Winnaar Best Lecturer Award SBE

Interview met Wout Dullaert

Door: Marije Huiskes-Tolsma

Dullaert, WoutHoe zou je je eigen stijl als docent omschrijven?
Ik ben een redelijk veeleisende docent. Misschien vraag ik wel meer van studenten dan andere docenten, maar dat is natuurlijk voor mij moeilijk in te schatten. Wellicht ben ik als docent best streng en zelfs wat ouderwets. Zo vind ik dat er altijd een zekere afstand moet zijn tussen docent en studenten. Ik vind het bijvoorbeeld niet kunnen dat ze me tutoyeren. Bij mijn eerste practicum was er een student die met zijn armen begon te zwaaien en “Hé Wout!” riep om hulp te krijgen. Andere docenten maken daar misschien geen punt van, maar ik vind dat niet gepast en dat heb ik dan ook beleefd duidelijk gemaakt. Uiteindelijk moet ik de studenten bijsturen en bepalen of hun werk al dan niet de vereiste kwaliteit heeft. Het is voor mij makkelijker die rol te vervullen als de verhoudingen duidelijk zijn. Ik ben er trouwens vrij zeker van dat de studenten die duidelijkheid ook appreciëren. Ze komen namelijk niet naar de VU om vriendjes met me te worden, wel om intensief bij te leren en de best mogelijke begeleiding te krijgen. Die begeleiding wil ik hen bieden door mijn colleges zo goed mogelijk voor te bereiden en hen uitdagende leerstof en opdrachten voor te schotelen in een interactieve format die het beste in hen kan boven brengen.

De sfeer tijdens de colleges is ontspannen en aangenaam, maar de inzet die ik van studenten verwacht is vrij hoog: de leerstof uit de hoorcolleges is er om bestudeerd en toegepast te worden, rapporten moeten tijdig ingeleverd worden en moeten met de bijhorende presentaties getuigen van academische diepgang, praktische relevantie en (professionele) stijl. Voor het vak ‘Decision-making in supply chains’ hebben studenten echt hard moet werken. Maar uiteindelijk zeiden sommige studenten zelfs dat het de beste cursus was die ze ooit gehad hebben. Daar ben je natuurlijk wel blij mee als nieuwe docent aan deze faculteit.

Waarom werd het vak zo goed beoordeeld?
Om de leerstof uit de hoorcolleges te kunnen toepassen (en toetsen) moesten de studententeams twee uitgebreide en data-intensieve casussen analyseren. Eén casus had ik zelf met een consultant van Caroz opgesteld op basis van een samenwerking die zij begeleid hadden voor twee grote verladers. De andere casus werd aangeleverd door VAT Logistics, een toonaangevend logistiek bedrijf uit Rotterdam. Los van het feit dat het voor studenten natuurlijk altijd erg interessant is om actuele bedrijfsproblemen op te lossen, zijn de praktische problemen (maar gelukkig ook de kansen) die concrete bedrijfscases bieden niet gering. Ze hebben de studenten gedwongen om tot het uiterste te gaan, iets wat dan ook ze schitterend hebben gedaan.

De studenten waren niet alleen blij met de kans die ze kregen om twee sleutelprocessen bij VAT Logistics door te lichten, maar ook de wijze waarop de cursus georganiseerd werd sprak ze aan. De regelmatige aanwezigheid van de managing director van VAT Logistics tijdens de practica en de actieve hulp die sleutelpersonen uit het bedrijf boden om de studenten de nodige data en duiding te bieden, maakten de studenten duidelijk dat ze effectief met iets belangrijks bezig waren. Ik denk en hoop  dat de studenten zich ook bewust waren van de tijd en inspanningen die Boyana Petkova en ik in de cursus hebben geïnvesteerd, hoe interessant we de cursus zelf vonden en hoe we hen hebben proberen te helpen om goed werk te leveren. Dat de beste teams uitstekend werk hebben geleverd, kan ik wellicht nog het beste illustreren door te vertellen dat VAT Logistics hen een weekendje Parijs cadeau heeft gedaan en ze verschillende aanbevelingen van de studenten in de praktijk hebben gebracht.

Welk(e) vak(ken) geef je?
Bij het toekennen van de prijs had ik alleen het mastervak 'Decision making in Supply Chains' gedoceerd. Ik geef nu ook nog een vak in de bachelor: Logistics and Information Systems, samen met Roger Bons en Kees Metzger. Het is een bewuste keuze van me geweest om in de bachelor actief te zijn. Niet alleen vind ik het bacheloronderwijs aantrekkelijk omwille van de vele studenten met wie je de passie voor je vak kan delen, ik vond het ook belangrijk om als nieuw hoofd van de sectie logistiek zo veel mogelijke aspecten van het onderwijs aan onze faculteit zelf te ervaren.

Wat zijn de leuke kanten van doceren? En wat de minder leuke kanten?
Ik vind het leuk om kennis over te brengen en om met collega’s na te denken hoe we de stof het beste kunnen overbrengen, binnen een vak of binnen het logistieke curriculum. Gemotiveerde studenten en een dynamische studentenpopulatie maken het plaatje compleet. Binnen de bachelor lijkt me de samenhang tussen de studenten eerder beperkt. Misschien komt het ook doordat de colleges opgenomen worden en sommige studenten daardoor minder vaak naar de colleges komen. Ik zie absoluut voordelen van het opnemen van colleges, maar ik denk dat studenten zichzelf geen dienst bewijzen door resoluut voor de weblectures te kiezen. Vroeger kende ik als student de meeste medestudenten in de aula, wist wie goede grappen maakte en goede aantekeningen had. De pauzes waren dan ook één groot sociaal gebeuren. Binnen onze masteropleiding vind ik die ouderwets gezellige, studentikoze sfeer meer terug.

Een minder leuke kant van het onderwijs is de tentamenperiode. Die zorgt namelijk altijd voor flinke stress bij studenten, wetenschappelijke en ondersteunende staf. Ik probeer me dan te troosten met de gedachte dat we dan allemaal in het zelfde schuitje zitten.

Wie vond je tijdens je eigen studie de beste docent en waarom?
Dat is een moeilijke, omdat ik eigenlijk veel goede docenten heb gehad in Antwerpen. De twee collega’s die op mij de meeste indruk maakten waren mijn prof. micro-economie en prof. wiskunde uit het tweede jaar. Ze waren beiden veeleisend, maar gepassioneerd door hun vak en in staat om moeilijke concepten glashelder uit te leggen. Ze zijn ondertussen beiden met emeritaat, maar met de laatste heb ik nog regelmatig tussen pot en pint boeiende discussies over onderwijs en de ontwikkeling van cases.

Wat zijn volgens jou de kenmerken van een goede student?
Ik kijk met plezier op mijn studententijd terug, omdat die mij veel plezier en kansen heeft geboden. Mijn prototype van de goede student is geboeid door zijn/haar universitaire opleiding, is toegewijd aan de studie en wil er het maximum uit de studententijd halen. Dat is dus niet bij de docent gaan zeuren om een 7,5 in plaats van een 7 te krijgen, maar wel naar de docent stappen om de stof beter te kunnen begrijpen. Een goede student werkt hard, maar kan ook op zijn tijd flink feesten. Het doet mij altijd veel plezier om zulke studenten te ontmoeten. Ze zorgen voor de dynamiek die het doceren boeiend maakt. De universiteit is dan wel een plek waar je kan excelleren, maar ik heb evenveel respect voor iemand die geknokt heeft voor een 6 als voor iemand die een 9 heeft behaald. Inzet is wat ik vraag.

Wat zijn je favoriete bezigheden als je niet met werk bezig bent?
Ik heb er weinig tijd voor, maar ik heb er wel een paar. In mijn vrije tijd werk ik graag met mijn handen: bomen kappen en planten in mijn bos of thuis klussen en lekker koken. Mijn kookinspiratie haal ik vooral bij Jeroen Meus en zijn kookprogramma ‘Dagelijkse Kost’. Ik ben er zeker van dat de culinaire SBE student dit programma gaat googlen en ook van deze webopnames het meeste zal maken.