Tussenstand onderzoek

Welk onderzoek wordt er momenteel uitgevoerd door onderzoekers van de faculteit? Hieronder treft u drie korte stukjes aan over het onderzoek van dr. Sabien Dobbelaere (Economics), dr. Kobe Millet (Marketing) en Ruben van Werven (PhD M&O).

Distortions and imperfections

My main research builds on the belief that product and labor markets are intrinsically characterized by distortions and imperfections. It is also motivated by the observation that many phenomena move an economic entity away from the neoclassical setup where a variable input factor’s estimated marginal product is equal to its measured payment. Based on the gap methodology, which essentially starts from the observation that any factors that create misallocation of resources can be thought of as generating wedges in the first-order conditions of firm optimization problems,  Jacques Mairesse and I have developed a tractable theoretical and econometric framework for testing the type and the degree of imperfections in product and labor markets. We have applied this framework to address various research questions using firm panel data. Using a random coefficient framework, we have identified sizeable within-industry firm dispersion in product and labor market imperfections in France which is related to firm differences in capital and technological intensity. Combining firm, industry and country-level perspectives for France, Japan and the Netherlands, we have confirmed that our framework is capable of (i) capturing structural institutional differences in terms of regulatory policy and the industrial relations system and (ii) discerning whether either market power on the supply side or market power on the demand side is predominantly responsible for introducing allocative inefficiencies through distorting factor prices in labor markets. We are currently examining the extent to which product and labor market imperfections might impact aggregate total factor productivity via generating misallocation of resources in Belgium and the Netherlands.

Sabien Dobbelaere, UHD Afdeling Economics, sabien.dobbelaere@vu.nl

 


Bedreigingen en interesse in schoonmaakproducten: het wegwassen van stress

 foto 2Eén van de projecten waar ik momenteel op focus, bestudeert de potentiële relatie tussen (psychologische) bedreigingen en consumenteninteresse in schoonmaakproducten. Uit de gedragsbiologische literatuur blijkt dat onvoorspelbare situaties, sociale spanning of andere bedreigende stressoren schoonmaakgedrag (“grooming”) uitlokken bij verschillende diersoorten (waaronder ratten en apen) en dat dit gedrag ervoor zorgt dat de stress verminderd wordt. Mensen ervaren ook vele stress-inducerende bedreigingen, denk bijvoorbeeld aan een “Grexit”, 9/11 of de angst voor aanslagen van teruggekeerde Syriëstrijders, en bijgevolg stellen we ons de vraag (a) of de interesse in schoonmaakproducten stijgt wanneer consumenten dit soort bedreiging ervaren en (b) indien zo, of dit komt doordat schoonmaken helpt bij het reduceren van stress. Consistent met de dierlijke bevindingen suggereren o.a. Gfk data uit Duitsland dat terwijl het volledige fast moving consumer goods segment daalt in 2009 ten opzichte van voor de crisis in 2008, de subcategorie “schoonmaakproducten” stijgt. Verder tonen we in enkele experimentele studies aan dat wanneer mensen zich bedreigd voelen er inderdaad een verhoogde voorkeur is voor schoonmaakproducten (en niet voor andere producten) en dat schoonmaken/reinigen effectief zou kunnen werken bij het verminderen van de stress die dergelijke bedreigingen veroorzaken.

Kobe Millet, UHD Afdeling Marketing, kobe.millet@vu.nl

 De macht van argumenten
jpgBeginnende ondernemers hebben vaak moeite om de investeringen te verkrijgen die ze nodig hebben om hun startup verder te ontwikkelen en te laten groeien. Een belangrijke reden hiervoor is dat het voor investeerders lastig in te schatten of en hoe snel een startup zal groeien, omdat er nog weinig informatie beschikbaar is om de investeringsbeslissing op te baseren. Deze onzekerheid veroorzaakt een sceptische houding bij investeerders ten opzichte van startende ondernemingen en weerhoudt ze er vaak van om tot investeren over te gaan.

Bestaand onderzoek stelt dat beginnende ondernemers gevoelens van onzekerheid onder investeerders kunnen verminderen door zich te positioneren als legitiem en onderscheidend. Met andere woorden: het is van belang voor ondernemers om te benadrukken dat hun startup overeenkomsten met gevestigde ondernemingen vertoont, maar op bepaalde punten ook verschilt van deze bedrijven. In de eerste studie van mijn proefschrift hebben we een theoretisch overzicht gemaakt van de typen argumenten die geschikt zijn om investeerders te overtuigen van de legitieme onderscheidenheid van een startup. In de tweede studie gaan we dieper in op de argumentatie van beginnende ondernemers door met behulp van ons argumentatie-framework een analyse van elevator pitches te maken, om zodoende te onderzoeken wat een pitch overtuigend maakt.

Ruben van Werven, PhD bij M&O, r.van.werven@vu.nl

 

Referentie
Van Werven, R., Bouwmeester, O., and Cornelissen, J.P. (2015). The power of arguments: How entrepreneurs convince stakeholders of the legitimate distinctiveness of their ventures. Journal of business venturing, 30 (4): 616-631