Events

Masterclass Mentoring in Cross-Cultural communities

Sultan - Creative Learning and MOOCs

Hoe kun je een goede mentor zijn voor scholieren, werknemers of andere mentees die een extra steuntje in de rug nodig hebben? Wat doe je als je een mentee met een andere culturele achtergrond vooruit wilt helpen? Cross-culturele kennis en vaardigheden zijn essentieel bij het vinden van de juiste oplossingen. Dit houdt in dat je niet alleen open staat voor andere culturen, maar dat je ook durft open te staan om de vanzelfsprekendheid van je eigen culturele vorming kritisch te bekijken. De mentor-mentee relatie werkt beter als je het samen eens bent over de hulpvraag. 

Ervaring in cross-culturele communicatie helpt om knelpunten te bespreken en gezamenlijke doelen te behalen. Houd je vooral vast aan de regels of is er ook ruimte voor emotie? Werk vanuit respect en empathie voor soms ogenschijnlijke tegenstellingen tussen culturen. Een goede mentor is in staat waarden met elkaar te verbinden. De mentor kan de mentee helpen om dilemma's in studie of werk op te lossen. Door de juiste stimulans ontstaat een interactie tussen beiden van sturen en loslaten. Enerzijds ben je nauw betrokken bij de mentee, maar anderzijds behoud je ook een professionele distantie. 

In deze unieke Masterclass ga je aan de slag met deze dilemma's. Door interactie met deskundige sprekers leer je het beste uit jouw mentorschap te halen, om zo terug te geven aan de mentee c.q. samenleving. 

Bekijk hier de flyer.

2-day Masterclass 'China Trade; dilemmas and solutions’, 7 and 8 October 2019

The aim of this Masterclass is to understand Chinese and more Western organizational cultures. In interactive sessions with renowned motivational speakers you will focus on cross-cultural trade issues, sharing insights crucial for business people working with Chinese counterparts. Book yourself in this Masterclass; don’t miss that train!

Trompenaars - The Global M&A Tango

Najaar 2019 - Masterclass: The Gentle Art of Helping

Wegens succes organiseren we weer een nieuwe editie van de inspirerende 1-daagse Masterclass ’The Gentle Art of Helping’ najaar 2019 op de VU. Inlichtingen: servus.sbe@vu.nl
Lees ook dit testimonial getiteld “Echt Helpen” van Jochem Koole.

Bekijk ook de flyer.
 


Autumn 2019 - Masterclass 'Culturele Duurzaamheid'

The Masterclass 'Culturele Duurzaamheid: van statushouder naar talent' will address good practice cases to nurture career development of refugees and includes a workshop cross-cultural awareness. Delegates: This Masterclass is dedicated to couples of local job consultants and one of their refugee clients. Due to the interactive character of this Masterclass a limited number of 8 couples (total of 16 delegates). Date: t.b.a. Information servus.sbe@vu.nl 

Flyer Masterclass Culturele Duurzaamheid 24 mei (Dutch)