Nieuws

Voortdurende samenwerking Tinbergen Instituut en Duisenberg school of finance

Tinbergen Instituut en Duisenberg school of finance zetten samenwerking voort
Foto: Duisenberg School of Finance
Duisenberg school of finance en het Tinbergen Instituut zetten hun succesvolle samenwerking voort. Op maandag 6 mei 2013 ondertekenden beide partijen een contract dat voorziet in een verlenging van nog eens drie jaar. De samenwerking versterkt het promotieonderzoek op het gebied van finance, zoals dat aan de EUR, VU, UvA (de drie TI-universiteiten) en aan DSF plaatsvindt. Vanuit DSF komt er 400.000 euro per jaar beschikbaar voor het aantrekken van jong (internationaal) talent op het terrein van finance. Daarnaast investeren beide instellingen in een gezamenlijke onderzoeksreeks en de organisatie van lezingen en congressen. Het doel van de samenwerking is om de financiële onderzoekscapaciteit in Nederland te versterken en een brug te vormen tussen theorie en praktijk.

Het Tinbergen Instituut is het gemeenschappelijke instituut voor economisch, econometrisch en financieel onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Laatstgenoemde is penvoerder. TI is ook het grootste opleidingsinstituut voor promovendi in Nederland op het gebied van economie, econometrie en finance.

Duisenberg school of finance (DSF) is een internationaal opleidingsinstituut, gericht op het creëren van een academisch topklimaat voor onderzoek en onderwijs op het gebied van finance. Duisenberg school of finance werd in 2008 opgericht op initiatief van financiële instellingen en in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Erasmus Universiteit Rotterdam. Duisenberg school of finance wil bijdragen aan een duurzame financiële sector die economische en maatschappelijke waarde creëert.

Eric Bartelsman is geselecteerd als Research Visitor van de Europese Centrale Bank


Bartelsman (HL)Eric Bartelsman is hoogleraar bij de afdeling economics en zal gedurende 2013-2014 gastonderzoeker zijn bij de ECB. Als gastonderzoeker zal Eric een bijdrage leveren aan het Competitive Research Network (COMPNet) van het Europese systeem van de centrale banken met onderzoek over productiviteit en bedrijvendynamiek.

Nieuwe uitgave in de Zijlstra reeks: De school in transitie

Het Zijlstra Center (Vrije Universiteit) verkent met een voorhoedegroep van scholen hoe een school maatschappelijke meerwaarde kan creëren. In een driejarig traject worden de praktijken en keuzes van de voorhoedegroep geanalyseerd en de voortgang van de individuele scholen geëvalueerd. De nieuwste uitgave in de Zijlstra reeks De school in transitie. Maatschappelijke waardecreatie door bundelen van krachten en onderhandelen behandelt de resultaten van de eerste fase van dit traject.

Scholen in Nederland staan voor een grote uitdaging. Van hen wordt gevraagd om goed onderwijs te bieden en zich daarover te verantwoorden. Zij moeten afwegen wat leerlingen nodig hebben in de moderne samenleving en welke kennis en vaardigheden de hedendaagse arbeidsmarkt van hen vraagt. Echter, deze behoeften hebben te maken met zaken die veel verder reiken dan de verantwoordelijkheid en capaciteiten van de school. Scholen uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben zich verenigd in een voorhoedegroep die alternatieve manieren onderzoekt en ontwikkelt om tegemoet te komen aan deze veelzijdige behoeften. Zij doen dit door krachten te bundelen binnen en buiten de school, met leerlingen, ouders, professionals en maatschappelijke partners. Schooldirecteuren, professionals, ouders en maatschappelijke partners uit de voorhoedegroep zijn ondervraagd om een goed beeld te krijgen van hoe de voorhoedegroep invulling geeft aan haar maatschappelijke opdracht en hoe zij meerwaarde creëert.

De resultaten laten zien dat scholen en belanghebbenden verschillende beelden hebben over de meerwaardecreatie van de school. Alle betrokkenen delen echter de ambitie: de krachten bundelen om gezamenlijk in lokale behoeften te kunnen voorzien. De scholen (en belanghebbenden) dienen nieuwe strategieën te verkennen en toe te passen, waarbij meer ruimte is voor intensieve dialoog, onderhandeling en samenwerking met belanghebbenden bij het bepalen van prioritaire lokale behoeften en het afwegen en ontwikkelen van aanbod dat daarop aansluit. Meer lezen? U kunt deze publicatie voor € 15,- (excl. BTW) bestellen via info@hetzijlstracenter.nl o.v.v. Zijlstrareeks 11 en uw (factuur-)adres.

Goed scorende Masteropleidingen

Uit de Keuzegids Masters 2013 blijkt dat de Research Master Economics van het Tinbergen Instituut en de Master Finance van het Duisenberg Instituut bij de beste Masteropleidingen van Nederland horen. De opleidingen staan in de ranglijst van de Master Keuzegids 2013, een onderdeeel van de jaarlijkse Keuzegids Universiteiten die mede is gebaseerd op de Nationale Studenten Enquête.

PGO Investment Management helpt DSI bij verscherpen norm beleggingsprofessionals

DSI heeft de postgraduate opleiding Investment Management van de VU en NIBE-SVV Examens als partners geselecteerd om een examenprogramma te ontwikkelen waarmee bij DSI geregistreerde beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders en financieel adviseurs getoetst worden op hun kennis, vaardigheden en integriteit.

Deze professionals legden al regelmatig een integriteitstoets af als onderdeel van hun certificering bij DSI (Deskundigheid, Screening en Integriteit). In 2013 zal een nieuwe aanpak geïntroduceerd worden die naast integriteit ook vaardigheden en kennis op een integrale en innovatieve wijze toetst. Directe aanleiding is de sterk veranderende dienstverlening, waarbij ‘klantbelang centraal stellen’ met name vraagt om de juiste vaardigheden en een integere werkwijze. De leidraden die de AFM in dit kader opgesteld heeft, geven de richting aan die de toezichthouder voor ogen heeft.

DSI

vlnr: Jerry Brouwer, directeur DSI, Clemens Spoorenberg, adjunct directeur NIBE-SVV en Tom Steenkamp, voorzitter bestuur PGO Investment Management

Bijzonder kwaliteitskenmerk voor Science, Business & Innovation en Entrepreneurship

De bacheloropleiding Science, Business & Innovation en de minor Entrepreneurship krijgen als eerste, en voorlopig enige, het Bijzonder kwaliteitskenmerk 'Ondernemen'. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) kent de kenmerken toe, omdat de opleidingen speciale aandacht besteden aan ondernemen en studenten een grondige basis bieden op het gebied van ondernemen. Het is voor het eerst dat de NVAO een Bijzonder kwaliteitskenmerk 'Ondernemen' toekent. Het kenmerk is een aanvulling op de reguliere accreditatie.

De opleiding Science, Business & Innovation is een mix waarin natuur- bedrijfs- en sociale wetenschappen zijn geïntegreerd. Studenten leren natuurwetenschappelijke vindingen begrijpen en beoordelen op potentie en waarde voor de samenleving en wat er voor nodig is om zo'n vernieuwing in de markt te zetten. De NVAO oordeelt onder meer dat de docenten goed gekwalificeerd zijn en voldoen aan het ondernemersprofiel. Ook afstudeerstage wordt positief beoordeeld.

In de minor Entrepreneurship bestuderen studenten ondernemerschap als sociaaleconomisch en cultureel fenomeen. De aandacht is daarbij vooral gericht op het versterken van het ondernemersklimaat en het ontwikkelen van ondernemend gedrag. Volgens de NVAO leidt dit tot een opleiding met een originele invalshoek en een uitdagend onderwijsconcept. De docenten beschikken over diepgaande academische kennis op relevante deelgebieden en hebben daarnaast voldoende ervaring met (het proces van) ondernemen. De NVAO heeft voor beide opleidingen ook aanbevelingen gedaan. De opleidingen gaan hiermee aan de slag en hopen daarmee de kwaliteit van het onderwijs nog verder te verbeteren.

ECB gebruikt artikel Dirk Schoenmaker als rationale voor bankenunie

Schoenmaker, DirkHet 'The financial trilemma'-idee van Dirk Schoenmaker wordt door de Europese Centrale Bank gebruikt als rationale voor de bankenunie. Het financieel trilemma geeft aan dat de doelen van financiële stabiliteit (1), internationale banken (2) en nationale toezichthouders (3) niet tegelijk kunnen worden gecombineerd. Slechts twee van de drie kunnen worden gekozen. Met de komst van de bankenunie kiezen beleidsmakers voor de eerste twee doelen en komt Europees toezicht in plaats van nationaal toezicht. Dirk Schoenmaker is hoogleraar Finance, Banking and Insurance bij de afdeling Finance van SBE en decaan van de Duisenberg School of Finance. Lees het artikel  The financial trilemma.

Prijzen en benoemingen


NWO Research Talent Subsidie voor Florian Sniekers
Florian Sniekers (promovendus bij de afdeling economics) heeft de NWO research talent subsidie voor 3 jaar ontvangen voor zijn onderzoeksproject met de titel Search Frictions and Endogenous Cycles in the Labor and Housing Market. Zijn promotoren zijn Professor Pieter Gautier (afdeling economics, VU) en Professor J. Tuinstra (UvA).

Ed Vosselman winnaar Outstanding Paper Award 2012 QRAM
Ed Vosselman
Professor Ed Vosselman heeft samen met co-auteur professor Jeltje van der Meer-Kooistra (RUG) de Outstanding Paper Award 2012 van het Emerald tijdschrift Qualitative Research in Accounting & Management ontvangen. Vosselman en Van der Meer-Kooistra ontvingen de award voor het paper 'Research paradigms, theoretical pluralism and the practical relevance of management accounting knowledge', over de wenselijkheid van theoretisch pluralisme en paradigma diversiteit in management accounting onderzoek. Ed Vosselman is hoogleraar Management Control van de publieke sector bij het Zijlstra Center en hoogleraar Accounting bij de vakgroep Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Sander de Leeuw is benoemd tot part time hoogleraar op de Nottingham Business School (NBS)
Leeuw, Sander deMet ingang van 1 mei jl. is Sander de Leeuw (UHD logistiek) aangesteld als part time hoogleraar Operations Management op de Nottingham Business School in Nottingham (UK). Zijn aanstelling daar zal met name gericht zijn op het versterken van het toegepaste Operations Management onderzoek van de Business School. Verder zal hij zich bezighouden met lesgeven in het Executive Onderwijsprogramma van NBS. Zijn aanstelling is voorlopig voor 2 jaar.

Koninklijke onderscheiding voor emeritus hoogleraar Ad van Goor
Goor, Ad van LintjeEmeritus hoogleraar Logistiek en Supply Chain Management Ad van Goor is benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau als dank voor zijn onaflatende inzet voor de wetenschap en de maatschappij. Hij kreeg het lintje onlangs opgespeld door Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort.

Ad van Goor was van 1992 tot 2011 werkzaam als hoogleraar bij onze faculteit. Hij heeft in deze periode de basis gelegd voor het logistieke onderwijs en onderzoek aan de VU. Hij probeerde in zijn werk altijd de link te leggen tussen de wetenschap en de logistieke praktijk. Ad van Goor heeft zich ook altijd ingezet voor de maatschappij. Hij is onder andere actief als lid van de Raad van Toezicht van het zorgcentrum De Lichtenberg te Amersfoort en was voorzitter van de Beleids Advies Commissie van de Nederlands Hervormde Kerk in Amersfoort. Hij is secretaris van de stichting Steunfonds De Lichtenberg/Nijenstede. Daarnaast is hij coördinator van de collectantengroep, organisator van de jaarlijkse Spel en Spulactie en voorzitter van de commissie fondsenwerving van de Bergkerk.

Wout Dullaert en Loek Janssen winnen de onderwijsprijzen 2013
Loek Janssen heeft de ‘Best student award 2013’ ontvangen. Hij is tweedejaars student economie en volgt het honours programma. Wout Dullaert heeft de ‘Best lecturer award 2013’ ontvangen. Wout Dullaert is hoogleraar logistiek bij onze faculteit.

Loek Janssen Educational Awards
Loek Janssen
Wout Dullaert Educational Awards
Wout Dullaert

Eervolle vermelding voor Marcin Zamojski
Marcin Zamojski (promovendus bij de afdeling finance) heeft een eervolle vermelding ontvangen in de  2012 Mathematical Finance Days best paper wedstrijd. Hij ontving deze vermelding met zijn paper (co-authored met Arjen Siegmann en Denitsa Stefanova) Hedge Fund Innovation.

Wim Boonstra bijzonder hoogleraar Economische en monetaire politiek
Boonstra, W.W. (HL)Per 1 februari 2013 is de heer dr. W.W. Boonstra door het College van Bestuur toegelaten als bijzonder hoogleraar Economische en monetaire politiek bij de School of Business and Economics. Wim Boonstra is – naast zijn hoofdfunctie als chief economist van de Rabobank – al sinds 2000 aan de School verbonden bij de afdeling Economics. De bijzondere leerstoel bestaat al langer en concentreerde zich op economische politiek. Onder invloed van de ontwikkelingen van de laatste jaren is het gebied van de leerstoel wat opgeschoven richting financiële, monetaire en fiscale economie. Onverminderd is echter de nadruk op het enthousiasmeren van studenten voor beleidsvorming op deze terreinen een belangrijk aspect van de leerstoel. Mede door zijn positie als chief economist bij de Rabobank en op basis van zijn wetenschappelijke werk is Wim Boonstra de persoon bij uitstek die deze leerstoel inhoud kan geven.

NWO-beurs voor Marleen Huysman en Nima Amiryany
Marleen Huysman en Nima Amiryany (ILI) hebben een NWO Y MeerWaarde Plus-beurs ontvangen voor het onderzoeksproject 'Ontwikkelen van een hightech overname capaciteit: een instrument voor het bedrijfsleven'. 

Samenvatting van het project: In de hightech industrieën vinden steeds meer overnames plaats met als primaire doel toegang te krijgen tot nieuwe kennis om zodoende innovatie te stimuleren. Ondanks het toenemende aantal van dergelijke overnames toont onderzoek aan dat 80% van deze overnames mislukken. Oorzaken voor het falen liggen met name in de complexiteit van de opgekochte technologie en de complicaties om bedrijven te integreren na de overname. Uit eerder onderzoek is gebleken dat bedrijven die succesvol zijn in het uitvoeren van hightech overnames over specifieke capaciteiten beschikken. Door middel van dit project wordt een instrument ontwikkeld die bedrijven in staat stelt om een dergelijke hightech overname capaciteit te creëren om zodoende kennisintegratie tijdens de postovername fase te stimuleren. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door Nima Amiryany MSc, onderzoeker bij de afdeling Informatiekunde, Logistiek en Innovatie. 

5 miljoen euro voor stimuleren van valorisatie en ondernemerschap
De Amsterdamse kennisinstellingen (UvA, HvA en VU) en medische centra (VUmc en AMC) hebben gezamenlijk een tweede subsidie van 5 miljoen euro ontvangen van het AgentschapNL van het ministerie van Economische Zaken voor het valorisatieprogramma 'Naar de top'. Deze subsidie volgt op een vorig jaar verkregen subsidie van 5 miljoen voor het plan 'Ondernemen met Kennis'. Dankzij deze forse injectie gaan de instellingen een gezamenlijk opgestelde valorisatiestrategie uitvoeren.

In de valorisatiestrategie, die inmiddels is goedgekeurd door de colleges en raden van bestuur van de instellingen, wordt een tweetal speerpunten benoemd om valorisatie en ondernemerschaponderwijs te versterken:
  • Benoeming door de instellingen van een aantal PanAmsterdamse valoriseerbare onderzoekszwaartepunten om de wetenschappelijke positie te versterken en lange termijn samenwerking en alliantievorming met externe partners te stimuleren. Met deze strategie zullen ook meer licenties, kansrijke spin-off bedrijven en vestigingen van R&D intensieve bedrijven worden gerealiseerd.
  • Het Amsterdam Center of Entrepreneurship (ACE) gaat ondernemerschapsonderwijs uitbreiden met een speciaal inspiratieprogramma voor studenten, universiteits- en hogeschoolbrede minoren en vakken ondernemerschap, een master Entrepreneurship, cursussen voor PhD-studenten en een Venture Lab voor science-based start-ups.

De nauwe samenwerking tussen de vier kennisinstellingen leidt uiteindelijk tot de definitieve vorming van een Pan Amsterdamse Valorisatie aanpak. Dit zal worden gerealiseerd door nauwe aansluiting van de kennisinstellingen met het bedrijfsleven en de Amsterdam Economic Board.

Yuval Engel wint best paper award op de PREBEM conferentie 2013
Hij kreeg deze prijs voor zijn paper 'Career as Antecedent of Entrepreneurial Decision-Making: Uncovering The Role of Prediction and Control'. De prijs bestond uit een geldbedrag van €1000. Yuval is Promovendus bij de afdeling M&O en de Amsterdam Business Research Institute (ABRI).

Yuval 

Yuval ontvangt de prijs van Professor Han van Dissel, decaan van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de UvA

Leonie Houtman wint Best Paper Award OB/HRM
Leonie Houtman kreeg de prijs voor onderzoek in het veld Organisation Behavior/Human Resource Management tijdens de Prebem Conferentie op 22 maart jl. In Amsterdam.  De titel van haar paper is 'TMS in Action: The role of professional identity in knowledge retrieval coordination under different organizational circumstances'. De prijs bestond uit een bedrag van €100. Leonie is promovendus bij de afdeling Informatiekunde, Logistiek en Innovatie en bij de Amsterdam Business Research Institute (ABRI).

Leonie

Leonie ontvangt de prijs van Professor Harmen Verbruggen,decaan van de School of Business and Economics van deVU

Goos Minderman benoemd in de Commissie Governance, Risk and Compliance van NBA
Goos MindermanDe NBA (de nieuwe beroepsorganisatie van accountants in Nederland) heeft Goos Minderman benoemd tot lid van de commissie GRC. Minderman is hoogleraar Public Governance aan de VU en directeur van het Zijlstra Center van de VU. Hij neemt in de commissie de portefeuille Non-profitorganisaties voor zijn rekening. De commissie richt zich op onderwerpen met betrekking tot governance, risk & compliance en kan bepaalde onderwerpen in werkgroepen uit laten werken door middel van onderzoeken, debatbijeenkomsten en publicaties. Tevens werkt de commissie samen met universiteiten en partijen zoals de Raad voor de Jaarverslaggeving, Eumedion en het Financieel Dagblad in het kader van de FD Henri Sijthoff Prijs. Hierbij vindt vooraf afstemming plaats met de ledengroep besturen, het Adviescollege Beroepsreglementering en de andere NBA. Daarnaast verricht de commissie onderzoek naar de mogelijkheden van een Governance Code voor niet beursgenoteerde ondernemingen en familiebedrijven. In diverse andere landen (waaronder België) bestaan dergelijke vrijwillig na te leven codes al. Ook gaat de commissie na op welke wijze de accountant een rol speelt bij governance codes in de non-profit sfeer (Gezondheidszorg, Onderwijs, Woningcorporaties, enz.)