VUurwerk

Om de relaties met haar externe netwerk te verstevigen geeft SBE twee maal per jaar een magazine uit. Dit verzorgd uitgegeven blad, gericht op afgestudeerden en overige facultaire relaties (o.a. oud-medewerkers en -docenten, andere economie-faculteiten en bedrijven), schetst een beeld van het huidige leven aan de School. In een interview komt een alumnus aan het woord. Tevens worden actuele zaken uit onderwijs en onderzoek aangestipt. 

Bekijk de digitale versie van de meest recente nummers:

December 2017
Juli 2017
December 2016
Juli 2016
December 2015
Juli 2015
December 2014
Juni 2014
December 2013
Juni 2013
Juni 2012
December 2011
Juni 2011 
Februari 2011
Juni 2010

Download de andere nummers in pdf formaat:

November 2009
Mei 2009
Oktober 2008
Mei 2008
November 2007
Mei 2007
November 2006
Mei 2006
November 2005
Mei 2005