Tussenstand onderzoek

Parkeren onder vuur?

Naam onderzoeker: Dr. Jos van Ommeren
Afdeling: Ruimtelijke Economie

Vier van de vijf Nederlandse werknemers die met de auto naar het werk gaan parkeren bij de werkgever, meestal zonder er voor te betalen. Dit is niet zo opvallend. Het is wel opvallend dat het huidig belastingsysteem dit bevordert. Loon wordt wel belast als inkomen, maar een parkeerplaats niet. Dit betekent dat werkgevers een goede reden hebben om meer parkeerplaatsen aan te bieden dan maatschappelijke wenselijk is. Een parkeerplaats aanbieden aan werknemers is  kostbaar, en kost een werkgever gemiddeld € 800 per jaar. Mijn onderzoek laat zien dat 12% van deze uitgaven puur welvaartsverlies zijn omdat de werknemer zo'n dure parkeerplaats niet waardeert. Boven op dit welvaartsverlies, komen extra maatschappelijke kosten vanwege extra files en andere milieu effecten. Het belasten van ‘gratis’ parkeerplaatsen is dus wenselijk.

Diversiteit in loopbanen

Naam onderzoeker: Dr. Claartje Vinkenburg
Afdeling: Management & Organisatiekunde

In het kader van het Amsterdam Center for Career Research gaat mijn onderzoek en dat van mijn promovendi en postdoc over “diversiteit in loopbanen”. Ik kijk met name naar sekseverschillen in loopbanen en naar duurzaamheid in het combineren van werk en zorg, oftewel gevolgen voor carrières van flexibel werken in de zakelijke dienstverlening en op universiteiten. Door het sterk normatieve anderhalfverdienersmodel worden vaders er op aangekeken als ze flexibel(er) willen werken en vinden we moeders die voltijd werken slechte moeders. Gezien de demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en toenemende aantallen tweeverdieners leidt aandacht voor duurzaamheid tot een meer gelijkwaardige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in hoge functies.

Effecten van financiële prikkels op baankeuzes

Naam promovendus: Drs. Marloes Lammers
Afdeling: Economics

In mijn promotieonderzoek dat onderdeel maakt van het NETSPAR project “Pensions, savings, and retirement decisions” onderzoek ik de effecten van financiële prikkels op baankeuzes van zowel werklozen als werknemers. Zo vind ik in een eerste onderzoek dat werklozen met een hogere spaarbuffer minder snel bereid zijn om een baan met een laag loon te accepteren, waardoor zij langer werkloos blijven. Het belangrijkste resultaat uit mijn tweede onderzoek luidt dat een sanctie gekoppeld aan een sollicitatieplicht voor oudere werklozen ervoor zorgt dat niet 31,3%, maar 37,8% van de werkloze mannen tussen de 57,5 en 59,5 binnen 24 maanden een baan vinden. De eerste resultaten van mijn meest recente werk laten zien dat een pensioenopbouw via een middelloonregeling tot meer baanwisselingen leidt dan wanneer pensioen via een eindloonregeling opgebouwd wordt. Concluderend kunnen we stellen dat zowel individuen met als zonder baan zich in hun arbeidsmarktgedrag laten beïnvloeden door de financiële gevolgen van hun keuze en dat dit niet beperkt is tot een afweging over de hoogte van het salaris.