Nieuws

FEWEB wordt School of Business and Economics

Vanaf 1 september gaat de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) verder als School of Business and Economics (SBE).

Deze naamswijziging maakt onderdeel uit van een bredere strategie en sluit aan bij de ambities van de faculteit op het gebied van internationalisering. Met SBE willen we het huidige aanbod aan Engelstalige opleidingen uitbreiden, de AACSB-accreditaties in Business en Accounting verkrijgen, de samenwerking met het bedrijfsleven intensiveren en meer kennis uitwisselen met partneruniversiteiten in Nederland en wereldwijd.

De nieuwe naam voorziet niet alleen in de behoefte aan een internationaal erkende naam, maar doet ook recht aan het brede karakter van onze organisatie en de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek.

logo_SBE

Hermine Weijland Fellowship voor vrouwelijk talent FEWEB

Met ingang van 2017 heeft de faculteit het Hermine Weijland Fellowship opgericht met als doel het bevorderen van in- en doorstroom van vrouwelijk wetenschappelijk talent. Met het implementeren van dit prestigieuze fellowship beoogt de faculteit veelbelovende vrouwelijke wetenschappers aan te trekken en de gender-diversiteit aan de top te verbeteren.

Het Hermine Weijland Fellowship richt zich op veelbelovende wetenschappers, met een onderzoeksgebied binnen Economie of Bedrijfskunde. Van kandidaten wordt verwacht dat ze zich onderscheiden door aantoonbare potentie en ambitie om zich binnen de gestelde termijnen te ontwikkelen tot een professorabel wetenschapper met een herkenbaar onderwijs- en onderzoeksprofiel. Elk jaar zullen 2 UD’s /UHD’s worden aangesteld als Hermine Weijland Fellow.

Het fellowship draagt de naam van Hermine Weijland (1932-2001) die vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw zowel als student als wetenschapper verbonden is geweest aan de faculteit. Ze was één van de eerste vrouwen die aan de faculteit is gepromoveerd en wist een succesvolle wetenschappelijke carrière op te bouwen. Hermines levenswijze en zienswijze kunnen een inspiratie vormen voor de vrouwelijke wetenschapper van nu. Lees de korte beschrijving van de levensloop van Hermine Weijland.

Hermine_Weijland_web