Verslag Alumni-event van de Master Accounting en Control, 14 juni 2017

Door: Eelke Wiersma (Afdeling Accounting)

Op 14 juni 2017 vond het tweede alumni event van de master Accounting & Control (A&C) plaats. Dit event werd georganiseerd in samenwerking met Career Services & Alumni Relations. Het evenement werd bijgewoond door bijna veertig masterstudenten, alumni, docenten en onderzoekers van de opleiding. Het bestond uit een seminar “Informatiemanagement in het digitale tijdperk: de rol van de controller” en een borrel.

Centraal in het seminar stond de vraag hoe bedrijven hun informatiestrategie ontwikkelen in een tijd waarin het aanbod van informatie nagenoeg oneindig is. Binnen dit onderwerp werd bovendien de rol van de controller in deze veranderende omgeving besproken en hoe de masteropleiding hierop kan anticiperen. Hoofdspreker bij het seminar was Pascal Visée, momenteel lid van de raad van commissarissen van onder andere Rabobank en de supermarktketen Plus. Hij putte met name uit voorbeelden van zijn voormalige werkgever Unilever waar hij de hele financiële organisatie heeft gereorganiseerd. De kern van zijn betoog was dat de meeste bedrijven vooral gericht zijn op het beheren van de IT-infrastructuur en op buzzwords zoals big data, maar géén strategie en organisatiestructuur hebben voor ‘end-to-end’ informatiemanagement. Bij Unilever was een eerste stap naar zo’n strategie en structuur om alle bestaande rapportages in één centrale bibliotheek onder te brengen. Hieruit bleek niet alleen dat er wereldwijd 12.000 verschillende rapportages werden opgeleverd, maar ook dat hiervan een derde nooit werd gedownload en dus direct kon worden geschrapt. Een volgende en nog doorgaande stap was om de periodieke rapportages verder te rationaliseren en te automatiseren, vanuit het besef dat het relatieve belang van dergelijke rapportages sterk zal afnemen. In plaats daarvan richt de aandacht zich op de opslag en het beheer van de explosief toenemende onderliggende masterdata en op het faciliteren van analyse van deze data door de gebruikers zelf. De menskracht die wordt bespaard in de rapportagefunctie kan worden besteed aan data-analyse om beslissingen te ondersteunen. Deze functie wordt dan ook veel belangrijker. Data-analyse is echter geen doel op zich. Het uiteindelijke doel is te komen tot ‘knowledge management’ in de zin dat de onderneming de beschikbare kennis en informatie beheert in processen die zijn opgebouwd rond het zo goed mogelijk bedienen van de klanten.

Na de inleiding reflecteerden twee panelleden op dit onderwerp vanuit hun eigen beroepspraktijk. Sophie van de Putte, business controller bij Rituals Cosmetics, gaf aan dat bij Rituals momenteel ook veel aandacht uitgaat naar het opzetten van één database waar iedereen, niet in het minst zijzelf, zijn data uithaalt. Dit wordt vaak omschreven als “one version of the truth”, zodat er geen discussie kan ontstaan over de cijfers zelf. Bij data moet dan niet alleen worden gedacht aan financiële gegevens als omzetten en kosten, maar met name ook aan operationele data en klantdata. Bijvoorbeeld in hoeverre over producten getwitterd wordt. Vervolgens ontstond er discussie wie dit proces moest beheren. Binnen Rituals valt dit onder de financiële functie, omdat die van oudsher de meeste expertise heeft in databeheer en data-integriteit. Pascal Visée gaf aan dat hierbij altijd een risico bestaat dat personen met andere functies binnen een organisatie, zoals de marketeer of de verantwoordelijke voor de value chain, andere ideeën hebben over data die verzameld moeten worden en een primaat van de financiële functie niet willen accepteren. Bij Unilever gaven ze daarom uiteindelijk er de voorkeur aan informatiemanagement als een aparte functie in te richten die alle andere functies ondersteunt. Vervolgens werd aandacht besteed aan het type vaardigheden die belangrijker worden voor de controller als de data-analyse functie belangrijker wordt. Sophie gaf aan dat bij de selectie van nieuwe controllers en data-analisten steeds meer wordt gekeken naar het academisch denkniveau en analytische vaardigheden.

Het tweede panellid, zelfstandig consultant Heimrich Roetman, besprak de mogelijkheden die software, zoals bijvoorbeeld Qlik Sense, elke gebruiker geeft om snel inzichtelijke rapportages en analyses te maken. Hij ondersteunt  zijn klanten bij de ontwikkeling van dashboards ten behoeve van prestatiemeting en het gebruik van gespecialiseerde software om data-analytics uit te voeren. Controllers waarmee hij samenwerkt in zijn projecten komen lang niet altijd meer vanuit een financiële opleiding, omdat het om kunnen gaan met software en het uitvoeren van data-analyse relatief belangrijker is geworden dan kennis van rapportageprocessen.

alumni_event_01Voorzitter Tom Groot, directeur van het onderzoeksinstituut Amsterdam Research Centre in Accounting (ARCA) en hoogleraar bij de afdeling Accounting aan de VU modereerde de sessie. De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel. De deelnemers en de opleiding kijken terug op een geslaagd 2de alumni evenement.