Publicaties

Dissertaties

Julie Ferguson onderzocht hoe professionals in organisaties gericht op ontwikkelingssamenwerking kennis delen om gezamenlijk betere antwoorden te kunnen formuleren op ontwikkelingsvraagstukken. Uit haar onderzoek blijkt dat ontwikkelingsorganisaties kennismanagement inzetten met de verwachting dat dit bijdraagt aan beter inzicht in behoeftes van hun lokale partners en hun medezeggenschap in besluitvormingsprocessen versterkt. Maar de feitelijke uitwerking is soms contraproductief. Dit komt doordat mensen vooral kennisdelen met gelijkgestemden en zo ontstaan naar binnen gekeerde netwerken van ontwikkelingswerkers die geen oog hebben voor afwijkende perspectieven.

Ferguson ontdekte dat professionals in niet-gouvernementele organisaties (NGOs) zich vaak richten op de perspectieven van beleidsmakers of andere ontwikkelingswerkers om de inhoud en richting van een interventie te bepalen. De kennis van lokale partners – de beoogde begunstigden – wordt niet belangrijk gevonden of simpelweg over het hoofd gezien.

Professionals in kennisintensieve sectoren gebruiken steeds vaker uiteenlopende expertisebronnen over organisatie- en geografische grenzen heen. Deze ontwikkelen zich steeds verder door de toenemende beschikbaarheid van ICT als communicatiemiddel. Kennisdelen tussen uiteenlopende belanghebbenden, zoals NGOs, lokale partners, donoren en beleidsmakers is belangrijk om beter inzicht in de aard van een vraagstuk te krijgen en effectievere oplossingen te formuleren. Tegelijkertijd hebben die verschillende belanghebbenden ook zeer uiteenlopende perspectieven op wat het belangrijkst is en dit maakt het lastig om samen te werken aan gezamenlijke doelstellingen.

Ferguson ontdekte dat mensen hun perspectief op een kwestie niet per se aanpassen wanneer deze afwijkt van de dominante visie op een kwestie maar dat ze zich onttrekken aan discussies wanneer ze er geen belang bij hebben eraan deel te nemen. Kennisdelen in de ontwikkelingssector is dus vooral een kwestie van opportunisme, bijvoorbeeld wanneer gebundelde krachten kunnen bijdragen aan het agenderen van een gedeeld belang en mensen zo beleidsvorming kunnen beïnvloeden. Als er geen gemeenschappelijk belang is keren mensen zich simpelweg tot andere fora voor kennisdelen.

Het onderzoek van Ferguson is belangrijk voor zowel mensen in de ontwikkelingssector als voor mensen in andere kennisintensieve sectoren met heterogene, verspreide belanghebbenden. Het geeft inzicht in de manier waarop kennisdeling feitelijk plaatsvindt en zo nieuwe, afwijkende perspectieven op organisatievraagstukken mogelijk maakt.

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE 

Ferguson, J.E. (28 juni 2012). Perspectives on aid. Accommodating heterogeneity in knowledge management for development. VU Vrije Universiteit (Amsterdam: VU University). Prom.: prof.dr. M.H. Huysman.

Overige dissertaties

Agterberg, L.C.M. (21 juni 2012). Walking a Tightrope. The dynamics of coordinating intra-organizational networks of practice. VU Vrije Universiteit (Amsterdam: VU University). Prom.: prof.dr. M.H. Huysman.

Hemert, P.P. van (22 maart 2012). The influence of innovation sources and networks on the performance of Dutch SMEs. VU Vrije Universiteit (230 pag.) (Amsterdam: VU University). Prom./coprom.: prof.dr. E. Masurel & prof.dr. P. Nijkamp.

Isaga, N. (20 juni 2012). Entrepreneurship and the growth of SMEs in the furniture industry in Tanzania. VU Vrije Universiteit (Amsterdam: VU University). Prom./coprom.: prof.dr. E. Masurel & prof.dr. C.A.G.M. van Montfort.

Janus, P. (16 februari 2012). Developments in Measuring and Modeling Financial Volatility. VU Vrije Universiteit (Amsterdam: Thela Thesis/TI). Prom./coprom.: prof.dr. S.J. Koopman & dr. C.S. Bos.

Kaynar, B. (27 januari 2012). Rare event simulation techniques for stochastic design problems in Markovian setting. VU Vrije Universiteit (133 pag.) (Amsterdam: Thela thesis/TI). Prom./coprom.: prof.dr. H.C. Tijms & dr. A.A.N. Ridder. 

Kilangi, A.M. (20 juni 2012). The Determinants of ICT Adoption and Usage among SMEs: The Case of the Tourism Sector in Tanzania. VU Vrije Universiteit (Amsterdam: VU University). Prom./coprom.: prof.dr. E. Masurel & prof.dr. C.A.G.M. van Montfort. 

Koster, P.R. (16 januari 2012). The cost of travel time variability for air and car travellers. VU Vrije Universiteit (144 pag.) (Amsterdam: Tinbergen Institute / Thela Thesis). Prom./coprom.: prof.dr. E.T. Verhoef, dr. E.P. Kroes & dr. A.J.H. Pels.

Sahin, M. (22 maart 2012). Studies on Migrant Entrepreneurship in Dutch Cities. VU Vrije Universiteit (396 pag.) (Amsterdam: VU University). Prom./coprom.: prof.dr. P. Nijkamp, prof.dr. E. Masurel & prof.dr. T. Baycan.

Tijdschriftartikelen

The external validity of experiments in economics can be ensured only if participants reflect the relevant market population. We study data from a promotional campaign of NH-Hoteles to study sample selection problems in a gift exchange field experiment. The promotion allowed guests to pay any non-negative amount for a stay in one of 36 hotels in Belgium and the Netherlands. We distinguish between involuntary participants, who booked prior to the announcement of the promotional campaign, and voluntary participants, who booked after the campaign was announced. The involuntary participants pay, on average, substantially more. This different behavior cannot be explained by differences in satisfaction or observed compositional differences between both groups. During the promotion we varied the posted price of a room that was communicated to the guests. Only the involuntary participants respond to this exogenous variation in the posted price. We argue that the promotional campaign mainly attracted individuals with relatively few prosocial reputational concerns, because they benefit most from a name-your-own-price scheme.

Gautier, P.A. & Klaauw, B. van der (2012). Selection in a field experiment with voluntary participation. Journal of Applied Econometrics, 27(1), 63-84.

Overige tijdschriftartikelen

Akyol, A., Lim, B. & Verwijmeren, P. (in press).  Governance characteristics and the market reaction to the SEC’s proxy access rule. International Review of Finance

Akyol, A., Lim, W.F. & Verwijmeren, P. (in press).  Shareholders in the boardroom: Wealth effects of the SEc's proposal to facilitate director nominations. Journal of Financial and Quantitative Analysis.

Alfarra, A., Kemp-Benedict, E., Hötzl, H., Sader, N. & Sonneveld, B.G.J.S. (in press).  A framework for wastewater reuse in Jordan: from present status to future potential as indicated by the Wastewater Reuse Index (WRI). Water Resources Management.

Ansink, E. & Houba, H.E.D. (in press).  Market power in water markets. Journal of Environmental Economics and Management.

Ardia, D., Basturk, N., Hoogerheide, L.F. & Dijk, H.K. van (in press).  A comparative study of Monte Carlo methods for efficient evaluation of marginal likelihood. Computational Statistics and Data Analysis.

Armiryiany, N., Huysman, M.H., Man, A.P. de & Cloodt, M. (2012). Acquisition reconfiguration capability. European Journal of Innovation Management, 15(2), 177-191.

Bal, P.M., Lange, A.H. de, Jansen, P.G.W. & Velde, E.G. van der (in press).  A longitudinal study of age-related differences in reactions to psychological contract breach. Applied Psychology - An International Review, 62.

Bal, P.M., Jong, S. de, Jansen, P.G.W. & Bakker, A.B. (2012). Motivating employees to work beyond retirement: A multi-level study of the role of I-deals and unit climate. Journal of Management Studies, 49(2), 306-332.

Batista e Silva, F., Lavalle, C. & Koomen, E. (in press). A procedure to obtain a refined European land use/cover map. Journal of Land Use Science.

Baycan, T., Nijkamp, P. & Sahin, M. (in press). The Urban Growth Potential of Second-Generation Migrant Entrepreneurs: A Sectoral Study on Amsterdam. International Business Review.

Berg, V.A.C. van den & Verhoef, E.T. (in press). Is the travel time of private roads too short, too long, or just right? Transportation Research Part B.

Block, J.H., Hoogerheide, L.F. & Thurik, A.R. (in press). Education and entrepreneurial choice: An instrumental variables analysis. International Small Business Journal.

Bos, C.S., Janus, P. & Koopman, S.J. (2012). Spot Variance Path Estimation and its Application to High Frequency Jump Testing. Journal of Financial Econometrics, 10(2), 354-389.

Botshekan, M., Kraeussl, R.G.W. & Lucas, A. (in press). Cash Flow and Discount Rate Risk in Up and Down Markets: What is actually priced? Journal of Financial and Quantitative Analysis.

Brink, J.R. van den & Steffen, F. (2012). Axiomatizations of a Positional Power Score and Measure for Hierarchies. Public Choice, 151, 757-787. 

Brink, J.R. van den & Chun, Y. (2012). Balanced Consistency and Balanced Cost Reduction for Sequencing Problems. Social Choice and Welfare, 38, 519-529.

Brink, J.R. van den, Laan, G. van der & Moes, N. (2012). Fair agreements for sharing international rivers with multiple springs and externalities. Journal of Environmental Economics and Management, 63, 388-403. 

Brown, S., Grundy, B., Lewis, C. & Verwijmeren, P. (in press). Convertibles and hedge funds as distributors of equity exposure. Review of Financial Studies.

Bruns, H.C. (in press). Working Alone Together: Coordination in Collaboration across Domains of Expertise. Academy of Management Journal.

Budding, G.T. (2012). Budgettering terug bij af binnen de publieke sector? Management Control & Accounting, 16, 36-39.

Burg, J.C. van & Oorschot, K.E. van (in press). Cooperating to commercialize technology: A dynamic model of fairness perceptions, experience, and cooperation. Production and Operations Management.

Burg, J.C. van, Podoynitsyna, K.S., Beck, Lien & Lommelen, T. (in press). Directive deficiencies: How resource constraints direct opportunity identification in SMEs. Journal of Product Innovation Management.

Burg, J.C. van, Gilsing, V.A., Reymen, I.M.M.J. & Romme, A.G.L. (in press). The formation of fairness perceptions in the cooperation between entrepreneurs and universities. Journal of Product Innovation Management.

Butter, F.A.G. den (2012). The transaction management perspective on procurement in the era of globalization. International Journal of Procurement Management, 5(2), 123-139.

Butter, F.A.G. den, Liu, J. & Tan, Y.H. (in press). Using IT to engender trust in government-to-business relationships: the Authorized Economic Operator (AEO) as an example. Government Information Quarterly.

Caluwe, L.I.A. de, Geurts, J. & Kleinlugtenbelt, W.J. (in press). Research in the policy and organization sciences with gaming/simulation. Simulation & Gaming: An Interdisciplinary Journal of Theory, Practice and Research.

Camfferman, C. (2012). A contract-law perspective on legal cases in financial reporting: the Netherlands, 1880-1970. Accounting History, 17(2), 141-173. 

Cerveira, A., Agra, A., Bastos, F. & Gromicho Dos Santos, J.A. (in press). A new Branch and Bound method for a discrete truss topology design problem. Computational Optimization and Applications.

Claus, B., Geyskens, K., Millet, K. & Dewitte, S. (in press). The referral backfire effect: The identity threatening nature of referral failure. International Journal of Research in Marketing.

Cohen, G., Klaassen, R.M.C., Rietdijk, J., Dragt, S. & Gaag, M. van der (2012). Twee patiënten met verhoogd risico op een eerste psychose. Tijdschrift voor psychiatrie, 2012(4), 471-474.

Cornelissen, J.P. & Durand, R. (2012). Beyond novelty: Conceptual blending and causality. Academyof ManagementReview, 37(1), 152-154.

Cornelissen, J.P., Clarke, J. & Cienki, A.J. (in press). Sensegiving in entrepreneurial contexts: The use of metaphors in speech and gesture to gain and sustain support for novel ventures. International Small Business Journal.

Cornelissen, J.P. (2012). Sensemaking under pressure: The influence of professional roles and social accountability of the creation of sense. Organization Science, 23(1), 118-137. 

Creal, D.D., Koopman, S.J. & Lucas, A. (in press). General Autoregressive Score Models with Applications. Journal of Econometrics.

Das, E., Vonkeman, C.C. & Hartmann, T. (2012). Mood as a resource in dealing with health recommendations: How mood affects information processing and acceptance of quit-smoking messages. Psychology and Health, 27(1), 116-127.

Dekker, H.C., Groot, T.L.C.M. & Schoute, M. (in press).  Determining performance targets. Behavioral Research in Accounting.

Epstein, L., Levin, A., Marchetti-Spaccamela, A., Megow, N., Mestre, J., Skutella, M. & Stougie, L. (2012). Universal Sequencing on an Unreliable Machine. SIAM Journal on Computing, 41(3), 565-586.

Flikkema, M.F. & Man, A.P. de (2012). Merken als indicator van innovatie. Economisch Statistische Berichten, 97(3, februari), 74-76.

Furrer, O., Tjemkes, B.V., Adolfs, K. & Ulgen Aydinlik, A. (in press).  Responding to adverse situations within exchange relationships: The cross-cultural validity of a circumplex model. Journal of Cross-cultural Psychology.

Gautier, P.A. (2012). A Note on "Competition Among: Sellers Who Offer Auctions Instead of Prices" by Peters and Severinov. Journal of Economic Theory, 147(1), 389-392.

Gold, A.H., Knechel, W.R. & Wallage, P. (2012). The Effect of the Strictness of Consultation Requirements on Fraud Consultation. The Accounting Review, 87(3), 925-949.

Graaff, T. de, Florax, R.J.G.M. & Oort, F.G. van (2012). Regional Population--Employment Dynamics across Different Sectors of the Economy. Journal of Regional Science, 52(1), 60-84.

Gromicho Dos Santos, J.A., Hoorn, J.J. van, Kok, A.L. & Schutten, J.M.J. (2012). Restricted dynamic programming: a flexible framework for solving realistic VRPs. Computers and Operations Research, 39(5), 902-909.

Gromicho Dos Santos, J.A., Hoorn, J.J. van, Saldanha da Gama, F. & Timmer, G.T. (in press). Solving the job-shop scheduling problem optimally by dynamic programming. Computers and Operations Research.

Groot, S.P.T., Groot, H.L.F. de, Lejour, A. & Mohlmann, J.L. (2012). Belang BRIC-landen voor Nederland. Economisch Statistische Berichten, 97(4627), 38-41.

Groot, T.L.C.M. (2012). Gedrag: het drijfzand van de economische theorie. Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie, 86(1/2), 2-4.

Grundy, B.D., Lim, B. & Verwijmeren, P. (in press). Do option markets undo restrictions on short sales? Evidence from the 2008 short-sale ban. Journal of Financial Economics.

Gubins, S., Verhoef, E.T. & Graaff, T. de (2012). Welfare effects of road pricing and traffic information under alternative ownership regimes. Transportation Research A, 46, 1304-1317. 

Hendriks, M.E., Wit, F.W.N.M., Roos, M.T.L., Brewster, L.M., Akande, T.M., Beer, I.H. de, Mfinanga, S.G., Kahwa, A.M., Gatongi, P., Rooy, G. van, Janssens, W., Lammers, J., Kramer, B.N., Bonfrer, I., Gaeb, E., Gaag, J van der, Rinke de Wit, T., Lange, J.M.A. & Schultz, C. (2012). Hypertension in Sub-Saharan Africa: Cross-Sectional Surveys in Four Rural and Urban Communities. PLoS ONE, 7(3). 

Herk, H. van & Poortinga, Y.H. (in press). Current and Historical Antecedents of Individual Value Differences Across 195 Regions in Europe. Journal of Cross-cultural Psychology.

Heusinkveld, H.S. & Benders, J. (2012). On sedimentation in management fashion: An institutional perspective. Journal of Organizational Change Management, 25(1), 121-142.

Heusinkveld, H.S. & Benders, J. (2012). On sedimentation in management fashion: An institutional perspective. Journal of Organizational Change Management, 25(1), 121-142. 

Heusinkveld, H.S. & Visscher, K.J. (in press). Practice what you Preach: How Consultants Frame Management Concepts as Enacted Practice. Scandinavian Journal of Management.

Hooff, B.J. van den, Schouten, A.P. & Simonovski, S. (2012). What one feels and what one knows: The influence of emotions on knowledge sharing. Journal of Knowledge Management, 16(1), 148-158. 

Hoogerheide, L.F., Ardia, D. & Dijk, H.K. van (in press). A Comparative Study of Monte Carlo Methods for Efficient Evaluation of. Computational Statistics and Data Analysis.

Hoogerheide, L.F., Block, J.H. & Thurik, A.R. (in press). Education and entrepreneurial choice: An instrumental variables analysis. International Small Business Journal.

Houba, H.E.D., Motchenkova, E.I. & Wen, Q. (2012). Prices as Optimal Cartel Prices. Economics Letters, 114(1), 39-42.

Ingenbleek, P., Frambach, R.T. & Verhallen, T.M.M. (in press). Best Practices in New Product Pricing: Effect on Market Performance and Relative Price Level Under Different Conditions. Journal of Product Innovation Management.

Jong, A. de, Verbeek, M. & Verwijmeren, P. (in press). Does financial flexibility reduce investment distortions? Journal of Financial Research.

Jong, B.A. de & Dirks, K.T. (2012). Beyond Shared Perceptions of Trust and Monitoring in Teams: Implications of Asymmetry and Dissensus. Journal of Applied Psychology, 97(2), 391-406.

Jordaan, J.A. & Rodriguez-Oreggia, E. (2012). Regional growth in Mexico under trade liberalization: How important are agglomeration and FDI? The Annals of Regional Science, 48(1), 179-202.

Koning, P.W.C. & Wiel, K. van der (in press). Ranking the schools: How school-quality information affects school choice in the Netherlands. Journal of the European Economic Association.

Koomen, E., Opdam, P. & Steingröver, E. (2012). Adapting complex multi-level landscape systems to climate change; Editorial. Landscape Ecology, 27(4), 469-471.

Koopman, S.J., Lucas, A. & Schwaab, B. (in press). Dynamic factor models with macro, frailty, and industry effects for U.S. default counts: The credit crisis of 2008. Journal of Business and Economic Statistics.

Koster, P.R. & Verhoef, E.T. (2012). A Rank-dependent Scheduling Model. Journal of Transport Economics and Policy, 46(1), 123-138.

Kourtit, K., Nijkamp, P. & Arribas, D. (2012). Smart cities in perspective – a comparative European study by means of self-organizing maps. Innovation, 25(2), 229-246.

Kourtit, K. & Nijkamp, P. (2012). Smart cities in the innovation age. Innovation, 25(2), 93-95.

Krabbe, Y., Groot, T.L.C.M. & Lindeboom, M. (2012). Marktwerking in ziekenhuizen. Economisch Statistische Berichten, 97(4629), 121-124.

Kraeussl, R.G.W. & Wiehenkamp, C. (2012). A Call on Art Investments. Reviews of Derivatives Research, 15(1), 1-23.

Kraeussl, R.G.W. & Krause, S. (in press). Has Europe Been Catching up? An Industry level Analysis of Venture Capital success over 1985-2009. European Financial Management.

Kraeussl, R.G.W., Lucas, A. & Siegmann, A.H. (2012). Risk Aversion under Preference Uncertainty. Finance Research Letters, 9(1), 1-7.

Kruse, I, Pradhan, M.P. & Sparrow, R.A. (2012). Marginal benefit incidence of public health spending: Evidence from Indonesian sub-national data. Journal of Health Economics, 31(1), 147-157.

Lammers, M., Bernasco, W. & Elffers, H. (2012). How long do offenders escape arrest? Using DNA traces to analyse when serial offenders are caught. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 9, 13-29.

Lindeboom, M., Montizaan, R. & Grip, A. de (2012). Shattered Dreams: The effect of Changing the Pensions System Late in the Game. Economic Journal, 122(559), 1-25.

Lindeboom, M., Gaudecker, H.K.G. von, Coe, N.B. & Maurer, J. (in press). The effect of retirement on cognitive functioning. Health Economics.

Lindner, I.D. (2012). Review Essay on 'Voting and Collective Decision-making' by Annick Laruelle and Federico Valenciano (Cambridge University Press). Social Choice and Welfare, 38(1), 161-179.

Lindsey, C.R., Berg, V.A.C. van den & Verhoef, E.T. (2012). Step tolling with bottleneck queuing congestion. Journal of Urban Economics, 72(1), 46-59.

Liu, B., Keyzer, M.A., Boom, G.J.M. van den & Zikhali, P. (2012). How connected are Chinese farmers to retail markets? New evidence of price transmission. China Economic Review, 23(1), 33-46.

Man, A.P. de & Luvison, D. (2012). Heeft uw organisatie een alliantiecultuur? Holland Management Review, 29(142), 50-55.

Menkveld, A.J., Sarkar, A. & Wel, M. van der (in press). Customer flow, intermediaries, and the discovery of the equilibrium risk free rate. Journal of Financial and Quantitative Analysis.

Millet, K., Lamey, L. & Van den Bergh, B. (2012). Avoiding negative vs. achieving positive outcomes in hard and prosperous economic times. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 117(2), 275-284.

Mooi, E.A. & Frambach, R.T. (2012). Encouraging innovation in business relationships - A research note. Journal of Business Research, 65(7), 1025-1030.

Nederveen Pieterse, A., Knippenberg, D. van & Dierendonck, D. van (in press). Cultural background diversity as a double-edged sword: The moderating role of goal orientation. Academyof ManagementJournal.

Ngwenya, M.A. & Paas, L.J. (2012). Lifecycle effects on consumer financial product portfolios in South Africa: An exploratory analysis of four ethnic groups. Journal of Economic Psychology, 33(1), 8-18.

Ommeren, J.N. van & Wentink, D.J.C. (in press). The (hidden) costs of employer parking policies. International Economic Review.

Oostendorp, R.H. & Zaal, F. (in press). Land acquisition and the adoption of soil and water conservation techniques: A duration analysis for Kenya and the Philippines. World Development.

Pande, S., Bastidas, L.A., Bhulai, S. & McKee, M. (2012). Parameter-dependent convergence bounds and complexity measure for a class of conceptual hydrological models. Journal of Hydroinformatics, 14(2), 443-463.

Peer, S., Koopmans, C.C. & Verhoef, E.T. (2012). Prediction of travel time variability for cost-benefit analysis. Transportation Research A, 46(1), 79-90.

Peverelli, P.J. (2012). Chinese Organizations as Groups of People - Towards a Chinese Business Administration. ProtoSociology. ProtoSociology: An International Journal and Interdisciplinary Project, 28, 87-99.

Ploeg, F. van der & Withagen, C.A.A.M. (2012). Too Much Coal, too little Oil. Journal of Public Economics, 96(1-2), 62-77.

Polat, T., Bal, P.M. & Jansen, P.G.W. (2012). Hoe willen werknemers na hun pensioen blijven werken? Een studie naar vormen van langer doorwerken. Gedrag en Organisatie, 25(1), 68-86. 

Rossem, A., Heusinkveld, H.S. & Buelens, M. (2012). De Modieuze Manager: De Waarde van Populaire Managementconcepten voor Managers. M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie, 66(1), 47-73.

Rouwendal, J., Verhoef, E.T. & Knockaert, J. (2012). Give or take? Rewards versus charges for a congested bottleneck. Regional Science and Urban Economics, 42(1-2), 166-176.

Sahin, M., Todiras, A., Nijkamp, P. & Suzuki, S. (2012). Bright stars in the urban galaxy – the efficiency of ethnic entrepreneurs in the urban economy. Innovation, 25(2), 209-227.

Slikker, M., Borm, P. & Brink, J.R. van den (2012). Internal Slackening Scoring Methods. Theory and Decision, 72, 445-462.

Sonneveld, B.G.J.S., Keyzer, M.A., Adegbola, P. & Pande, S. (2012). The impact of climate change on crop production in West Africa: an assessment for the Oueme River Basin in Benin. Water Resources Management, 26(2), 553-579. 

Stork, P.A., Gregory-Allen, R. & Lu, H. (in press). Asymmetric Extreme Tails and Prospective Utility of Momentum Returns. Economics Letters.

Stork, P.A. & Pais, A. (in press). Bank Size and Systemic Risk. European Financial Management.

Stork, P.A. & Pais, A. (in press). Short-selling bans and contagion risk. Journal of Financial Transformation.

Stork, P.A., Li, X. & Zou, L. (in press). US Stock Splits. Banking and Finance Letters.

Suzuki, S., Nijkamp, P., Pels, A.J.H. & Rietveld, P. (in press). Comparative performance analysis of European airports by means of extended data envelopment analysis. Journal of Advanced Transportation.

Tedmanson, D., Verduyn, J.K., Essers, C. & Gartner, G.W. (2012). Critical Perspectives in Entrepreneurship Research. Organization.

Tjemkes, B.V., Furrer, O., Adolfs, K. & Ulgen Aydinlik, A. (2012). Response strategies in an international strategic alliance experimental context: Cross-countries differences. Journal of International Management, 18(1), 66-84.

Tranos, E. & Gertner, D.A. (2012). Smart networked cities? Innovation, 25(2), 175-190.

Van Engen, M.L., Vinkenburg, C.J. & Dikkers, J.S.E. (in press). Guest editorial: Sustainability in Combining Career and Care: Challenging Normative Beliefs about Parenting. Journal of Social Issues, 68(4).

Verburg, P.H., Koomen, E., Hilferink, M., Pérez-Soba, M. & Lesschen, J-P (2012). An assessment of the impact of climate adaptation measures to reduce flood risk on ecosystem services. Landscape Ecology, 27(4), 473-486.

Verhagen, T., Feldberg, J.F.M., Hooff, B.J. van den, Meents, S. & Merikivi, J. (2012). Understanding users’ motivations to engage in virtual worlds: A multipurpose model and empirical testing. Computers in Human Behavior, 28(2), 484-495. 

Vinkenburg, C.J., Van Engen, M.L., Coffeng, J. & Dikkers, J.S.E. (in press). Bias in employment decisions about mothers and fathers: The (dis)advantages of sharing care responsibilities. Journal of Social Issues, 68(4).

Vinkenburg, C.J. & Weber, T. (2012). Managerial Career Patterns: A Review of the Empirical Evidence. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 592-607.

Voors, M.J., Nillesen, E.E.M., Bulte, E.H., Lensink, B.W., Verwimp, P. & Soest, D.P. van (in press). Violent conflict and behavior: A field experiment in Burundi. American Economic Review.

Waegenaere, A. de & Wielhouwer, J.L. (2012). A breakpoint search approach for convex resource allocation problems with bounded variables. Optimization Letters, 6(4), 629-640.

Waegenaere, A. de, Sansing, R.C. & Wielhouwer, J.L. (in press). Multinational Taxation and R&D Investments. The Accounting Review.

Webbink, D., Vujic, S., Koning, P.W.C. & Martin, N. (in press). The effect of childhood conduct disorder on human capital. Health Economics.

Webbink, D., Koning, P.W.C., Vujic, S. & Martin, N. (in press). Why are criminals less educated than non-criminals? The Journal of Law and Economics.

Wijk, J.J. van, Stam, W., Elfring, T., Zietsma, C. & Hond, F. den (in press). Activists and incumbents tying for change: The interplay of agency, culture and networks in field evolution. Academy of Management Journal.

Woudstra, L.S.E., Hooff, B.J. van den & Schouten, A.P. (2012). Dimensions of quality and accessibility: Selection of human information sources from a social capital perspective. Information Processing and Management, 48(4), 618-630.

Zant, W. (2012). The Economics of Food Aid under Subsistence Farming with an Application to Malawi. Food Policy, 37(1), 124-141.

Boeken

Waar is de raad van toezicht als er iets fout gaat? Hoe kan het dat er zoveel incidenten in de non-profitsector zijn? Wat heeft de toezichthouder gedaan? Deze vragen vullen wekelijks de kranten.

In dit boek gaat het om een andere vraag: wat zou de raad van toezicht moeten doen? Waar zou de raad zich op moeten focussen? Anders gezegd: waar zou de raad van toezicht moeten zijn? Hoe past dit relatief nieuwe orgaan in het publieke stelsel in Nederland en welke verantwoordelijkheden kan men wel of niet aan de raad opdragen? En belangrijker: wat kunnen anderen – bestuurders, overheden en gebruikers – aan de raad hebben en wat vergt dat in de samenwerking van alle partijen?

Dit boek is het eerste actuele overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht. Het is een verplicht werk voor allen die in raden van commissarissen van woningcorporaties zitten of raden van toezicht in het onderwijs, de zorg of de kinderopvang. Het geeft een helder theoretisch inzicht in een vraagstelling die de komende jaren beantwoord zal moeten worden.

Dit boek is bestemd voor bestuurskundigen, wetenschappers en beleidsmakers op het gebied van toezicht en handhaving, en leden van raden van toezicht van non-profitorganisaties.

Minderman, G.D. (2012). Waar is de raad van toezicht? Den Haag: Boom/Lemma.

Overige boeken

Buono, T., Caluwe, L.I.A. de & Stoppelenburg, A. (2012). Exploring the professional identity of management consultants. Charlotte NC: Information Age Publishing: Research in Management Consultancy, vol 16. 

Butter, F.A.G. den (2012). Managing Transaction Costs in the Era of Globalization. Cheltenham: Edward Elgar.

Eysbroek, N., Steunenberg, B., Rietdijk, M.M. & Sluis - den Dikken, E.C. van der (2012). Haagse Hakken. Succesvolle vrouwen in de Nederlandse politiek. Amsterdam: Balans.

Groot, T.L.C.M. & Helden, G.J. van (2012). Financieel Management van Non-profitorganisaties (6 ed). Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. 

Jong, G.J. de, Cels, S. & Nauta, F. (2012). Becoming an Agent of Change. Strategy and Tactics of Social Innovation. New York: Brookings Institution Press.

Matias, A., Nijkamp, P. & Sarmento, M. (2012). Advances in Tourism Economics – Quantitative Methods. Berlin: Springer Verlag.

Peverelli, P.J. & Song, J.W. (2012). Chinese Entrepreneurship - a Social Capital Approach. Heidelberg: Springer.

Tjemkes, B.V., Vos, P. & Burgers, K. (2012). Strategic alliance management. Abingdon: Routledge.

Vries, W. de, Rossum, T. van (2012). Hoe creeer ik als dienstverlener unieke kernvaardigheden en onderscheidend vermogen? Almere: Uitgeverij W. de Vries jr. marketing B.V.

Working Papers

We adopt a structural time series analysis to investigate the impact of parole abolition and sentence reform in Virginia on reported crime rates. The Commonwealth of Virginia abolished parole and reformed sentencing for all felony offences committed on or after January 1, 1995. To examine the impact of Virginia's change in legislation on reported crime rates from 1995 onwards, we perform an intervention time series analysis based on structural time series models. We empirically find that the change in legislation has significantly reduced the burglary rates and to a lesser extent the murder rates in Virginia. For other violent crimes such as rape and aggravated assault the evidence of a significant reduction in crime rates is less evident or is not found. This empirical study for Virginia also provides an illustration of how an effective intervention time series analysis can be carried out in crime studies. 

Vujic, S., Commandeur, J.J.F. & Koopman, S.J. (2012). Structural Intervention Time Series Analysis of Crime Rates: The Impact of Sentence Reform in Virginia. (TI Discussion Papers 12-007/4). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Overige working papers

Alvarez-Mozos, M., Brink, J.R. van den, Laan, G. van der & Tejada, O. (2012). Share Functions for Cooperative Games with Levels Structure of Cooperation. (TI Discussion Papers 12-052/1). Amsterdam: Tinbergen Institute/DSF.

Bakens, J., Mulder, P. & Nijkamp, P. (2012). Economic Impacts of Cultural Diversity in the Netherlands: Productivity, Utility, and Sorting. (TI Discussion Paper 12-024/3). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Behrens, C.L., Lijesen, M.G., Pels, A.J.H. & Verhoef, E.T. (2012). Deterministic versus Random Utility: Implied Patterns of Vertical Product Differentiation in a Multi-Product Monopoly. (TI Discussion Paper 12-023/3). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Berg, V.A.C. van den (2012). Step tolling with price sensitive demand: Why more steps in the toll makes the consumer better off. (Research Memorandum 2012-3). VU University Amsterdam: Faculty of Economics and Business Administration.

Blasques, A.A.B., Koopman, S.J. & Lucas, A. (2012). Stationarity and Ergodicity of Univariate Generalized Autoregressive Score Processes. (TI Discussion Papers 12-059/4). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Bockarjova, M., Rietveld, P. & Verhoef, E.T. (2012). Composite Valuation of Immaterial Damage in Flooding: Value of Statistical Life, Value of Statistical Evacuation and Value of Statistical Injury. (TI Discussion Paper 12-047/3). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Bockarjova, M., Rietveld, P. & Verhoef, E.T. (2012). Scale, Scope and Cognition: Context Analysis of Multiple Stated Choice Experiments on the Values of Life and Limb. (TI Discussion Paper 12-046/3). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Botshekan, M. & Lucas, A. (2012). Long-Term versus Short-Term Contingencies in Asset Allocation. (TI Discussion Papers 12-053/2/DSF34). Amsterdam: Tinbergen Institute/DSF.

Brauning, F.U. & Koopman, S.J. (2012). Forecasting Macroeconomic Variables using Collapsed Dynamic Factor Analysis. (TI Discussion Paper 12-042/4). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Brink, J.R. van den, Laan, G. van der & Moes, N. (2012). A Strategic Implementation of the Average Tree Solution for Cycle-Free Graph Games. (TI Discussion Papers 12-050/1). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Brink, J.R. van den & Dietz, C. (2012). Multi-Player Agents in Cooperative TU-Games. (TI Discussion Paper 12-001/1). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Brink, J.R. van den & Steffen, F. (2012). On the Measurement of Success and Satisfaction. (TI Discussion Paper 12-030/1). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Diogo, V., Koomen, E. & Hilst, F. van der (2012). Second generation biofuel production in the Netherlands. A spatially-explicit exploration of the economic viability of a perennial biofuel crop. (Research Memorandum 2012-4). VU University Amsterdam: Faculty of Economics and Business Administration.

Estevez-Fernandez, M.A., Fiestras-Janeiro, M.G. & Mosquera, M.A. (2012). A Bankruptcy Approach to the Core Cover. (TI Discussion Papers 12-012/1). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Flores, R., Koster, M., Lindner, I.D. & Molina, E. (2012). Networks and Collective Action. (TI Discussion Paper 12-032/1). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Grundy, B.D. & Verwijmeren, P. (2012). Dividend-Protected Convertible Bonds and the Disappearance. (TI Discussion Papers 12-060/2/DSF37). Amsterdam: Tinbergen Institute/DSF.

Gulumser, A.A., Baycan Levent, T., Nijkamp, P. & Poot, H.J. (2012). The role of local and newcomer entrepreneurs in rural development: A comparative meta-analytic study. (Research Memorandum 2012-1). VU University, Amsterdam: Faculty of Economics and Business Administration.

Hochguertel, S. & Ohlsson, H. (2012). Who is at the Top? Wealth Mobility over the Life Cycle. (TI Discussion Paper 12-004/3). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Hoogerheide, L.F., Opschoor, A. & Dijk, H.K. van (2012). A Class of Adaptive Importance Sampling Weighted EM Algorithms for Efficient and Robust Posterior and Predictive Simulation. (TI Discussion Paper 12-026/4). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Ji, J. & Lucas, A. (2012). A New Semiparametric Volatility Model. (TI Discussion Papers 12-055/2/DSF35). Amsterdam: Tinbergen Institute/DSF. 

Jong, G.J. de (2012). Innovations in Social Justice. Improving Access to Public Services, the Economy, and Justice. (Occasional Paper Series). Harvard: Harvard Kennedy School.

Kobus, M.B.W., Gutierrez Puigarnau, E., Rietveld, P. & Ommeren, J.N. van (2012). The On-Street Parking Premium and Car Drivers' Choice between Street and Garage Parking. (TI Discussion Paper 12-040/3). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Koopman, S.J. & Nguyen, T.M. (2012). Fast Efficient Importance Sampling by State Space Methods. (TI Discussion Papers 12-008/4). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Koopman, S.J., Lucas, A. & Scharth, M. (2012). Predicting Time-Varying Parameters with Parameter-Driven and Observation-Driven Models. (TI Discussion Papers 12-020/4). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Laan, G. van der & Moes, N. (2012). Transboundary Externalities and Property Rights: An International River Pollution Model. (TI Discussion Papers 12-006/1). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Lindner, I.D. & Strulik, H. (2012). From Tradition to Modernity: Economic Growth in a Small World. (TI Discussion Paper 12-035/1). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Lucas, A. & Verhoef, B. (2012). Aggregating Credit and Market Risk: The Impact of Model Specification. (TI Discussion Papers 12-057/2/DSF36). Amsterdam: Tinbergen Institute/DSF.

Manuel, C., Gonzalez-Aranguena, E. & Brink, J.R. van den (2012). Players Indifferent to Cooperate and Characterizations of the Shapley Value. (TI Discussion Paper 12-036/1). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Mesters, G. & Koopman, S.J. (2012). Generalized Dynamic Panel Data Models with Random Effects for Cross-Section and Time. (TI Discussion Papers 12-009/4). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Mulder, P. & Groot, H.L.F. de (2012). Dutch Sectoral Energy Intensity Developments in International Perspective, 1987-2005. (TI Discussion Papers 12-049/3). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Mulder, P. & Groot, H.L.F. de (2012). Structural Change and Convergence of Energy Intensity across OECD Countries, 1970-2005. (TI Discussion Paper 12-027/3). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Reggiani, A. & Nijkamp, P. (2012). Did Zipf Anticipate Socio-Economic Spatial Networks? (Quaderni DSE Working Paper 816). SSRN: Quaderni DSE.

Romao, J., Neuts, B., Nijkamp, P. & Leeuwen, E.S. van (2012). Urban tourist complexes as Multi-product companies: Market segmentation and product differentiation in Amsterdam. (Research Memorandum 2012-2). Amsterdam: Faculty of Economics and Business Administration / VU University.

Scholte, R.S., Berg, G.J. van den & Lindeboom, M. (2012). Long-Run Effects of Gestation during the Dutch Hunger Winter Famine on Labor Market and Hospitalization Outcomes. (TI Discussion Papers 12-013/3). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Silva, H.E., Verhoef, E.T. & Berg, V.A.C. van den (2012). Airlines' Strategic Interactions and Airport Pricing in a Dynamic Bottleneck Model of Congestion. (TI Discussion Papers 12-056/3). Amsterdam: Tinbergen Institute.

Strachan, R. & Dijk, H.K. van (2012). Evidence on Features of a DSGE Business Cycle Model from Bayesian Model Averaging. (TI Discussion Paper 12-025/4). Amsterdam: Tinbergen Institute.