Subsidies en prijzen

Svetlana Khapova heeft de Emerald Literati Network Outstanding Reviewer Award for Excellence 2016 gewonnen
Khapova, SNProf. dr. Svetlana Khapova (afdeling M&O) heeft in 2015 een belangrijke bijdrage geleverd als reviewer van het tijdschrift Career Development International. Voor deze bijdrage is ze beloond met de Emerald Literati Network Outstanding Reviewer Award for Excellence 2016.

Evgenia Lysova heeft de Emerald Literati Network Award for Excellence 2016 gewonnen
Lysova, Evgenia Evgenia Lysova (UD bij afdeling M&O) heeft deze prijs gewonnen met haar paper “The role of the spouse in managers’ family-related career sensemaking”, gepubliceerd in Career Development International (2015, volume 20). Co-auteurs van de paper zijn Konstantin Korotov (ESMT Berlin), Svetlana Khapova (VU) en Paul Jansen (VU).

Jochem Hummel wint ABCD Reviewing Award van de OMT Division van de Academy of Management
Jochem Hummel Jochem Hummel (PhD bij de afdeling ILI) heeft de Above and Beyond the Call of Duty (ABCD) Reviewing prijs gewonnen. Zijn werk is gekozen uit meer dan 1000 reviewers die afgelopen jaar actief zijn geweest wat een bijzondere prestatie is.

Best Student Paper Award voor Joost Berkhouts’ onderzoek op Google PageRank
Joost Berkhout Joost Berkhout (PhD bij de afdeling Econometrie/OR) heeft de the Best Student Paper Award gewonnen op de International Workshop on Discrete Event Systems (WODES) 2016 voor zijn paper "Google's PageRank Algorithm for Ranking Nodes in General Networks". Het congres vond plaats in Xi’an in China.

Marije Noordhoek wint de VLM scriptieprijs
Marije Noordhoek Marije Noordhoek (PhD bij Logistiek) heeft de scriptieprijs van de Vereniging Logistiek Management gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de masterscriptie die de belangrijkste bijdrage levert aan wetenschap en innovatie in de logistieke sector. Ze heeft met haar scriptie een raamwerk ontwikkeld om de prestaties van complexe logistieke ketens te analyseren en visualiseren zoals gemiddelde voorraad, doorlooptijd en doorstroomsnelheid. Door gebruik te maken van een iteratief proces van simulatie en optimalisatie biedt deze scriptie als eerste een raamwerk om voorraadniveaus te optimaliseren in een multi-echelon netwerk met een (s, S) voorraadbeleid, backorders en een opgelegde fill rate.

Martijn van den Assem ontvangt Vidi beurs voor onderzoek naar economisch gedrag op de TV
Martijn van den Assem Met deze prestigieuze beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) van €800.000 kan Martijn van den Assem (Universitair Hoofddocent bij de afdeling Finance) 5 jaar onderzoek doen naar economisch gedrag op de TV. Hij zal dit onderzoek samen met een postdoc die op dit project zal worden aangesteld uitvoeren.

Wouter Stam en Joris Ebbers (UvA) ontvangen een KIEM-beurs van NWO
Wouter Stam (Hoogleraar bij de afdeling M&O) en Joris Ebbers hebben een KIEM Beurs gekregen voor hun onderzoek "Multiplex networks in creative industries incubators and firm performance”. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in samenwerking met B.Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.

Het programma Creatieve industrie - KIEM heeft als doel om het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het midden- en klein bedrijf (MKB), te stimuleren. Met behulp van een KIEM-financiering kunnen consortia (bestaande uit minimaal één onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal één private partner) een langduriger samenwerkingsverband opzetten. Ook is het via KIEM mogelijk om een kennisvraag van een private partij nader uit te werken.

Ceren Ozgen heeft de Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship ontvangen
Ceren Ozgen (onderzoeker bij de afdeling Ruimtelijke Economie) heeft de beurs van €200.000 ontvangen voor haar onderzoek “Making Sense of Education and Skills in a World of Super Mobility”. Het onderzoek zal voornamelijk worden uitgevoerd aan de University of Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. De Europese Marie Skłodowska Curie beurzen zijn beurzen voor individuele onderzoekers die (tijdelijk) in het buitenland willen werken.

Wendy Janssens ontvangt de DFID-ESRC beurs voor onderzoek naar huiselijk geweld gericht tegen vrouwen
Janssens, W Wendy Janssens (Universitair Hoofddocent bij sectie ontwikkelingseconomie) heeft de beurs ontvangen samen met Oxford University en de Amsterdam Institute for International Development van het UK Department for International Development (DFID) en de Economic and Social Research Council (ESRC) voor drie jaar. De studie is vooral geïnteresseerd in de verschillende causale mechanismen die van invloed zijn op huiselijk geweld.

NWO TOP beurs voor Neil Olver
Neil Olver Neil Olver (universitair docent bij de afdeling Econometrie/OR) heeft deze prestigieuze beurs van NWO ontvangen voor zijn onderzoek "Understanding dynamic aspects of traffic". Een promovendus zal worden aangesteld op dit project om samen met Neil dit onderzoek uit te voeren.


Paul Jansen, Brian Spisak en Peer van der Helm (HS Leiden) hebben een NWO beurs ontvangen
Paul Jansen, Brian Spisak (beiden van de afdeling M&O) and Peer van der Helm (Docent Hogeschool Leiden) hebben de beurs van € 133,000 van de Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO, programme ‘Promotiebeurs voor leraren’) ontvangen voor de financiering van het promotieonderzoek van Veronique van Miert met de titel “'Omdat ik het zeg', een balans behouden tussen handhaving en het maken van contact in risicosituaties".

Leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen een beurs krijgen voor een promotieonderzoek. Het doel is de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Ook verhoogt een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs en versterkt het de aansluiting tussen universiteiten en scholen.

Bas van der Klaauw krijgt Vicibeurs
Bas van der Klaauw Met de beurs van € 1,5 miljoen kan hoogleraar Economics Bas van der Klaauw de komende vijf jaar onderzoek doen naar de effectiviteit van het 'mismatch'-beleid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Met deze beleidsevaluatie kunnen er verbeteringen worden aangedragen. De Vicibeurs wordt jaarlijks toegekend aan topwetenschappers.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent deze Vicibeurzen jaarlijks toe om wetenschappelijk talent te stimuleren.

Sylvie Bleker wint Compliance Award 2015
Sylvie Bleker wint Compliance Award 2015 De Compliance Award wordt sinds 2004 jaarlijks uitgereikt aan de persoon of de instelling die zich in dat jaar bijzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor het vakgebied compliance en de professionalisering van de compliancefunctie in het bijzonder. Sylvie Bleker is hoogleraar bij de Post-Graduate opleiding Compliance & Integriteit Management.

Henk Scholten ontvangt Lifetime Achievement Award van Geospatial Media and Communications
Henk Scholten Henk Scholten, CEO Geodan, Directeur SPINlab en hoogleraar bij de afdeling ruimtelijke economie heeft van Geospatial Media and Communications de Lifetime Achievement Award ontvangen. De onderscheiding werd op 25 mei 2016 uitgereikt tijdens het Gala en Awards dinner als onderdeel van het GeoSaptial World Forum 2016 in Rotterdam.

Koninklijke onderscheiding voor emeritus hoogleraar Jan Willem Gunning
Jan Willem Gunning Tijdens de Akademiemiddag van de KNAW ontving emeritus hoogleraar Economics, Jan Willem Gunning, uit handen van burgemeester Marc Witteman van de gemeente Stichtse Vecht een koninklijke onderscheiding. Gunning werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding als blijk van waardering voor de belangrijke bijdrage die hij tijdens zijn carrière heeft geleverd op de terreinen ontwikkelingseconomie, ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding.