Interview met Willem Verschoor, decaan SBE

Door: Ellen Woudstra

Passie voor wetenschap en praktijk

Verschoor, WillemProf. dr. W.F.C. Verschoor is sinds 1 januari 2014 decaan van de School of Business and Economics. Daarnaast is hij ook Research Fellow van het Tinbergen Instituut. Willem Verschoor (1962) was hiervoor verbonden aan de Erasmus School of Economics als directeur van de Capaciteitsgroep Bedrijfseconomie en hoogleraar Finance.
 

Verschoor, geboren en getogen in Dordrecht, studeerde bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Een latente belangstelling en sympathie voor ontwikkelingseconomie, macro- en monetaire economie had ik al wel tijdens mijn studie, maar concrete plannen om te promoveren had ik niet. Naast het studeren was er genoeg tijd voor andere activiteiten en was ik lid van de studentenvereniging Vindicat atque Polit en de Groninger Studenten Tennis Club.”

Zijn passie voor wetenschap ontdekte Verschoor pas na zijn doctoraalstudie. “Ik las tijdens de laatste fase van mijn studie in het NRC een vacature voor een PhD positie bij de Universiteit Maastricht. Ik had ook gesolliciteerd bij een aantal banken, waaronder Pierson, Heldring & Pierson, maar intuïtief koos ik voor Maastricht. Het was thuiskomen. Ik belandde out of the blue bij Christian Wolff (tegenwoordig directeur van de Luxembourg School of Finance en hoogleraar Finance aldaar, red.), die na zijn promotie aan de Universiteit van Chicago als 28-jarige hoogleraar International Finance een nieuwe groep Finance opzette. Als geen ander is hij belangrijk geweest voor mijn wetenschappelijke vorming. Hij heeft mij opgeleid en geïnspireerd, en is een goede vriend geworden.”

Na zijn promotie in 1993 besloot Willem Verschoor naar de praktijk te gaan en kwam terecht bij Kempen & Co als Chief Economist, en wat later in dezelfde functie, bij De Nationale Investeringsbank. “In die periode was ik verantwoordelijk voor het economisch onderzoek en adviseerde ik over kredietfinancieringen in opkomende markten, met name Zuidoost Azië. Het waren mooie en leerzame jaren, maar niet voor de rest van mijn leven. Ik miste de academische wereld.” Hij keerde na zes jaar weer terug naar zijn Alma Mater in Maastricht en werd benoemd tot hoogleraar International Finance. Maar het ging toch weer kriebelen.

“Ik wilde verder. Ik wilde het vertrouwde nest uit, op eigen benen staan en zelf iets opbouwen.” Verschoor werd gevraagd om de 'Versterking Economie' van de Radboud Universiteit Nijmegen vorm te geven en de sectie Economie uit te bouwen tot een kwalitatief hoogwaardige groep economen. “Voor veel mensen was het moeilijk te begrijpen dat ik vanuit de goudgerande Finance groep in Maastricht naar een soort van economisch niemandsland in Nijmegen ging.” Maar hij greep de kans met beide handen aan. Hij bouwde de sectie Economie uit van één naar vier leerstoelgroepen, vernieuwde drastisch het onderwijs in zowel de bachelor als master en introduceerde het Nijmeegse motto 'Meer dan economie', dat betekenis geeft aan de pluriforme wijze van wetenschapsbeoefening. “In Nijmegen ligt de nadruk op de institutionele aspecten van de economie waar raakvlakken worden gezocht met andere disciplines binnen en buiten de economie. Economie, instituties, cultuur en ethiek kunnen niet los van elkaar worden gezien.”

Eind 2007 raakte Verschoor in gesprek met de Erasmus School of Economics om ook daar de capaciteitsgroep Bedrijfseconomie te versterken. “Voor mij was dit een geweldige uitdaging aangezien de School uit een forse reorganisatie kwam. De belangrijkste opdracht was de cultuurverandering die teweeg moest worden gebracht – met een open stijl en positieve grondhouding – en het scouten en aantrekken van nieuw talent.” Eerst als voorzitter van de sectie Finance en vervolgens als directeur van de capaciteitsgroep Bedrijfseconomie zette hij de gehele groep Bedrijfseconomie stevig op zijn grondvesten. “Het is voor mij bijzonder verheugend te zien dat na alle inspanningen de groep bedrijfseconomen in Rotterdam sterk is gegroeid, met vele nieuwe gezichten, nieuwe programma's en een duidelijke focus op excellentie in onderwijs en onderzoek.”
      
Thuis op de VU
Toen Willem Verschoor door de VU werd benaderd voor de functie van decaan van SBE stond hij open voor een nieuwe uitdaging. Hij hoefde niet lang te wennen en voelde zich na een week al thuis op de VU. Hij vindt de mensen prettig en ziet veel sterke punten van de School. “Er hangt een goede sfeer met veel respect voor elkaar, maar de VU is wel eens te bescheiden,” vindt hij. “Je moet laten zien wat je in huis hebt en zelfvertrouwen uitstralen.”

De ‘battle for talent’ is de uitdaging van de toekomst
“Eén van mijn doelstellingen van de komende jaren is dan ook dat de School zich meer profileert, onder andere door meer te communiceren naar buiten. Ook het contact met toekomstige werkgevers van onze studenten, bijvoorbeeld op de Zuidas, is essentieel. Het onderwijs moet aansluiten bij de beroepspraktijk en inspelen op de belangrijkste vragen van de 21e eeuw. Dat stelt hoge eisen aan de universiteiten.”

Wat voor plannen heeft Willem Verschoor voor SBE? “Het aantal studenten aan de School is de laatste jaren enorm gegroeid, terwijl de aandacht voor het onderwijs wat is achtergebleven. Dit vraagt om een inhaalslag. We willen het onderwijs verder verbeteren en het profiel aanscherpen, zowel nationaal als internationaal. Dat komt overeen met de ontwikkelingen in Rotterdam van de afgelopen jaren. Die ervaring kan ik hier bij SBE inzetten.” 

De uitdaging van de toekomst is volgens Verschoor de ‘battle for talent’. “We moeten excellente studenten en wetenschappers aan ons binden. Maar internationaal gezien win je het niet zomaar van een London School of Economics. Daarom moeten we een aantrekkelijk klimaat scheppen om nationaal en internationaal talent naar de VU te halen.” Hoe ziet dat klimaat eruit? “We willen naar een nieuwe hoogvlakte met een aantal toppen. Met meer aandacht voor differentiatie in loopbaanbeleid naar de verschillende profielen in onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. En wetenschap is topsport. We hanteren steeds vaker het Angelsaksische model van ‘tenure track’. Jong talent krijgt dan een tijdelijke aanstelling voor een jaar of zes. En in die periode moeten ze zich bewijzen.”

Profilering Governance
Bij die profilering van de School hoort een aantal thema's dat ons verbindt en richting geeft in onderwijs en onderzoek. “In een recente discussie binnen de VU is één van de thema's verder aangescherpt richting Governance dat over de grenzen van de disciplines heen speelt. Het gaat dan over vraagstukken op het gebied van milieu, veiligheid en ethiek. Maar ook over gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur, en big data. De School heeft alles in huis om dit profiel te versterken met een brede maatschappelijk impact.”

In the end heb je toch gekozen voor de wetenschap
Willem Verschoor heeft afwisseling nodig. Hij is bestuurder én wetenschapper. Als de tijd het toelaat wil hij naast zijn decaanschap ook bij onderwijs en onderzoek betrokken blijven. Daar krijgt hij extra energie van. En “in the end heb je toch gekozen voor de wetenschap. Zo onderzoek ik met mijn groep PhD's de wijze waarop de prijsvorming op financiële markten tot stand komt en de mate waarin financiële integratie een rol speelt bij het ontstaan van financiële crises. Spannende en actuele thema's waar gedragswetenschappelijke aspecten en heterogeniteit van verwachtingen een belangrijke rol spelen.”

Bestuurder én wetenschapper
Als bestuurder typeert Verschoor zichzelf als iemand met meerdere kanten. Hij is rationeel en resultaatgericht, kan goed de wereld vanuit een helicopterview zien. Maar hij is ook een gevoelsmens met een scherp oog voor het menselijk aspect. “Ik stuur vanuit principes en vertrouwen en gebruik daarbij ook mijn intuïtie.” Hij is toegankelijk, direct, open en transparant. “Ik vind het prettig om in een complexe organisatie mensen in beweging te krijgen, te inspireren en bij elkaar te brengen. Het gaat erom mensen in hun kracht te zetten en zo meer uit mensen en een organisatie te halen.”

Hij heeft uitgesproken opvattingen en windt daar geen doekjes om. Hij stelt ook duidelijke grenzen aan zijn optreden, maar is zich er ook van bewust dat dingen niet altijd gaan zoals hij zou willen. “Daar moet je je dan maar bij neerleggen, hoe lastig dit soms ook is. Als je zaken anders zou willen zien, maar er geen controle over hebt, kun je het beter loslaten,” aldus Verschoor.

Willem Verschoor is getrouwd en heeft twee zonen en een dochter. Het drukke gezinsleven, met puberende kinderen en een werkende vrouw die rechter is, zorgt voor een goede balans in zijn bestaan. In zijn schaarse vrije tijd fietst en tennist hij graag. Hij is tevens een filmliefhebber en een lezer met een voorkeur voor non-fictie. Waar hij echt niet zonder kan is muziek, in alle soorten en maten. Absolute favoriet zijn The Eagles. Maar ook van Charles Aznavour kan hij genieten. Op dit moment wordt in huize Verschoor de nieuwste CD van Coldplay grijsgedraaid, die hij van zijn oudste zoon voor zijn 52e verjaardag kreeg.