Symposium ter nagedachtenis aan Piet Rietveld

Rietveld, Piet 2013Op 14 mei jl. organiseerde de afdeling Ruimtelijke Economie een symposium ter nagedachtenis aan onze geliefde collega Piet Rietveld die op 1 november 2013 overleed. Tijdens het symposium stond de rijke wetenschappelijke nalatenschap van Piet centraal. Door diverse sprekers, vanuit de afdeling en van daarbuiten, werd stil gestaan bij de wetenschappelijke bijdragen van Piet aan de ruimtelijk economie in het algemeen en op de terreinen van evaluatiemethoden, regionale economie en vervoerseconomie in het bijzonder. “Van zijn 971 publicaties is maar liefst 57% geciteerd. Zijn proefschrift uit 1980 'Multiple objective decision methods and regional planning' behoort nog altijd tot de top 10 van geciteerde werken en is vorig jaar nog geciteerd.”

Ook werd stil gestaan bij de enorme betekenis die Piet heeft gehad voor de afdeling Ruimtelijke Economie en de School of Business and Economics, en bij de impact van zijn werk, zowel in wetenschappelijke zin als voor maatschappij en beleid. Het herdenkingssymposium werd voorgezeten door Erik Verhoef en Henri de Groot. Andere sprekers waren Bert van Wee (TU Delft), Peter Nijkamp (SBE), Frank Bruinsma (SBE), Oedzge Atzema (Universiteit Utrecht), Wim Derksen (EUR) en Carl Koopmans (SBE).

Tijdens het symposium werd bekend gemaakt dat de faculteit en afdeling een Piet Rietveld Scholarship ingesteld hebben voor Masterstudenten uit een ontwikkelingsland met ingang van 1 september 2014. Het Scholarship omvat het collegegeld en een bijdrage aan de kosten van levensonderhoud. Ook werd een eerste exemplaar overhandigd van een biografie aan Marjoke Rietveld.

Biografie Piet Rietveld
Foto’s