Onderzoekers in de pers

Onderzoekers van de faculteit verschijnen met enige regelmaat in de Nederlandse Pers. Hieronder treffen jullie een aantal voorbeelden aan:

“Er wordt in Nederland steeds vaker gesproken over de razendsnelle Hyperloop-trein. In 2021 wil men starten met de aanleg van het eerste traject tussen twee steden en dan zal Nederland het eerste land zijn waar de hyperloop wordt geïmplementeerd. Ik betwijfel echter of een Hyperloop in alleen Nederland de moeite waard is. We moeten naar mijn mening de toepassing zien op een grotere, Europese schaal. Daarbij zouden er wel knooppunten in Nederland kunnen zijn.”
Wout Dullaert, Nu.nl, 3 juli 2017

“Er is geen duidelijkheid over regels die voor accountants gelden bij controle van jaarrekeningen. Dus bepaalt een accountant zelf wat hij controleert en hoe diep die controle gaat. Probleem is dat toezichthouder AFM zelf de normen invult en de accountants daar op afrekent, zegt Marianne van der Zijde, registeraccountant. De oplossing zou kunnen zijn dat de sector zelf komt met een nadere invulling van de normen. Dan worden ze tenminste niet meer afgerekend op normen die de AFM hanteert en waar ze het eigenlijk niet mee eens zijn. Ik ben het daar niet mee eens. Het klopt dat de regels voor de controle niet in detail voorschrijven wat er moet gebeuren, maar dat is ook niet de bedoeling. Omdat de situatie van bedrijf tot bedrijf verschilt, moet er ruimte blijven voor een inschatting van de risico's en de daarbij passende controle-aanpak. Dat betekent dat de accountant vindt dat hij in het ene geval heel diep in de details moet gaan, maar in een ander geval juist kan volstaan met beperktere werkzaamheden. Dit professionele oordeel van de accountant speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van de controle.”
Arjen Brouwer, FD.nl 27 juni 2017

“Tot 1 juli kunnen ze er nog terecht tegen een vriendenprijsje van 60 cent per dag, maar daarna verzesentwintigvoudigt hun werkgever het parkeertarief. Het opmerkelijke aan het nieuws is niet dat het LUMC deze stap zet, maar dat zo weinig werkgevers hetzelfde doen. Een van de simpelste manieren om mensen meer van de fiets of het openbaar vervoer gebruik te laten maken, is door personeel niet meer gratis te laten parkeren bij hun werkgever. Je hoeft in de praktijk maar een klein bedrag te vragen - zeg 1 tot 3 euro per dag - om het parkeergebruik substantieel terug te brengen.”
Jos van Ommeren, Nederlands Dagblad, 26 juni 2017

“Terwijl veel managementtheorieën langs een wetenschappelijke meetlat uiteenvallen, vinden ze gretig aftrek onder bestuurders en ondernemers. Ik heb geprobeerd erachter te komen hoe die managementmodellen worden gemaakt. En dan blijkt dat de commerciële voordelen van zo’n model significant kunnen zijn voor de bedenker. Consultantsbedrijf McKinsey wist de omzet te vervijfvoudigen na de promotie van het 7S-model en het concept van de bedrijfscultuur. Mijn boodschap naar managers toe is dan ook: "Weet wat je eet". Je kunt het vergelijken met het KRO-programma de Keuringsdienst van Waarde. Daar zeggen ze niet dat je dit of dat moet eten, maar ze laten wel zien wat je eet. En als het dan gaat over managementmodellen: Weet hoe je wordt verleid door de bedenkers van die managementtheorieën. Wat je eet, heeft belangrijke consequenties voor je gezondheid. Langs welke lat meet je je organisatie af? Het wordt problematisch als je een model als universele waarheid ziet. Veel managementboeken hebben als gemeenschappelijke noemer dat ze het management als heel erg belangrijk zien en promoten in een organisatie. Je kan je afvragen of dat wel zo is.”
Stefan Heusinkveld, Nu.nl, 20 juni 2017

“Makelaars die een vast tarief hanteren verkopen een huis eerder en tegen een hogere prijs dan makelaars die een percentage van de verkoopprijs opstrijken. Bovendien zijn de vaste prijsmakelaars ook nog eens goedkoper in de meeste gevallen. Toch kiezen huizenverkopers massaal voor de dure makelaars. Uit het onderzoek blijkt dat de goedkope makelaars gemiddeld een 2,7 procent hogere prijs uit het vuur slepen voor de verkoper. Bovendien verkopen ze de huizen sneller.”
Arjen Siegmann, AD/Algemeen Dagblad, 12 juni 2017

“Het verwijt van de Amerikaanse president Donald Trump dat het Duitse handelstekort met de VS ten koste gaat van Amerikanen, raakt kant nog wal. De handelsprestaties van de VS moeten vergeleken worden met die van de gehele eurozone en niet alleen die van Duitsland. Trump weet kennelijk niet wat eerstejaarsstudenten leren. Als je vaststelt dat de VS een tekort heeft in de handel, moet je je afvragen hoe zich dat tot de rest van de economie verhoudt. Als de Amerikanen meer gaan sparen en de overheidstekorten terugdringen, verdwijnt het handelstekort vanzelf. Dat is gewoon boekhouden. Geïsoleerd naar alleen handelsbalansen kijken deden we twee eeuwen geleden. We weten inmiddels ook dat de aarde niet plat is.”
Eric Bartelsman, Het Financieele Dagblad, 1 juni 2017

“De eurocrisis leert dat het goed zou zijn nieuwe beleidsregels op te nemen voor landen met grote spaaroverschotten (oftewel structurele onderbesteding). Tot dusver zijn dergelijke beleidsregels er niet en ligt de aanpassingslast volledig bij de tekortlanden. Daarmee is de eurozone rigider dan de stelsels van de Gouden Standaard en Bretton Woods. Niet alleen vergroot dit de problematiek voor de tekortlanden, maar overschotlanden doen zichzelf ook tekort omdat het groeitempo onnodig laag wordt gehouden. Het instellen van evenwichtige spelregels voor overschot- en tekortlanden zou het leven voor allemaal een stuk vrolijker maken.”
Wim Boonstra, Het Financieele Dagblad, 20 mei 2017

“Eerder lieten vooral de prijsvechters onder de luchtvaartmaatschappijen hun passagiers betalen voor het inchecken van hun bagage. De duurdere, luxere maatschappijen nemen die tactiek steeds vaker over. Mensen reizen steeds vaker voor korte tijd, gaan bijvoorbeeld maar een weekend weg. Dan kun je het prima redden met alleen handbagage. Een koffer laten vervoeren in het bagageruim kost alleen maar geld en na de vlucht moet je dan ook nog wachten bij de bagageband. Echter, door handbagage is de doorstroom bij de veiligheidscontrole trager. Dat Schiphol reizigers wijst op de eigen verantwoordelijkheid bij het voorkomen van lange rijen, is gerechtvaardigd. Wie met erg veel handbagage in de rijen voor de veiligheidscontrole staat te klagen, moet beseffen dat hij of zij zelf bijdraagt aan het probleem.”
Eric Pels, De Volkskrant, 17 mei 2017

“Het is een 'pechgroep' die op het dieptepunt van de crisis zijn baan is kwijtgeraakt. De economie draait al weer een tijdje goed en werkgevers nemen weer personeel aan. Maar bij voorkeur jongeren en mensen die nog niet lang werkloos zijn. Wie nu werkloos wordt, vindt veel sneller werk. De pechgroep niet. Daarvoor zitten ze te lang thuis. Anderen gaan voor. Het derde jaar WW weer in het leven roepen helpt niet. Hoe langer iemand in de WW zit, hoe lastiger het is weer aan de slag te komen. Dat weten we al zo lang. Dan helpt een derde jaar thuiszitten echt niet.”
Bas van der Klaauw, De Volkskrant, 15 mei 2017

“De aandacht gaat niet naar de alfahulp, maar naar de accountant. Gemeenten en zorgverleners breiden de afdelingen Aanbestedingen, Inkoop, Control en Financiën uit ten koste van de zorg. Zo zijn bij een zorginstelling dertig hulpverleners ontslagen om geld vrij te maken voor mensen die zich bezighouden met regels. Het doel van de decentralisatie was om de zorg dicht bij de mensen te brengen en de kosten beheersbaar te houden. Maar nu is het onbeheersbaar. We zien alleen maar meer lokale bureaucratie, terwijl de oude bureaucratische laag bij het rijk óók nog bestaat.”
Gerda van Dijk, AD/Algemeen Dagblad, 18 april 2017

“Sparen is sinds de invoering van de AOW en het aanvullend pensioen veel minder belangrijk geworden. Wie een vaste baan heeft en die veertig jaar uitoefent, heeft geen extra besparingen nodig om een goede oude dag te hebben.”
Mauro Mastrogiacomo, Nederlands Dagblad, 14 april 2017

“America first, Brexit, opkomende nationalistische partijen… Allemaal erg verklaarbaar vanuit de speltheorie. Sterker nog, als je het beste voor ieder land wilt, zonder rekening te houden met de reactie van andere landen, dan is het inderdaad vaak het beste voor je land om bijvoorbeeld handelsakkoorden op te zeggen, invoerrechten te introduceren, uit de Europese Unie te stappen et cetera. Het probleem is: de andere landen passen hun strategie ook aan. Het zou erg kortzichtig zijn om daar geen rekening mee te houden. Maar dat is nu precies wat in het populisme gebeurt.”
Jacco Wielhouwer, Trouw, 3 maart 2017

“Praktijkervaring is een belangrijke bron van kennis. Afgezien van boerenverstand en praktijk zijn er vier informatiebronnen op ¬basis waarvan bedrijven hun beslissingen moeten nemen die leiden tot veranderingen; data afkomstig uit de organisatie zelf, informatie van stakeholders, professionele ervaring en inzichten, en wetenschappelijk onderzoek. De beste besluiten ontstaan wanneer bedrijven al deze vier bronnen raad¬plegen. Maar wat dat laatste punt betreft, wetenschappelijke informatie, laten bedrijven nogal eens steken vallen. Veel claims over hoe verander¬management zou werken blijken mythen te zijn.”
Wouter ten Have, Het Financieele Dagblad 25 februari 2017

“Het bedrijfsleven lijkt massaal op zoek te zijn naar toepasbare kennis over Big Data. Bedrijven lijken Big Data te zien als de Heilige Graal. Er zijn maar weinig bedrijven hier aan de Zuidas, waar we nog niet zijn uitgenodigd. Big Data wordt gezien als een soort Haarlemmerolie. Bedrijven willen weten wat het is en wat het gaat betekenen in de toekomst. Ik kan mijn dagen al vullen met het bijpraten van al die organisaties over deze vragen. Je merkt ook dat de organisaties de waarde van data aan het ontdekken zijn. Primair gaat het dan om data waarmee je de processen wilt verbeteren in de organisatie. Nog beter is het om big data te gebruiken om te innoveren, met producten en diensten, om met behulp van data en analytics nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.”
Frans Feldberg, FD.nl, 24 februari 2017

“Erfpacht afkopen is ’riskant’. De gemeente doet nu alsof afkopen van erfpacht een goede deal is. Maar als je je huis verkoopt, is het nog maar de vraag of je die investering terugkrijgt. Als ze écht willen dat mensen hun erfpacht gaan afkopen, moet de gemeente de kosten daarvoor verlagen. Hun inschatting is dat de grond veel meer waard wordt, maar voor huizenbezitters is de marktwaardering relevant.”
Pieter Gautier, De Telegraaf 22 februari 2017

“Dat er nu banen zijn, wil niet zeggen dat robotisering uitblijft. Maar op wat voor termijn de robots dan wél op grote schaal het werk zullen overnemen van mensen, vind ik lastig om te zeggen. Wat de tractorbestuurders of koeriers dan moeten? Belangrijk is om voor de lange termijn te investeren in een leven lang leren. Het idee dat je heel je leven bij één baas werkt, is achterhaald. Het ligt voor de hand dat we meerdere taken of heel andere taken krijgen. Om de negatieve effecten van robotisering te dempen, zullen we moeten investeren in om- en bijscholing. Daarin kunnen zowel werkgevers, werknemers als kennisinstellingen stappen zetten.”
Henri de Groot, AD/Algemeen Dagblad, 13 februari 2017

“Ik heb de spiritualiteit en zelfhulp het bedrijfsleven zien binnensluipen de afgelopen tien jaar. Daar is niets mis mee: Zelfreflectie is erg van deze tijd, iedereen is tegenwoordig bezig met bewustwording. De werkvloer vormt daarop geen uitzondering, maar ik wil wel waarschuwen voor het ‘grijze gebied’. Het is prima je werknemers lessen zelfontplooiing te geven in de vorm van dit soort sessies. Maar de werkvloer moet geen praktijk worden. Een therapeut bezoek je buiten kantoortijden.”
Rob van Eijbergen, NRC.nl, 24 januari 2017

“We zijn tot de conclusie gekomen dat het naderhand scheiden van afval door de gemeente uiteindelijk goedkoper is én een grotere milieuwinst oplevert, dan het gescheiden ophalen en verwerken ervan. Gemeenten zouden dan moeten investeren in een verwerkingsmachine die het afval droogt, waardoor het plastic er makkelijker uit te halen is en er minder verbrand hoeft te worden. Dat levert kilo's meer gescheiden plastic afval op per inwoner. Logisch, want ook plastic van mensen die hun afval niet scheiden – omdat ze bijvoorbeeld in een flat wonen waar het niet gescheiden wordt opgehaald – wordt er zo uitgevist”.
Raymond Gradus, Brabants Dagblad, 19 januari 2017

“Beursbedrijven zitten midden in een race. Wie het snelst data tussen Frankfurt en Londen verstuurt wint. Een netwerk van radiotorens tussen de twee financiële centra moet microsecondes tijdwinst opleveren. Toch bestaan er nog steeds twijfels over het nut van de aanhoudende snelheidsrace. De voordelen van snelle handel, zoals grote liquiditeit en geautomatiseerde handel, hebben we nu feitelijk al. Nieuwe milliseconden tijdwinst gaan niet meer om maatschappelijk nut, maar om de verdiencapaciteit van de deelnemers aan de snelheidsrace. Hun investeringen moeten op de een of andere manier uit de handel worden terugverdiend.”
Albert Menkveld, Het Financieele Dagblad, 7 januari 2017

“Onverwachts is de Nederlandse bevolking fors gegroeid. Zijn er genoeg huizen, klaslokalen en ziekenhuisbedden? Maatregelen om de woningdruk te verlagen zijn dus nodig. Het huisvesten van meerdere (minderjarige) statushouders in één huis, het ombouwen van leegstaande kantoorpanden, bijvoorbeeld. Een andere maatregel is het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. Het kopen van een huis is nog steeds veel aantrekkelijker dan huren in de private sector. Bouw de hypotheekrenteaftrek af en er ontstaat eindelijk een grotere vraag naar de huur van woningen. Dat zorgt voor de broodnodige doorstroom vanuit de sociale huurmarkt.”
Jos van Ommeren, NRC.NEXT, 4 januari 2017

“Wie als ondernemer zaken doet in het buitenland, moet van tevoren goed bedenken hoe om te gaan met corruptiepraktijken en pogingen tot omkoping. Corruptie is ernstig. Het veroorzaakt veel grote maatschappelijke problemen. Milieurampen, onveiligheid in fabrieken, vrouwenhandel en drugscriminaliteit worden mede mogelijk doordat politici, ambtenaren, politie, douane en rechters omgekocht worden. Hoewel corruptie altijd een lastige zaak is, zijn er een aantal dingen die je als ondernemer kunt doen om je elders in de wereld te weren tegen corruptiepraktijken. Neem als bedrijf een helder standpunt in. Bereid medewerkers die naar het buitenland reizen voor op corruptieverzoeken. Werk in landen waar corruptie gangbaar is samen met andere (westerse) bedrijven. Volg de ontwikkelingen in 'corrupte' landen op de voet. Zorg voor een vertrouwde tussenpersoon als adviseur.”
Johan Wempe, Nu.nl, 10 december 2016

“Door de veranderingen op de arbeidsmarkt, zoals de flexibilisering, maar ook het steeds hogere vereiste opleidingsniveau, is de toezegging dat een bijstandsgerechtigde uit het granieten bestand een deel van verdiende inkomsten mag houden 'de meest werkzame route' om werkgevers mensen met een lage opleiding voor korte tijd aan te laten nemen.”
Pierre Koning, De Groene Amsterdammer, 7 december 2016

“Nederland heeft besloten om de F-35 te kopen en part of the deal is dat onze bedrijven onderdelen bouwen en het onderhoud verzorgen. Maar die aanschaf gebeurt met belastinggeld en omzet is geen winst. De voorspelde groei van de werkgelegenheid kan wel eens tegen vallen. De overheid heeft het over vier- tot vijfduizend banen. De mensen die aan de slag kunnen in deze bedrijfstak, zijn doorgaans al aan het werk. Gekwalificeerd personeel op dat niveau is nu eenmaal schaars. Dan kan de overheid wel zeggen: we hebben duizenden banen in de aanbieding... Dat zal wel, maar niet elke werkzoekende past daar in.”
Carl Koopmans, Provinciale Zeeuwse Courant, 30 november 2016

“De overheid verspilt belastinggeld door bij het inhuren van consultants voor 'een dubbeltje op de eerste rij te willen zitten'. De overheid moet minder aanbesteden op uurtarieven. Dit model werkt deze neerwaartse prijsdruk van de overheid in de hand. In plaats daarvan moet de hoogte van de -beloning afhankelijk zijn van de prestaties die consultants leveren. Door deze prijsdruk zullen adviesbureaus alleen nog het minimaal noodzakelijke doen, terwijl zij hun beste consultants inzetten op lucratievere projecten. De kwaliteit van het advies gaat daardoor omlaag, waardoor de kosten voor de overheid op lange termijn juist stijgen en er dus belastinggeld wordt verspild.”
Ard-Pieter de Man, Het Financieele Dagblad, 28 november 2016