Afscheidsymposium Harmen Verbruggen: “De universiteit 2030”

Harmen geridderdOp 26 mei jl. organiseerde de faculteit het symposium “De universiteit 2030”, ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. Harmen Verbruggen als decaan van de School of Business and Economics. Gedurende de tienjarige termijn dat Harmen Verbruggen decaan van onze faculteit is geweest heeft dit onderwerp zijn professionele belangstelling gehad. Dit blijkt ook uit de columns die hij over dit onderwerp heeft geschreven en de debatten die hij hierover heeft gevoerd.

Tijdens het afscheidssymposium spraken een aantal deskundigen over ‘de universiteit 2030’. 

Dr. Patricia Faasse van het Rathenau Instituut sprak over ‘de universiteiten nu en in de toekomst’. In haar lezing schetste ze de vier toekomstscenario’s van de Nederlandse universiteiten: Nationale vertrouwdheid, Europese variatie, Regionale kracht en Internationale selectie.

Prof.dr. Bas ter Weel van het CPB sprak over de ‘student en arbeidsmarkt nu en in de toekomst’. In zijn presentatie laat hij zien dat het aantal studenten de afgelopen 5 jaar fors is toegenomen, evenals het rendement op het hoger onderwijs.

Prof.dr. Han van Dissel, decaan van de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA sprak over de Economische faculteiten nu en in de toekomst. Hij noemde daarbij een aantal wijze lessen, die Harmen Verbruggen ons de afgelopen jaren heeft gegeven, waarvan er hier drie genoemd worden:
 
1. ”Een bestuurder heeft geen visie nodig. Dat leidt alleen maar af.”
 
2. “Een bestuurder moet sturen op een ethisch normbesef, op normen en waarden.”
 
3. “Als je als bestuurder het Maagdenhuis binnenloopt, heb je de helft van de wedstrijd al verloren.”

Ten slotte sprak Prof.dr. Arjo Klamer van de Erasmus Universiteit Rotterdam en tevens vriend van Harmen Verbruggen over ‘Kan strategisch plannen leiden tot een betere toekomst?’

Na de korte lezingen vond er een debat plaats tussen de bovengenoemde sprekers en Jaap Winter (voorzitter van het CvB) onder leiding van Felix Rottenberg. Het publiek werd daarbij uitgenodigd vragen in te brengen waarop het panel kon reageren.

Voordat het debat begon kwam tot grote verrassing van iedereen de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes, Harmen toespreken. “Ik kan ervoor zorgen dat een van je wensen in vervulling kan gaan, namelijk Sinterklaas worden,” vertelde hij. Verder roemde hij zijn enorme organisatorische en bestuurlijke inzet. Al sinds 1971 speelt Harmen een prominente rol aan de Vrije Universiteit Amsterdam, als student, promovendus, onderzoeker, directeur van het Instituut voor Milieuvraagstukken, hoogleraar milieueconomie, en uiteindelijk als decaan. Hij is een buitengewoon betrokken en bekwaam bestuurder voor wie groot gezag en zeer veel waardering bestaat. Hij heeft – naast zijn participatie in talloze nationale en internationale adviesorganen – de laatste tien jaar de faculteit geleid door soms woelige wateren. Ook heeft Harmen Verbruggen een grote bijdrage geleverd aan onderzoek op gebied van milieueconomie. Dit blijkt onder andere uit het feit dat hij tot de top-5% van meest geciteerde economen behoort.
 
Na zijn toespraak reikte de burgemeester een Koninklijke onderscheiding uit aan de ontroerde oud-decaan. Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. 

De leiding van het symposium was in handen van Willem Verschoor, huidige decaan van SBE.
 
Na afloop van het symposium vond een receptie plaats.

Bekijk de foto's.