Welke impact heeft het lezen van literatuur op hoe mensen zichzelf en anderen waarnemen?

Paul Jansen (Management & Organisatiekunde), Matthijs Bal (voormalig VU, tegenwoordig werkzaam aan de universiteit in Bath, Groot-Brittannië) en Frank Hakemulder (Universiteit Utrecht) hebben 900.000 euro subsidie ontvangen van NWO voor het project Uses of Literary Narrative Fiction in Social Contexts: Changes in Self and Social Perceptions

In dit multidisciplinaire project waarin samengewerkt wordt door literatuurwetenschappen (Universiteit Utrecht), onderwijskunde (UvA), en bedrijfskunde (VU), wordt nagegaan welke impact het lezen van literatuur heeft op hoe mensen zichzelf en anderen waarnemen. Op de VU zal een promovendus zich met name bezig houden met de vraag welke invloed het lezen van literatuur heeft op de identiteit van werknemers in relatie tot hun werk, en in relatie tot anderen op hun werk. Specifieker gesteld zal, door middel van zowel experimenten als veldonderzoek onder werknemers en managers, nagegaan worden hoe en waarom lezen van literatuur invloed kan hebben op werkuitvoering, op hoe men reflecteert op het werk en op hoe men zich zelf ziet in relatie tot het werk. Het uitgangspunt van het onderzoek is dat literatuur mensen de mogelijkheid biedt te spelen met mogelijke andere levensinvullingen (‘alternatieve zelven’) en daardoor te komen tot verbreding en ontwikkeling van de eigen persoon op een manier die niet eenvoudig via andere wijzen te realiseren is. Door literatuur krijgen mensen dus de mogelijkheid om de zelfwaarneming in relatie tot hun werk in beeld te brengen en aan te passen om zo te groeien in onder andere openheid en emotieregulatie.
      

Jansen, P.
Paul Jansen
Nagegaan zal worden hoe dit uiteindelijk bijdraagt aan concrete werkuitkomsten als innovatie, hulpgedrag en samenwerken. Als de essentie van een werkloopbaan bestaat uit ‘laat mensen veel beleven’, dan kan literatuur een belangrijke bijdrage leveren aan deze beleving – zeker als er, zoals met name jonge medewerkers nogal eens constateren, op het werk maar weinig valt te beleven.

Informatie over dit onderzoek kan opgevraagd worden bij Prof. dr. Paul Jansen, Management en Organisatiekunde, de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, P.G.W.Jansen@vu.nl