Reflectiekamer voor bestuurders

ReflectiekamerHet Zijlstra Center (VU) biedt een vrije ruimte, een reflectiekamer, waar bestuurders als reflective practioners samen met academici bij elkaar komen om op actuele, bestuurlijke vraagstukken te reflecteren. Deze reflectiekamer door en voor bestuurders is geen MBA, geen intervisie en geen training. De reflectiekamer biedt wel de mogelijkheid de eigen werkelijkheid te confronteren met die van andere bestuurders, met actuele inzichten en kennis, in een besloten en veilige omgeving. Tijdens zeven bijeenkomsten onderzoeken en reflecteren deelnemers op hun dagelijkse werkzaamheden. Zij delen hun vragen en inzichten om daarmee elkaar en zichzelf te ontwikkelen en inspireren. Elke dag staat in het teken van een specifiek bestuurlijk thema, dat in de ochtend wordt ingeleid door een hoogleraar/expert. ’s Middags wordt het thema verder verdiept door middel van groepsreflectie.

Deelnemers zijn bestuurders die ervaren dat veel van de functionele organisatie vraagstukken uitingen zijn van dieper liggende vraagstukken van onze samenleving, zonder ze precies te kunnen duiden. Iedere bestuurder doorloopt zijn eigen reflectie-­ en leerproces en maakt eigen keuzes op basis van de betekenis die hij of zij wil geven aan nieuwe inzichten en het eigen handelen. Een groep van medebestuurders kan daarbij behulpzaam zijn om in te zien dat veel van de vraagstukken die zo uniek lijken als je er zelf mee bezig bent en er middenin zit, veel algemener en universeler zijn dan gedacht. En dat af en toe een geïnteresseerde derde of buitenstaander een geheel ander licht kan doen schijnen op het onderwerp, waardoor het van perspectief verandert. Waardoor er andere oplossingen en praktijken kunnen ontstaan.

Duur: 7 dagen; frequentie: iedere 6 weken op vrijdag van 9.30 - 17.00 uur
Start: maart 2018 (bijeenkomsten zijn op 16 maart, 18 mei, 29 juni, 14 september, 2 november en 14 december, 18 januari)
Kosten: € 4950,-­‐ (inclusief verblijfskosten)
Deelname op uitnodiging

De reflectiekamer wordt begeleid door prof. dr. ir. Gerda van Dijk en prof. dr. R. van Eijbergen (het Zijlstra Center, VU)     

Meervoudigewaardenafweging
De huidige bestuurlijke vraagstukken vragen naast een klassiek instrumentele ‘managementbenadering’ een perspectief dat ruimte biedt voor een meervoudige waardenafweging. Afwegingen die onvergelijkbare waarden als doelmiddel, rationaliteit, identiteit en zingeving mogelijk maken. Daarvoor is het nodig om het gehele menselijke repertoire aan te spreken en in te zetten: het intellect van het verstand, de empathie van het hart en de spirit van de wil, de drijvende kracht achter het handelen, op zowel individueel als collectief niveau. Dan ontstaat er ruimte voor een meervoudige waardenafweging.

Van bestuurders wordt verwacht dat zij vorm en richting geven aan de dagelijkse werkelijkheid. Iedere bestuurder heeft daarbij zijn persoonlijke set aan waarden, normen en organiseerprincipes ontwikkeld. Bovendien speelt de eigen persoonlijkheid en in het verleden opgedane ervaringen die betekenis hebben gekregen daarbij altijd een rol. De wisselwerking tussen de persoon en zijn omgeving vormt een belangrijke richtsnoer voor toekomstig handelen: als een rijke bron maar ook als een cruciale beperking.

De vraag die aan de orde komt, is of deze richtsnoeren in alle gevallen adequaat zijn. In gevallen waar het om eenvoudige vraagstukken gaat is ervaringskennis vaak meer dan voldoende om een oplossing te bieden, maar is deze ervaringskennis ook toepasbaar in situaties die nieuw zijn en er nog geen ervaring mee is opgedaan?


Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Gerda van Dijk of Rob van Eijbergen via hetzijlstracenter@vu.nl