Interview met alumnus Ron Teerlink

Hoe de frisse blik van 20 studenten een Rabo-commissaris helpt

Door: Floor Schrijvers

Ron_Teerlink

Zelf studeerde Ron Teerlink (1961) economie aan de VU. Nu heeft hij een college gegeven voor The Boardroom, een serie masterclasses voor VU-masterstudenten. Hij nodigde de groep uit in het kantoor van de Rabobank in Utrecht, waar hij werkt als commissaris. We spreken hem over wat de bijeenkomst hem bracht.

“Laten we gewoon je en jij zeggen”, stelt Teerlink voor, “dat doen we bij de Rabobank ook.” Waarop hij op verbaasde toon toevoegt: “Het valt me op dat studenten tegenwoordig allemaal ‘u’ zeggen. Dat deden wij nooit, toen wij studeerden.” Ron vertelt over The Boardroom: een serie masterclasses die prominente VU-alumni aan twintig masterstudenten geven. Ze doen dat samen met een VU-docent. Teerlink werkte samen met bijzonder hoogleraar en Rabobank-collega Wim Boonstra. De workshop ging over ethiek in het Nederlandse bedrijfsleven, in het bijzonder in de bankensector.

Wat hadden jullie voor de studenten in petto?
"Het lastigste besluit dat je als bankier moet nemen is: verleen ik krediet of niet? Wim Boonstra en ik hadden een paar ethische dilemma’s voorbereid waarmee de Rabobank in het verleden heeft geworsteld en vroegen de studenten wat zij zouden doen als zij een bestuurder bij de Rabobank waren. Daarna vertelden we welke beslissing we zelf hebben genomen. Van tevoren hebben we met de studenten afgesproken dat alles wat we zouden delen vertrouwelijk zou blijven. Hierdoor konden we heel open zijn, ook over beslissingen in het verleden waar we minder trots op zijn. Studenten vertelden achteraf dat ze verbaasd waren dat we ons zo kwetsbaar opstelden.”

Wat was jullie belangrijkste boodschap?
“Eén van de studenten concludeerde zelf: er is geen echt goed of fout. Met ethische kwesties bevind je je al snel in een grijs gebied. Dit is precies wat we wilden overbrengen. Je niet aan de wet houden is altijd fout, maar binnen die wet is veel ruimte. Bovendien weet je niet alles. We willen geen wapenhandel stimuleren, maar we investeren wel in vliegtuigbouw. Nu kunnen vliegtuigen mensen vervoeren, maar ook andere dingen. Blijf je dan weg uit deze sector? Hoe lastig dit soort beslissingen ook zijn, je moet ze als bestuurder nemen.”

Hoe neem je dan een besluit, als je niets zeker weet?
“Door met zo veel mogelijk mensen de dialoog aan te gaan en verschillende meningen over een vraagstuk te verzamelen. Het gaf mij veel zelfvertrouwen dat de studenten in de masterclass ook op deze manier omgingen met ethische dilemma’s. Het heeft mijn vertrouwen in deze methode gesterkt. Dat wil overigens niet zeggen dat een beslissing niet achteraf fout kan blijken.”

Hoe was het om met studenten te werken?
“Ik vind het leuk dat studenten nog niet gewend zijn aan organisatorische gebruiken en daardoor onbevangen zeggen wat ze vinden. De discussies liepen dan ook hoog op. Ik was onder de indruk van de snelheid waarmee de studenten reageerden op stellingen die ze op dat moment pas te horen kregen en van de passie waarmee ze hun visie onder woorden konden brengen. Ik hoop dan ook dat een paar van hen na hun afstuderen bij ons gaan solliciteren.”

Wat heb je van hen geleerd?
“Dat wij als financiële sector en als Rabobank heel slecht zijn in uitleggen waar we mee bezig zijn. We hebben een grote verantwoordelijkheid in het uitleggen hoe we tot onze beslissingen komen en dit doen we nog te weinig. Aan de andere kant: op de vraag via welke kanalen we hierover kunnen communiceren wisten de studenten ook niet zo snel het antwoord. Ik denk eigenlijk dat juist dit soort bijeenkomsten als The Boardroom hier heel geschikt voor zijn.”

Ga je vaker contact zoeken met studenten?
“Binnenkort gaan we The Boardroom evalueren en dan hoop ik dat we deze masterclasses kunnen uitbreiden. De VU heeft lang erg weinig met haar alumni gedaan. Als student wil je graag weten hoe je toekomst eruit kan zien en er is geen alumnus die het niet leuk vindt om te vertellen over wat hij of zij doet. De relatie tussen studenten en de maatschappij kan en moet sterker worden.”