Prof. dr. A.R. van Goor

Professor Emeritus

Research activities

  • Distribution Logistics
  • Retailing / Wholesaling
  • Marketing Logistics
  • Supply Chain Management
  • Reverse Logistics

Publications

SELECTED BOOK PUBLICATIONS:

2009   Distributielogistiek: werken vanuit ketenperspectief
2009   Fysieke distributie: werken aan toegevoegde waarde
2009   Logistiek Zakboek, 4th edition
2008   Werken met Logistiek, 5th edition
2007   Beginnen met Logistiek
2006   Werken met Supply Chain Management
2006   Logistics: Principles & Practice
2005   Werken met Distributielogistiek, 2nd edition
2003   European Distribution & Supply Chain Logistics
2001   Van Logistiek naar Supply Chain Management

SELECTED REFEREED ARTICLES

2001 Van Bedrijfskunde naar Supply Chain Management, Bedrijfskunde, jrg. 73, nr 1, pp 19 – 25
2001 Van Kanaalleider naar Ketenregisseur,(co –author H.J.Peper), Bedrijfskunde,jrg 73, nr 1, pp 53-63
2000 Applying Activity Based Costing to Supply Chain Management, (co-author with H.C. Dekker). International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol 3.nr 1, pp 41 - 52
1999 The selection of distribution control techniques in a contingency perspective, (co-author with S. de Leeuw and M.J. Ploos van Amstel). International Journal of Logistics Management. Vol 10 nr 1 , pp 97 - 112.