Project 'Participatiemarge en dynamiek in het onbenutte arbeidspotentieel'

Tussenstand Onderzoek: Hans Bloemen, afdeling Economics

Hans_BloemenHet onderzoeksproject richt zich op de bestudering van het onbenutte arbeidspotentieel. Het onderzoek bestudeert met name de dynamiek hierin en door welke factoren deze dynamiek kan worden beïnvloed. Dit met het oog op de effectiviteit van beleidsinstrumenten. Een onderdeel van het project is het modelleren van het zoekgedrag van huishoudens. Daarbij gaat het er om in hoeverre er een relatie is tussen arbeidsmarkttransities van partners binnen huishoudens. Er wordt niet alleen gekeken naar transities van en naar werk, maar ook naar de onzichtbare transities tussen niet-participatie en participatie. Dat kan, omdat in het zoekmodel de beslissing om te participeren wordt gemodelleerd via het zoekgedrag. Op die manier wordt er inzicht verkregen in het verschil tussen niet-werkende partners die nooit participeren en partners die zich op de rand van de zogenaamde participatiemarge bevinden. In de meer traditionele en statische arbeidsaanbodmodellen blijven dit soort bewegingen buiten beeld, terwijl tot nu toe juist dit soort statische modellen wordt gebruikt om beleidsmaatregelen ter bevordering van arbeidsparticipatie te bestuderen. Ook vanuit de meer macro-economisch georiënteerde literatuur is er een toenemende interesse in dynamiek tussen werkloosheid en niet-participatie. Recent onderzoek toont aan dat de omvang en richting van deze stromen beïnvloed worden door de stand van de conjunctuur. Verwaarlozen van deze dynamiek laat een vertekend beeld zien van de werkloosheid.