Publicaties

Dissertaties

Wruck, S. (2014, Juni 30). Warehouse Operations Revisited. VU Vrije Universiteit (159 pag.) (Amsterdam: ABRI). Prom./coprom.: prof. dr. I.F.A. Vis & prof. dr. J. Boter.

Veel online retailers hanteren een tolerant retourbeleid, met als gevolg dat tot wel 75 procent van de verkochte producten wordt teruggestuurd. Al deze producten moeten weer terug op voorraad worden gelegd, terwijl tegelijkertijd andere medewerkers bezig zijn om orders te verzamelen. Als deze processen worden gecombineerd, kunnen online retailers gemiddeld zestien procent van de kosten besparen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Susanne Wruck.
In veel magazijnen worden voor een efficiënt orderverzamelproces meerdere orders samengevoegd tot één grote batch die aan een enkele medewerker wordt toegewezen. Door het verzamelen van orders en het terugleggen van retouren te integreren, kunnen meer taken tijdens de rondgang door het magazijn worden verricht. In het magazijn van een bibliotheek leidt deze methode tot een kostenbesparing van 41 procent.
Wruck ontwikkelde een genetisch algoritme waarmee het mogelijk is om op basis van een batch met zowel orders als retouren de kortst mogelijke looproute door het magazijn te berekenen. Omdat de samenstelling van een batch direct van invloed is op de loopafstand onderzocht Wruck ook wat de mogelijkheden zijn om het samenstellen van batches en berekenen van looproutes te combineren. Daarvoor ontwikkelde zij een methode die is gebaseerd op een iteratieve lokale zoekmethode en verscheidene neighbourhood structuren. Uit een toetsing met een dataset uit de praktijk blijkt dat met deze methode gemiddeld 16 procent op de kosten kan worden bespaard.
Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE

Loon, R.R. van (2014, Februari 26). Tourism and the Economic Valuation of Cultural Heritage. VU Vrije Universiteit (Amsterdam: Tinbergen Institute). Prom./coprom.: prof. dr. P. Rietveld & prof. dr. J. Rouwendal.

Ruben van Loon bewijst in zijn promotieonderzoek dat cultureel erfgoed voor toerisme een belangrijke factor is en sterk verband houdt met de aantrekkelijkheid van een locatie. Het is een drijvende kracht achter bestemmingskeuzes van Nederlandse vakantiegangers en dagrecreanten. Ook laat hij zien dat cultureel erfgoed belangrijk is voor een winkellocatie. Beleidsmakers hebben zo argumenten om het behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed te onderbouwen en te versterken.
Cultureel erfgoed en toerisme hangen nauw samen. Onderzoek naar de economische waarde van toerisme is cruciaal om inzicht te krijgen in wat bezoekers waarderen op een bestemming. Cultureel erfgoed is een belangrijke 'trekker' voor toeristen en dus van grote waarde. Voor (lokale) beleidsmakers kan daarom het behoud van het erfgoed in hun bestuurlijk gebied van grote waarde zijn voor de (lokale) economie. De uitdaging voor beleidsmakers is om beslissingen juist af te wegen om de economische inkomsten of waarde voor alle belanghebbenden te verhogen, en het erfgoed op een duurzame wijze te behouden voor toekomstige generaties. De resultaten van Van Loons onderzoeken kunnen beleidsmakers helpen afgewogen beslissingen te nemen.

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE
 

Overige dissertaties

Belangrijke publicaties van de verschillende onderzoeksgroepen van SBE van de eerste helft van 2014

      

Onderzoeksgroep Strategic and Cooperative Decision Making (Afdeling Econometrie):

Onderzoeksgroep Time Series Econometrics (Afdeling Econometrie):

Onderzoeksgroep Combinatorial and Stochastic Optimization (Afdeling Econometrie):

Onderzoeksgroep Spatial, Transport and Environmental Economics (Afdeling Ruimtelijke Economie):

Onderzoeksgroep Economics (afdeling Economics):

Onderzoeksgroep Farms and Firms (Afdeling Economics):

Onderzoeksgroep Finance (Afdeling Finance):

Onderzoeksgroep Accounting (Afdeling Accounting):

Onderzoeksgroep Marketing Strategy (Afdeling Marketing):

Onderzoeksgroep Strategic Entrepreneurship (Afdeling Management en Organisatiekunde):

Onderzoeksgroep Human Resources (Afdeling Management en Organisatiekunde):

Onderzoeksgroep Logistics, Information, Networks and Knowledge (Afdeling Informatie, Logistiek en Innovatie):