Nieuwe master Economics specialisatie: Public Policy

MSc Economics: Public Policy

Per september 2017 start de nieuwe master Economics specialisatie Public Policy. Dit hoogwaardige éénjarige programma is een gezamenlijk initiatief van de afdelingen Economics en Spatial Economics en komt voort uit twee bestaande Masters Economics en Spatial, Transport and Environmental Economics. Het heeft een sterke focus op het ontwerpen en evalueren van overheidsbeleid. Dit beleid adresseert de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen, waaronder de toekomst van de welvaartsstaat, vergrijzing van de samenleving, mondiale milieukwesties, verstedelijking van onze samenlevingen, globalisering en economische ontwikkeling en ongelijkheid. Het programma behandelt vragen over marktprestaties en -falen, en bijbehorend beleid, onderzocht vanuit het perspectief van prikkels en economisch gedrag van individuele bedrijven en huishoudens. Het omvat ook macro-economisch beleid gericht op groei en werkgelegenheid, met aandacht voor zowel fiscaal als monetair beleid.

Effectief beleid om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken is dringend nodig, maar ligt nog niet op de plank. Wat kunnen beleidsmakers doen om aan de uitdagingen van onze pensioenstelsels te voldoen? Wat is de rol voor beleid in ontwikkelingslanden, waar nog steeds miljarden onder armoede lijden? Hoe kunnen we de uitdaging van klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende migratiebewegingen het hoofd bieden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat steden in een snel urbaniserende wereld plaatsen zullen blijven waar mensen gezond, veilig en gelukkig kunnen leven?

Het programma omvat zowel micro- als macro-economische beleidsperspectieven op geavanceerd niveau. Het programma biedt een breed perspectief op het gebied van economische beleidsanalyse. Het programma zorgt voor theoretische kennis en praktische vaardigheden om complexe problemen aan te pakken op een hoog abstractieniveau, terwijl de nadruk wordt gelegd op de noodzaak om theoretische oplossingen en empirische bewijzen te vertalen naar heldere beleidsadviezen.

Bas van der Klaauw, opleidingscoördinator Public Policy: “Economen zijn heel goed in het overzien van alle consequenties van beleidsbeslissingen. Zij zijn getraind om niet alleen te kijken naar de eerste mechanische effecten, maar om ook gecompliceerdere gedragseffecten, externaliteiten en veranderd marktevenwicht mee te nemen. Ondanks dat bij de overheden relatief weinig economen werken, hebben zij vanwege hun kennis vaak wel een belangrijke stem bij het maken van beleidsbeslissingen.“

Voor meer informatie leest u op de website van de Master Economics: Public Policy.


Public_Policy