? En welke vernieuwing van sturingsinstrumenten en gedrag is nodig om tot een situatie te komen die rigiditeit en willekeur voorkomt, maar ook voldoende bewegingsruimte biedt om tot de juiste aanpak te komen?
Het congres bestaat uit drie onderdelen. ‘s Morgens vinden parallelsessies plaats waar wetenschappers presenteren over recent uitgevoerd onderzoek op het gebied van public control, governance en leadership. Belangstellenden zijn uitgenodigd om hier als toehoorder en deelnemer aan de discussie bij aanwezig te zijn. Na de lunch zijn er workshops waarbij op een interactieve manier maatschappelijke thema’s op het gebied van public control, governance en leadership worden besproken. De workshops sluiten inhoudelijk aan bij de vraagstukken waar vanuit het Zijlstra Center aan wordt gewerkt. Het congres sluit af met een plenair gedeelte waarbij vertegenwoordigers vanuit publieke organisaties aan het woord komen die de afgelopen tijd grote slagen hebben gemaakt met het in control brengen van hun organisatie.
 
Woe 13 december 9.00 – 17.00 uur Vrije Universiteit, Agora 3
PE punten: 7
De Omgevingswet: de tussenstand
Met: dr. Pieter Veen (VU/hZC) en Gelinde Groeneveld (Programma Aan de slag met de omgevingswet)   Nog een jaar tot de Omgevingswet in werking treedt op 1 januari 2019. Tijd om de tussenstand op te nemen. Zijn de visies op de omgeving al rond? Waar bestaan die visies uit? Staan de plannen hoe een en ander te organiseren al in de steigers? En hoe ga je elkaar vertrouwen in de ontwikkeling van een nieuwe praktijk? Het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ ondersteunt overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet. De vorderingen die daarin gemaakt worden komen deze dag aan bod.  
Ma 22 januari 9.00 – 17.00 uur Vrije Universiteit   PE punten: 7 Actualiteitencollege: relevante adviesrapporten voor de publieke en non-profit sector   Sprekers: NTB (zo mogelijk auteurs van de verkozen rapporten of leden van de adviesraden en tegenlezers)

Rapporten met de nieuwste ideeën en ontwikkelingen die van invloed zijn op de publieke en non-profitsector worden tijdens deze cursusdag gepresenteerd. Maar ook rapporten die zich al hebben bewezen of die juist ondergesneeuwd zijn, maar desondanks waardevol voor de praktijk blijken.
 
Di 20 Februari 2018 16.00 – 18.30 uur Vrije Universiteit   PE punten: 2 ALUMNIMIDDAG
Een inspirerende lezing voor alle alumni van het Zijlstra Center, inclusief de deelnemers aan het Zijlstra PE programma. Meer informatie over spreker(s) en thema volgt. Na afloop borrel.