Prof. dr. Y.D. BurgerDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86126
6a-75
y.d.burger@vu.nl
school of business & economics ( pgo executive coaching )
Full Professor

Prof. dr. Yvonne Burger is sinds 1 januari 2007 deeltijd-hoogleraar aan de Vrije Universiteit, postgraduate school van de Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. Zij is verantwoordelijk voor het Center for Executive Coaching. Daarnaast werkt zij als zelfstandig organisatieadviseur en executive coach. Zij werkt in organisaties aan individuele en organisatieontwikkeling. In haar advieswerk staat een aantal kernwaarden centraal, namelijk: respect, compassie, openheid, dienstbaarheid, gelijkwaardigheid en ontwikkeling.

Achtergrond

Yvonne promoveerde in 1992 op een onderzoek naar ‘succes- en faalfactoren bij (de)centralisatieprocessen in grote organisaties’. Daarna werkte zij bij een aantal adviesbureaus, waaronder Twynstra Gudde en Deloitte & Touche. Tussen 2002 en 2004 was zij rector van Sioo (interuniversitair centrum voor ontwikkeling op het terrein van organisatie- en veranderkunde). Yvonne is geassocieerd partner van Twynstra Gudde Adviseurs & Managers in Amersfoort. Ze is als (vaste) executive coach actief voor een aantal multinationals.

Yvonne publiceert regelmatig in boeken en tijdschriften. Het boek 'Coachen met collega's' dat zij samen met Erik de Haan heeft geschreven werd genomineerd voor de publieksprijs van de Orde van Organisatiekundigen en adviseurs. Ook verscheen het boek 'Mensen veranderen' dat zij schreef met VU collega's Léon de Caluwé en Paul Jansen, en het boek: Spiegel aan de top, over de praktijk van executive coaching. Yvonne is zowel lid van de Orde voor Organisatiekundigen en Adviseurs als van de Academy of Management. Namens de OOA is ze afgevaardigd als Academic Fellow voor de ICMCI. Ze is redactielid en columnist van het tijdschrift Management & Consulting. En ze is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor begeleidingskunde en het Tijdschrift voor ontwikkeling van organisaties.


Zie ook

http://www.yvonneburger.nl/
Twitter: @yvonneburger
www.feweb.vu.nl/center-for-executive-coaching

Facebook: www.facebook.com/VU-Center-for-Executive-Coaching

Nevenwerkzaamheden

Burger Organization Development - Directeur/eigenaar Bussum, 01 januari 1999
TIjdschrift Management & Consulting - Lid Raad van Advies Amsterdam, 01 december 2011
Tijdschrift voor Begeleidingskunde - Lid Raad van Advies Amsterdam, 03 juni 2013
Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties - Lid Raad van Advies Amsterdam, 02 september 2013
Rechtbank Gelderland - Lid Raad van Advies Arnhem, 01 november 2013
Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs (OOA) - Academic Fellow Amsterdam, 04 november 2013
Van Ede & Partners - Commissaris Amsterdam, 01 mei 2014
OOA/ROA - Lid Wetenschappelijke Raad Nijkerk, 25 juni 2015
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 06 februari 2017