Master courses Spatial, Transport and Environmental Economics

Verbreed je kennis op het terrein van ruimte, transport en milieueconomie


foto file

De Engelstalige master Spatial, Transport and Environmental Economics (STREEM) is uniek in Nederland. De opleiding biedt een geïntegreerde visie op ruimtelijke, transport- en milieuthema's vanuit economisch perspectief. Het onderwijs wordt verzorgd door topwetenschappers uit het onderzoeksveld. Bekende namen zijn Erik Verhoef, Jos van Ommeren, Henri de Groot, Carolyn Fischer en Jan Rouwendal.

De Vrije Universiteit Amsterdam biedt professionals de mogelijkheid losse kernvakken uit dit masterprogramma te volgen.

De vakken van STREEM richten zich op de economische analyse van problemen waarin ruimte, vervoer en milieu een belangrijke rol spelen. Te noemen vallen regionale ontwikkeling (Europese 'Cohesiefondsen'), stedelijke problematiek (armoede, criminaliteit), verkeers- en vervoersbeleid (maatschappelijke kosten-batenanalyse van infrastructuurinvesteringen) en aantasting van het milieu (klimaatverandering).

De afdeling Ruimtelijke Economie biedt een uitdagende en stimulerende omgeving waar door zo’n 60 onderzoekers fundamenteel en toegepast onderzoek wordt gedaan in opdracht van verschillende instituten, planbureaus, bedrijven en overheden zoals NWO, NS, Schiphol, CPB, PBL. 

STREEM zegel 2018

De volgende vakken kun je volgen:

- Regional and Urban Economics
- Urban Economic Challenges and Policies
- Transport Economics
- Empirical Transport Economics
- Economics of Climate Change
- Economics of Environmental Policy Instrument Design
- Geographic Information Systems
- Real Estate Management
- Airline Business
- Network Analysis

Vooropleiding
Voor het aanschuiven bij bovengenoemde (master)vakken is een algemeen economische achtergrond gewenst.  

Doelgroep
Het volgen van bestaande cursussen binnen de master STREEM is met name interessant voor beleidsmedewerkers, consultants, adviseurs en onderzoekers bij kennisinstituten, adviesbureaus en (semi-) overheidsinstellingen die (willen) werken op bovengenoemde vakgebieden.

Kosten
Pakket 1: alleen het volgen van colleges: 900 euro.
Pakket 2: idem +  tentamen als afronding (inclusief mogelijkheid tot hertentamen): 1.500 euro

Dit is inclusief verplichte literatuur, collegemateriaal en gebruik van faciliteiten.

Certificaat
Voor zowel pakket 1 als pakket 2 wordt, bij voldoende deelname en/of resultaat, een certificaat afgegeven. 

Faciliteiten
Toegang tot de digitale leeromgeving (Canvas) wordt voor de duur van de cursus verleend, evenals toegang tot de universiteitsbibliotheek via een gastvrijheidsverklaring.
           
Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Prof. dr. Jos van Ommeren.

 

Opleiding STREEM
Afdeling Ruimtelijke Economie
t.a.v. Prof. dr. Jos van Ommeren
Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam