Aspasia

Goede Contacten, Sterke Buurten?


Sociale netwerken, lokale participatie en lokale voorzieningen in buurten van dorpen en steden blijken van groot belang voor het geluk of de tevredenheid van burgers.  Maar hoe precies, dat is moeilijk te beantwoorden. Dit komt vooral omdat ze elkaar onderling beïnvloeden: de aanwezigheid van lokale voorzieningen versterkt vaak de sociale netwerken waardoor mensen eerder geneigd zijn om zich in te zetten voor de lokale samenleving.

In dit onderzoek richten we ons op de keuze van mensen om zich al dan niet voor hun buurt (en dorp/stad) in te zetten en hoe het lokale aanbod van publieke voorzieningen daarin een rol speelt. Omdat onze verwachting is dat deze keuze beïnvloedt wordt door de sociale contacten die iemand heeft, gaan we ook de kenmerken van persoonlijke sociale netwerken onderzoeken.

Het onderzoek vindt plaats in een aantal gemeenten. In juni 2016 zijn we begonnen met het (deel)onderzoek ‘lokale activiteiten’ in Gemeente Utrechtse Heuvelrug. In februari-maart worden de inwoners van de gemeente uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen.

U kunt de vragenlijst bereiken door op deze link te klikken: https://sawtooth.vu.nl/rbr373/buurt

Wapen van Driebergen

Op deze pagina vindt u meer informatie over:

  • Onderzoek lokale activiteiten in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • Hoe kunt u meedoen?
  • Contactgegevens
  • Financiering van het onderzoek en rol gemeente
  • Onderzoeksteam
  • Wat doen we met de uitkomsten van het onderzoek?

Onderzoek lokale activiteiten in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Het onderzoek in de gemeente Utrechtse Heuvelrug richt zich op de keuze van mensen om wel of niet actief te zijn binnen hun woonplaats en hoe sociale contacten met vrienden of buren daar een rol in spelen. 

Van afval prikken tot buurtwacht, beleidsinspraak en bardiensten bij een vereniging: er zijn veel manieren om een bijdrage te leveren aan onze eigen woonomgeving. Maar niet iedereen heeft de gelegenheid of behoefte om iets te doen, daar kunnen veel verschillende redenen voor zijn. Daarom hebben wij een onderzoek opgezet om de keuze om wel of geen bijdrage te leveren beter te begrijpen. Dit onderzoek wordt gefinancierd door NWO.

Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is een vragenlijst waarvoor 2000 mensen uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug een uitnodiging hebben ontvangen.

We hopen op een hoge respons, want uw ervaringen zijn zowel voor de wetenschap van belang, als voor lokale verenigingen en de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Verder doneren we een klein bedrag per ingevulde vragenlijst aan drie goede doelen binnen de gemeente: Voedselbank Utrechtse Heuvelrug, Stichting Utrechts Landschap en Hart Veilig.

Hoe kunt u meedoen?

U kunt meedoen aan het onderzoek als u thuis een brief met een persoonlijke inlogcode ontvangen heeft. U kunt de vragenlijst bereiken door op deze link te klikken: https://sawtooth.vu.nl/rbr373/buurt

Vragen?

Als u liever een papieren versie van de vragenlijst ontvangt of andere vragen heeft over het onderzoek kunt u ons mailen of bellen, we zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.

Email: r.a.bijker@vu.nl, telefoon: 020-5986085 (maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 17.00)

Financiering van het onderzoek en rol gemeente

Het onderzoek in gemeente Utrechtse Heuvelrug maakt deel uit van een groter onderzoeksproject gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Wij hebben als onderzoekers de gemeente benaderd met de vraag of we dit deel van het onderzoek hier zouden kunnen uitvoeren. De gemeente heeft bijgedragen aan het onderzoek door het beschikbaar stellen van de steekproef van adressen, we werken verder onafhankelijk van de gemeente. De gemeente heeft te kennen gegeven erg geïnteresseerd te zijn in onze uitkomsten, we zullen die na afloop van het onderzoek aan hen presenteren.

Onderzoeksteam

Rixt BijkerKoster, PRLeeuwen, Eveline van

Dr. Rixt Bijker (links) heeft een achtergrond in de sociologie en culturele geografie (beide MSc) en is in 2013 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar proefschrift ging over migratie naar minder populaire plattelandsgebieden in Nederland. Haar ervaring in het onderzoeken van keuzes van mensen in de context van de sociologie is relevant voor het opstellen van het conceptueel raamwerk en het opzetten van de daaruit voortkomende vragenlijsten.

Dr. Paul Koster (midden) is een expert in het opzetten en analyseren van keuze-experimenten. Hij is van huis uit econoom en is universitair docent in de transport economie aan de Vrije Universiteit. Paul Koster is in 2012 gepromoveerd op de kosten van reistijdvariatie. Binnen dit project richt hij zich vooral op het ontwerp van het participatie keuze-experiment  en de analyse van de resultaten.

Dr.ir. Eveline van Leeuwen (rechts) richt zich in haar onderzoek op stad-land relaties met een focus op kleine en middelgrote steden. Ze heeft een achtergrond in de landgebruiksplanning (Wageningen Universiteit) en is in 2008 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op de rol van kleine en middelgrote steden in de rurale economie. Als universitair hoofdocent is ze de hoofdaanvrager en projectleider van dit project.

Wat doen we met de uitkomsten van het onderzoek? 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek maken we een korte rapportage, die we zullen presenteren aan de gemeente. Deze rapportage is ook beschikbaar voor de deelnemers aan het onderzoek en andere geïnteresseerden. Verder zullen de uitkomsten van het onderzoek worden gerapporteerd in een aantal wetenschappelijke publicaties. Ook presenteren we de resultaten tijdens een aantal wetenschappelijke congressen:

North American Regional Science Council (NARSC), Minneapolis 9-12 November 2016. Paper: Social networks and their impact on community participation: setting-up a discrete choice experiment.

European Happiness Days –  Happiness Economics Conference, Rotterdam 20-23 Maart 2017. Paper: Happiness and participation: what is the chicken and what the egg?

European Regional Science Association, Groningen 29 Augustus – 1 September 2017. Paper: I will join if your join! The impact of social networks on local participation choices.