Nieuws

Gunning verkozen tot secretaris KNAW; Rietveld nieuw lid

Jan Willem Gunning (hoogleraar Ontwikkelingseconomie) is verkozen tot algemeen secretaris van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Piet Rietveld (hoogleraar Vervoerseconomie) is gekozen tot nieuw lid. Jan Willem Gunning was al lid van de KNAW. De leden van de KNAW worden gekozen op grond van hun wetenschappelijke prestaties en op voorspraak van de wetenschappelijke gemeenschap. Zij worden benoemd voor het leven. De Akademie heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van de wetenschap. De leden ontmoeten elkaar regelmatig tijdens wetenschappelijke bijeenkomsten.

Europese prijs Amsterdams Center for Entrepreneuship (ACE)

Het Amsterdam Center for Entrepeneurship (ACE) heeft dinsdag 24 mei 2011 in Boedapest een European Entreprise Award gewonnen. ACE staat voor onderzoek, onderwijs en outreach in Entrepeneurship. ACE is een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam (samen 100.000 studenten).

De Amsterdammers krijgen de prijs van de Europese Commissie omdat ze volgens de jury een 'uniek samenwerkingsproject zijn waarbij verschillende kennisinstellingen in Amsterdam samen ondernemerschap onder studenten stimuleren'. Studenten uit alle opleidingen volgen onderwijs bij ACE. Het verricht hoogwaardig onderzoek met betekenis voor het ondernemersklimaat, stimuleert ondernemerschap en ondernemend gedrag van studenten, is een platform voor ondernemers, bedrijven, studenten en wetenschappers, zoekt actief het debat op en draagt bij aan publieke meningsvorming over Entrepreneurship in de media en tijdens evenementen.

ACE is mede mogelijk gemaakt door het actieprogramma 'Ondernemerschap en Onderwijs', dat in opdracht van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt uitgevoerd door Agentschap NL.

Uit onderzoek van onderzoeksbureau EIM blijkt dat voor 62 procent van de Nederlandse studenten geldt dat ondernemerschap onderdeel uitmaakt van de beroepswens, een verdubbeling ten opzichte van 2007. Ook het aantal scholen en kennisinstellingen dat aandacht besteedt aan ondernemerschap in hun lesaanbod is sterk toegenomen.

Ab Klink hoogleraar Zorg, arbeid en politieke sturing

Ab Klink, voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wordt hoogleraar ‘Zorg, arbeid en politieke sturing’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De organisatie van de zorg en de relatie tussen verzorgingsstaat, arbeidsmarkt en gezondheidszorg staan centraal in zijn onderzoek en onderwijs.

Maatschappelijke en economische veranderingen roepen om een interdisciplinaire benadering van de organisatie van de gezondheidszorg. Onder invloed van de vergrijzing en de ontwikkeling van nieuwe medische technologieën stegen de zorgkosten de afgelopen jaren flink. Tegelijkertijd worden steeds meer levensbedreigende aandoeningen behandelbaar, waardoor het aantal chronisch zieken stijgt, terwijl er ook een stijgend tekort is aan zorgpersoneel.

De nieuwe hoogleraar Zorg, arbeid en politieke sturing onderzoekt hoe men de zorg zo kan organiseren dat de nieuwe risico’s opgevangen kunnen worden. Een goed vormgegeven ziekenzorg leidt immers tot minder medische complicaties en daarmee tot een hogere participatie van ouderen op de arbeidsmarkt, minder druk op het toch al schaarse zorgpersoneel en ook lagere kosten.

Ab Klink wordt aangesteld bij de afdelingen Sociologie en Organisatiewetenschappen van de faculteit der Sociale Wetenschappen. Met de instelling van de leerstoel Zorg, arbeid en politieke sturing (0,4 fte) zet de Vrije Universiteit Amsterdam een belangrijke stap op weg naar de oprichting van het interfacultair onderzoeksinstituut ‘Governing Work, Care en Welfare’, een samenwerkingsverband tussen de faculteiten Sociale Wetenschappen, Geneeskunde, School of Business and Economics, Rechtsgeleerdheid en Wijsbegeerte.

Alumnus SBE kandidaat Young Professional of the Year

Armand van de Laar, oud student aan de VU, is kandidaat voor de nationale verkiezing voor de titel Young Professional of the Year.

Tijdens deze jaarlijkse verkiezing kiest een vakjury uit 21 kandidaten degene die het beste voldoet aan de criteria van "young professional": lef, reflectie, verantwoordelijkheid en succes.

In 2005 studeerde Armand (31) af aan de Faculteit Economie voor de studie Bedrijfskunde van de Financiële Sector. "Ik  heb een geweldige tijd aan de VU gehad. Niet alleen de 'studiebiertjes' in het bruin café komen terug in mijn herinneringen, maar ook het gezamenlijk studeren voor tentamens in de bibliotheek. Een hoogtepunt was absoluut het organiseren van de studiereis naar Brazilië voor studievereniging Aureus", aldus Armand.

Met zijn scriptie Duurzaam bankieren in bulkgoederensectoren kon Armand bij een bank gaan werken, maar hij koos uiteindelijk voor de overheid. Nu werkt hij bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Met zijn team helpt hij ondernemers bij het verkopen van hun producten in het buitenland. "In december was ik met tien ondernemers in Istanbul om hun medische producten te introduceren bij grote ziekenhuizen. We keken samen vanaf de hoogste etage van een hotel uit over de Bosporus en zagen niet alleen een indrukwekkend uitzicht op de grens tussen Oost en West, maar ook een wereld vol kansen en mogelijkheden. Dat was een waanzinnig gevoel."

Voor het behalen van de titel telt niet alleen het oordeel van de jury, maar is het ook belangrijk dat er zo veel mogelijk mensen via internet hun stem uitbrengen. Lees meer over Armand en steun deze oud leerling met een stem via www.armandvandelaar.nl.

Outstanding Reviewer Award toegekend aan Bart de Jong

De award is toegekend door de Organizational Behavior Division of the Academy of Management.
De Jong "has been rated as a reviewer who provided exceptionally high quality feedback and/or performed exceptional service by reviewing a large number of papers, often on very short notice."

Winnaars SBE 2011 Awards

Nonhlanhla Dube (BSc International Business Administration) is de winnar van de SBE Best Student Award en Mirella Kleijnen (Marketing) heeft de SBE Best Lecturer Award gewonnen.

Machiel Reinders heeft de PIM Marketing Science Award gewonnen voor zijn dissertatie

Machiel Reinders schreef zijn dissertatie over het onderwerp “Managing consumer Resistance to Innovations.” Zijn promotor was Professor Ruud Frambach.

De prijs is uitgereikt door PIM (Platform Innovation in Marketing) en de criteria waren de volgende:

  • Bijdrage aan marketing kennis (30%)
  • Maatschappelijke relevantie en implementatie (30%)
  • Wetenschappelijke relevantie (30%)
  • Structuur, toegankelijkheid en communicatiestijl (10%)


Het proefschrift van Machiel Reinders is hier te downloaden: Managing consumer resistance to innovations, Tinbergen Research Institute Research Series, no. 475, Amsterdam: Thela Thesis.

Robert Steemers wint VVS-OR prijs

Robert Steemers (alumnus Quantitative Finance) heeft de VVS-OR prijs gewonnen voor zijn scriptie “Short Sale Restrictions and the Implied Volatility Skew”.
Zijn scriptie behandelt de effecten van institutionele restricties op de verhandelbaarheid van opties rond de kredietcrisis. De jaarlijkse VVS Scriptie Prijs voor Statistiek en Operationele Research werd na de Statistische Dag van 1988 ingesteld om bij studenten de belangstelling te bevorderen voor onderzoek naar en toepassing van praktisch relevante methoden uit de statistiek en operationele research.

Tinbergen beste onderzoeksmaster Economie in Nederland

Tinbergen verzorgt de beste Economie onderzoeksmaster in Nederland volgens Keuzegids Masters 2011.
In de Keuzegids Masters 2011 worden bijna 600 masteropleidingen beoordeeld. De studentenoordelen komen uit de Nationale Studentenenquête. De deskundigenoordelen zijn gebaseerd op visitatierapporten die zijn opgesteld voor accreditatie van opleidingen. Voor het combineren van gegevens en de normering is de Keuzegids verantwoordelijk.

Zie Vergelijking en ranking: gegevens en bronnen  

“De drie onderzochte tweejarige onderzoeksmasters onderscheiden zich door de hoge waardering voor de loopbaanvoorbereiding.Ook het programma aan het Tinbergen Institute, een samenwerkingsverband van de Erasmus Universiteit, en de Amsterdamse VU en UvA krijgt veel complimenten. Deze masters steken ver uit boven het gemiddelde van de economieprogramma's. Wie verdieping overweegt door middel van een onderzoeksmaster moet beslist het Tinbergen Institute of Groningen overwegen.”

Sven Bartels winnaar Amsterdam Marketing Scriptieprijs 2011

Bartels wint de Amsterdam Marketing Scriptieprijs door zijn orginele, gedegen, transparante en bovenal uitdagende werk.

Vrijdag 18 februari jl. vond de strijd om de Amsterdam Marketing Scriptieprijs 2011 plaats. Uit alle genomineerde studenten van de UVA en de VU die een 8 of hoger scoorden, kwamen Robert van Eekhout (VU), Sven Bartels (VU) en Evelijn Schook (UvA) naar voren als finalisten. Tijdens de pitches die de studenten presenteerden aan de jury, bleek de strijd een nek aan nek race. Sven Bartels werkte aan het ontwikkelen van een methode om consumenten te identificeren die grote waarde kunnen leveren in het innovatieproces en sleepte hiermee de prijs in de wacht. De jury noemde zijn werk origineel, gedegen, transparant en bovenal uitdagend.
De prijs voor de beste scriptie levert dit jaar een lunch op met een bestuurslid van BinckBank en een plaatsje in de strijd om de Dutch Marketing Thesis Award 2011.

Paul Koster wint de Hamburg Prize in Aviation Economics and Management

Paul Koster is de winnaar van de Senior Prize van de Young Researchers Paper Competition van de Hamburg Aviation Conference.

Theo van der Nat voorgedragen voor benoeming in de Raad van State

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om vijf personen voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad van State. De Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en spreekt in hoogste instantie recht in bestuursrechtelijke geschillen.
Professor Van der Nat wordt voorgedragen voor benoeming tot staatsraad in de afdeling advisering van de Raad van State. De benoeming ging in per 1 maart 2011. 

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State is een Hoog College van Staat. De Staten-Generaal, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman zijn dat bijvoorbeeld ook. Dit zijn bij de Grondwet geregelde instituten belast met een eigen taak, die zij onafhankelijk van de regering uitvoeren.