Zijlstra PE programma

Het Zijlstra PE Programma: Permanente educatie voor CPC, RA en RC


Het Zijlstra Center biedt een gevarieerd PE programma dat u in staat stelt in drie jaar tijd 120 PE punten te behalen. Actuele thema’s op het gebied van Public Control , Audit, Governance en Leadership worden door vooraanstaande hoogleraren en (gast)docenten behandeld in de vorm van cursusdagen en seminars.

PE Verplichting
Certified Public Controllers hebben twee jaar na de beëindiging van hun studie een verplichting tot permanente educatie (PE): een verplichting om in drie jaar 120 punten (uren) aan relevant onderwijs te besteden. Het Zijlstra Center heeft een abonnementensysteem ontwikkeld waarmee u deze 120 PE punten in drie jaar tijd ruim kunt behalen tegen een aantrekkelijke prijs. Jaarlijks wordt voor circa 80 PE-punten een programma ontwikkeld, dat in samenspraak met de deelnemers uit het programma en deskundigen uit de sector tot stand komt.

Voor wie?
De cursussen van het Zijlstra PE-programma staan geregistreerd bij de EICPC (voor CPC) en bij de NBA en VRC (voor RA en RC), maar staan ook open voor andere professionals die hun kennis en deskundigheid willen vergroten op het gebied van control-, governance- en leiderschapsvraagstukken, specifiek gericht op (lokale) overheden en de non-profitsector.

Prijs en inschrijving
U schrijft u in voor het Zijlstra PE programma voor een vast bedrag per jaar van € 1795,- (tarief 2019). Hiermee bent u verzekerd van kwalitatief hoog PE onderwijs dat ingaat op de meest actuele thema’s op het gebied van Public Control, Audit, Governance en Leadership tegen een scherpe prijs. Inschrijving stelt u in staat 120 PE punten in drie jaar tijd te behalen en geldt tot wederopzegging. Na schriftelijke opzegging gaat de beëindiging van de inschrijving per eerstvolgend kalenderjaar in.

U kunt u voor het Zijlstra PE programma inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen. Dit kunt u digitaal opsturen naar hetzijlstracenter@vu.nl of per post naar: 

Vrije Universiteit
SBE / Het Zijlstra Center
Antwoordnummer 2941
1000 SN Amsterdam

Deelname aan losse cursusdagen
Deelname aan cursusdagen indien u géén abonnement hebt bedraagt € 550,- per dag (à maximaal 7 PE–punten). Inschrijven voor een losse cursusdag kan door u aan te melden via hetzijlstracenter@vu.nl o.v.v. uw naam, de cursusdag en het factuuradres.

Er zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Meer informatie?
Voor meer informatie neemt u contact op met hetzijlstracenter@vu.nl of 020 - 598 98 65


 

Programma 2018

Het Zijlstra PE programma

Woensdag 10 oktober 2018, Brussel
PE uren: 6
Brussel: een kijkje in de keuken 
Een dag in Brussel met verschillende bezoeken aan de grote Europese Instituties. Zo willen we de Permanente Vertegenwoordiging en het Europees Parlement bezoeken en een ontmoeting met afgevaardigden daarvan en vanuit de Europese Rekenkamer en de Europese Commissie organiseren. We starten om 11.00 uur en bieden een programma aan inclusief lunch. Eventuele overnachting dient u zelf te organiseren, maar het programma is zo opgezet dat u ook met de trein in een dag op en neer kunt. De exacte datum volgt zo spoedig mogelijk, maar u kunt nu alvast een plek reserveren. Er zit een maximum van 30 deelnemers aan deze dag. Bij voldoende belangstelling zal het programma op een later moment opnieuw worden aangeboden. Alleen nog plaats op de reservelijst
Woe 31 oktober en do 1 november, 9.00 – 17.00 uur, Vrije Universiteit
PE uren: 2 x 7
Zijlstra PE Tweedaagse: Public auditing en publieke verantwoording
Met: dr. Martin Dees en Jan Droogsma RA
De Zijlstra PE tweedaagse staat dit jaar in het teken van public sector auditing en de bijdrage die het kan bieden aan publieke verantwoording en goed openbaar bestuur. Laatste trends, thema's en ontwikkelingen worden via korte presentaties theoretisch ingeleid. Leidend daarbij zijn o.a. het concept ‘goed openbaar bestuur’ en de daarmee verbonden noties vanuit het staats- en bestuursrecht, bestuurskunde, openbare financiën, risicomanagement en interne beheersing en externe verslaggeving. De inleidingen worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden, discussiesessies en cases. En natuurlijk komt de relatie tussen Audit en Control aan de orde.
Woensdag 14 november, Vrije Universiteit Amsterdam
PE uren: 7

Zijlstra jaarcongres: Expeditie Governance

Governance van (semi)publieke organisaties is sterk in ontwikkeling. Uit de lessons learned van de afgelopen jaren blijkt dat er behoefte is aan nieuwe perspectieven. Alsmaar meer regels hebben teveel tot afvinkgedrag geleid. Het wordt tijd om te zoeken naar nieuwe verhoudingen op bestuurlijk niveau waarbij waarden, het gedrag, de dynamics en de kritische tegenspraak meer aandacht krijgen. Strategisch partnerschap is zo’n nieuw concept waarin bestuur en intern toezicht zich, in verbinding met stakeholders, op een nieuwe manier tot elkaar verhouden. Uitgangspunt is het inhoudelijk debat en de strategische positionering, waarbij rolvastheid in rolbewustzijn verandert, met als uiteindelijk doel tot meer maatschappelijke waarde te komen. Op het jaarcongres van het Zijlstra Center worden dit jaar onder de titel Expeditie Governance nieuwe perspectieven op governance nader verkend.
Maandag 10 december, Vrije Universiteit
Amsterdam  PE uren: 7
Ethiek en integriteit van organisaties
Met: Gerda van Dijk en Rob van Eijbergen
Het model van van de ‘toxic triangle’ bestaat uit een combinatie van toxic leiderschap (bijvoorbeeld narcistische leiders die  sterk naar buiten gericht zijn en de neiging hebben de organisatie te verwaarlozen),  volgzame medewerkers en een gebrek aan kader met normen en regels. De toxic triangle is een voedingsbodem voor grensoverschrijdend gedrag. Aan de hand van het model ichten Rob van Eijbergen (organisatiepsycholoog en als hoogleraar Integriteit van Organisaties verbonden aan het Zijlstra Center) en Gerda van Dijk (hoogleraar Publiek Leiderschap aan de VU) toe welke organisatiekenmerken de kans op integriteitsschendingen doet toenemen en welk handelingsperspectief je hebt als controller om integriteitsschendingen te voorkomen.
Donderdag 24 januari, Vrije Universiteit Amsterdam 
PE uren: 7
Actualiteitencollege
Met diverse gastsprekers   Rapporten met de nieuwste ideeën en ontwikkelingen die van invloed zijn op de publieke en non-profitsector worden tijdens deze cursusdag bij elkaar gebracht. Maar ook rapporten die zich al hebben bewezen nog eens langs gelopen op wat er nu precies staat, of juist rapporten die zijn ondergesneeuwd maar desondanks waardevol voor de praktijk blijken.
Donderdag 14 februari 2019 15.30 – 18.00 uur
Vrije Universiteit Amsterdam
PE uren: 2
Alumnimiddag Een inspirerende lezing voor alle alumni van het Zijlstra Center, inclusief de deelnemers aan het Zijlstra PE programma. Meer informatie over spreker(s) en thema volgt. Na afloop borrel.